Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 69

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.69

2011.gada 28.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.45

-

L.Peinberga

1.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu garantēto atlīdzību izmaksu nodrošināšanai akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" noguldītājiem

TA-2995-IP, SAN-2410-IP, SAN-2448-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
2.§
Par institūcijām, kuru finanšu līdzekļi glabājas akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka" un kurām liegta norēķinu veikšana

TA-2996 ____________________________________

(K.Āboliņš, A.Vilks, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par pašvaldībām, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, augstskolām, kuru finanšu līdzekļi glabājas akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka" un kurām sakarā ar akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana.
2. Ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta sesto daļu un nepiemērojot minētā panta pirmās, ceturtās un piektās daļas nosacījumus, finanšu ministram izsniegt valsts aizdevumus Latvijas Universitātei apmērā līdz LVL 1 930 000,00 un Rīgas Tehniskajai universitātei apmērā līdz LVL 1 360 215,00.
3. Finanšu ministram izsniegt šī protokollēmuma 2.punktā minētos valsts aizdevumus, nosakot šādus valsts aizdevumu nosacījumus:
3.1. valsts aizdevumus izsniegt ar atmaksas termiņu līdz vienam gadam;
3.2. par izsniegto valsts aizdevumu izmantošanu valsts īstermiņa aizdevuma saņēmējam veikt maksājumus atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumu Nr.63 "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība" nosacījumiem;
3.3. valsts aizdevumiem nepiemērot valsts aizdevuma riska procentu likmi;
3.4. valsts aizdevumus izsniegt bez aizdevuma nodrošinājuma.
4. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) aizdevumu līgumu slēgšanas procesā piešķiramā valsts aizdevuma apmēru precizēt atbilstoši minimālajam nepieciešamajam valsts aizdevuma apmēram, kas nodrošinātu Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes operacionālo darbību, nepārsniedzot Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes iepriekšējo trīs mēnešu saimnieciskās darbības izdevumus, neskaitot investīcijas.
5. Finanšu ministrijai saskaņot ar Eiropas Komisiju un Starptautisko Valūtas fondu īstermiņa valsts aizdevumu izsniegšanu valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām un augstskolām, kuru finanšu līdzekļi glabājas akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka" un kurām sakarā ar akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana.
6. Finanšu ministrijai precizēt jautājumu par valsts aizdevuma izsniegšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Deklasificēts 2011.gada 2.decembrī saskaņā ar Finanšu ministrijas 2011.gada 29.novembra vēstuli

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts 

Ārkārtas sēde

  

 Rīgā

Nr.69

2011.gada 28.novembrī

 

1.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu garantēto atlīdzību izmaksu nodrošināšanai  akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” noguldītājiem

TA-2995-IP, SAN-2410-IP, SAN-2448-IP

__________________________________________________________

(K.Āboliņš, G.Bērziņš, G.Romeiko, B.Bāne, E.Sprūdžs, I.Gailīte, A.Ronis, A.Pabriks, J.Pūce, Ž.Jaunzeme-Grende, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Noguldījumu garantiju fondā iztrūkstošo līdzekļu piešķiršanu garantēto atlīdzību izmaksu nodrošināšanai akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” noguldītājiem, kā arī par Noguldījumu garantiju fonda vērtspapīru portfeļa realizāciju.

2. Lai nodrošinātu Noguldījumu garantiju fondā iztrūkstošo līdzekļu piešķiršanu, finanšu ministram izsniegt valsts aizdevumu apmērā līdz 200 000 000 latu saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta sestajā daļā noteikto kārtību, nosakot šādus galvenos valsts aizdevuma nosacījumus:

2.1. aizdevums tiek izsniegts uz termiņu līdz 15 gadiem;

2.2. par aizdevuma izmantošanu aizdevējs veic maksājumus atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumu Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības kārtība” nosacījumiem valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, nepiemērojot aizdevuma riska procentu likmi;

2.3. aizdevums tiek atmaksāts no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem, tajā skaitā līdzekļiem, kas tiks iegūti no akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” aktīvu realizācijas bankas likvidācijas gadījumā.

Skatīt darba kārtību