Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2012.gada 12.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1223 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""

TA-1218 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""

TA-1219 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

TA-1220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana"""

TA-1221 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""

TA-1222 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka amata pilnvaru termiņa pagarināšanu"

TA-1095 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus"

TA-988 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2013.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"

TA-1043 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.293 "Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu""

TA-1234 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1082 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""

TA-1105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1266 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus""

TA-874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Zasulauka ielā 31, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1110 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma un būvju Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 12.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Transportlīdzekļu nodokļu likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2044 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 12.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Transportlīdzekļu nodokļu likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-991 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valmiermuižas ielā 4A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-1141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-900 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-837 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai Valsts policijas transportlīdzekļu nomai paredzētā finansējuma 2012.gadā plānoto ietaupījumu 198 400 latu apmērā novirzīt iekārtu un standartvielu iegādei Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai), samazinot 2012.gada ilgtermiņa saistības budžeta apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policija” plānotajam pasākumam „Transportlīdzekļu noma”.
3. Iekšlietu ministrijai atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu (iekārtu un standartvielu iegādei, kā arī medicīnisko pārbaužu apmaksai) Iekšlietu ministrijai 2013.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.81 "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-901 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""

TA-1248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 17.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 32.§) "Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 17.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31 32.§) "Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 28.septembrim.

 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"

TA-1253 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Moldovas Republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas līgumu par sadarbību reģionālās attīstības jomā"

TA-1010 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt līgumu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

TA-1067 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""

TA-1012 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

TA-1026 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par S.Ābramu"

TA-1217 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-982 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-983 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (likumprojektu pakete).
5. Noteikt, ka Valsts ieņēmumu dienests nodrošina datu par nodokļu maksātājiem, kuriem ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi attiecīgā mēneša septītajā un divdesmit sestajā datumā, pieejamību tiešsaistē automatizēti apstrādājamu (strukturētu) datu veidā Valsts reģionālās attīstības aģentūrai Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstībai, lai nodrošinātu kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanai nepieciešamo datu efektīvu pārbaudi publiskajos iepirkumos.
6. Šā protokollēmuma 5.punktā noteiktā uzdevuma izpildi finansē no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” paredzētajiem finanšu līdzekļiem. 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""

TA-944 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Labklājības ministrijai izvērtēt Lietuvas un Igaunijas praksi normatīvā regulējuma noteikšanā darba aizsardzības jomā, sagatavot priekšlikumus, lai valstī mazinātu administratīvo slogu šajā jomā, to skaitā izvērtējot iespēju diferencēt prasības atbilstoši apkopotiem datiem par situāciju darba aizsardzībā konkrētajās nozarēs, arī publiskajā sektorā, un labklājības ministrei mēneša laikā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-1297 ____________________________________

(D.Bankoviča, L.Medina, T.Meisītis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā: rīcības plāna izpilde un turpmākie uzdevumi"

TA-1260 ____________________________________

(I.Skujiņa, V.Dombrovskis )

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un aktualizēto rīcības plānu.
2. Ministrijām regulāri piedalīties Eiropas Savienības Padomes darba sanāksmēs, izmantojot tam paredzēto Padomes Ģenerālsekretariāta finansējumu.
3. Izbeigt Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdes protokola Nr.10 57.§ 4.1., 6.1., 6.2. un 6.4.apakšpunktā noteikto starpinstitūciju darba grupu darbību.
4. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam izveidot augsta līmeņa darba grupu prezidentūras drošības jautājumu risināšanai, iesaistot tajā atbildīgo ministriju, drošības un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un pašvaldību pārstāvjus.
5. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam izveidot augsta līmeņa darba grupu informācijas drošības jautājumu risināšanai, iesaistot tajā atbildīgo ministriju un drošības dienestu pārstāvjus.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2011.gadā"

TA-1138 ____________________________________

(I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par munīcijas, sprāgstvielu iegādi, objektu renovāciju, aprīkojuma iegādi Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas vietas aprīkošanai un citiem Iekšlietu ministrijai būtiskiem pasākumiem"

TA-1213 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, A.Antonovs, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai Valsts policijas transportlīdzekļu nomai paredzētā finansējuma 2012.gadā plānoto ietaupījumu 645 369 latu apmērā novirzīt šādiem mērķiem:
2.1. munīcijas un sprāgstvielu iegādei – 158 050 latu apmērā;
2.2. šautuves Rīgā, Klijānu ielā 4 būvniecības pabeigšanai – 100 000 latu apmērā;
2.3. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas izolatora aprīkojuma iegādei – 115 040 latu apmērā;
2.4. Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanai – 89 100 latu apmērā;
2.5. Valsts robežsardzes kuģa RK-03 „TIIRA” remontam – 6 068 latus;
2.6. Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovācijai, t.sk., taktiskā poligona izveidei bijušās kazarmas telpās Rīgā, Ezermalas ielā 8, – 177 111 latus.
3. Iekšlietu ministrijai atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā.
4. Iekšlietu ministrijai nodrošināt pakalpojumu samaksu valsts akciju sabiedrībai „Elektroniskie sakari” par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu 2012.gadam apstiprināto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 55 290 latu apmērā.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2012.gada 20.aprīļa spriedumu lietā Nr.2011-16-01 "Par Maksātnespējas likuma 62.panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2 panta otrās daļas normu, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam""

TA-1242 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos risinājumus Satversmes tiesas 2012.gada 20.aprīļa sprieduma lietā Nr.2011-16-01 izpildes nodrošināšanai.
3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksāšanu no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 35.03.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas” 2012.gadā gadījumos, kad parādniekam nav mantas, maksātnespējas procesa pieteikumu ir iesniedzis darbinieks, kura vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis ir darba devēja pasludināšana par maksātnespējīgu, un valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” speciāli izveidotajā kontā netiek iemaksāts juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts.

 
41.§
Plāna projekts "Par Pasākumu plānu "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo institūciju administratīvajā praksē"

TA-1146 ____________________________________

(G.Jaunbērziņa-Beitika, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna projekts 2012.-2014.gadam

TA-1164 ____________________________________

(I.Šmate, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai, sagatavojot grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”, izvērtēt Ģimenes ārstu asociācijas atzinumā par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna projektu 2012.-2014.gadam minēto.

 
43.§
Atbildes projekts Valsts prezidentam (par nomas maksas samazināšanas iespējām investoru piesaistīšanai)

TA-946 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts prezidentam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts prezidentam.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā tiesību akta projektu, kas paredzētu iespēju valsts institūcijām, kā arī pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, gadījumos, kad valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai, uz noteiktu laiku samazināt nomas maksu ne vairāk par 50 procentiem no normatīvajos aktos noteiktās nomas maksa apmēra.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Cerības" Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1145 ____________________________________

(S.Lūse, J.Pūce, L.Medina, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Mālpils novadam Mālpils profesionālās vidusskolas uzturēšanai"

TA-695, TA-3199 ____________________________________

(I.Koteļņikova, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt informatīvā ziņojuma 4.variantu.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Mālpils profesionālās vidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai 2013.gadam un turpmākajiem gadiem risināt budžeta sagatavošanas procesā kopā ar citu ministriju un centrālo iestāžu pieprasījumiem, atbilstoši budžeta finansiālajām iespējām un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas, kā atbildīgās ministrijas par valsts budžeta finansējumu profesionālajām izglītības iestādēm, izvērtējumu.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas par papildu finansējuma piešķiršanu Mālpils profesionālās vidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai Izglītības un zinātnes ministrijai līdz normatīvā akta par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu finansēšanu pieņemšanai nodrošināt Mālpils profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības programmu izmaksu (izņemot pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) segšanu no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" un 90% apmērā no izmaksu minimuma nodrošinājuma ministrijas padotībā esošajās izglītības iestādēs.
4. Valsts kancelejai izbeigt projekta TA-3199 (2011.) kontroli.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""

TA-2199 ____________________________________

(I.Štāle, L.Sīka, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 62.§ minēto.
 
47.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-817 ____________________________________

(I.Štāle, L.Sīka, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) „Likumprojekts „Grozījums Izglītības likumā”” 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam"

TA-1312 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskā regulējuma izstrādes gaitu, kas paredz atteikšanos no dalītā īpašuma"

TA-917 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, S.Šķiltere, A.Švemberga, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatā atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto piespiedu dalītā īpašuma problēmas risinājuma virzienu.
3. Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai dzīvokļu īpašuma gadījumā Tieslietu ministrijai, izstrādājot atbilstošus normatīvo aktu projektus, ņemt vērā Ministru kabineta sēdes laikā paustos viedokļus un kopīgi ar iesaistītajām institūcijām rast visaptverošāku risinājumu.
4. Tieslietu ministrijai papildināt informatīvā ziņojuma 3.sadaļas izklāstu jautājumā par reālnastas attiecināšanu uz dalītā īpašuma problēmas risinājumu un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
5. Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 1.augustam izstrādāt, saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību un tieslietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas paredz:
5.1. zemes piespiedu nomas attiecībās atteikties no nosacījuma, ka nomnieks papildus zemes nomas maksai kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu;
5.2. atteikties no dalītā īpašuma veidošanas nākotnē, izņemot, ja uz citai personai piederošas zemes tiek būvētas nedzīvojamās būves uz apbūves tiesību pamata;
5.3. tiesiskā regulējuma noteikšanu atbilstoši pārējiem informatīvajā ziņojumā piedāvātajiem risinājumiem un konstatētajām problēmām.
6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju dalītā īpašuma tiesiskā regulējuma izstrādes procesa ietvaros turpināt risināt jautājumu par iespējām nodrošināt valsts atbalstu dalītā īpašuma izbeigšanai.

 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju""

TA-918 ____________________________________

(J.Guļčenko, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""

TA-296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju, pieaicinot arī citu ieinteresēto ministriju pārstāvjus, sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus", papildinot tos ar normatīvo regulējumu jautājumā par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos, un finanšu ministram sagatavotos priekšlikumus līdz 2012.gada 28.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1318 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumos paredzēto veselības aprūpes pasākumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Pacientu līdzmaksājumus par ieslodzītajiem nepieciešamajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegādes izdevumu kompensācija ir noteikta normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju, nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par komercdarbības atbalsta normu piemērošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" atbalstam"

TA-1317 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 30.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"".
3. Finanšu ministrijai (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai) līdz 2012.gada 31.decembrim veikt grozījumus 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" pabeigtajos projektos un veikt citas nepieciešamās darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem komercdarbības atbalsta jomā, precizējot attiecināmo un neattiecināmo izmaksu proporciju.
4. Nepabeigtajiem 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" projektiem attiecināmo un neattiecināmo izmaksu proporciju noteikt ne vēlāk kā pirms Eiropas Savienības fonda pēdējās atmaksas veikšanas finansējuma saņēmējam.

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" e-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

TA-1315 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" projekta "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" e-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu.
3. Veselības ministrijai, izstrādājot normatīvo aktu projektus e-veselības informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai vai sagatavojot grozījumus normatīvajos aktos, paredzēt normas vai darbības korupcijas riska mazināšanai.

 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus""

TA-1323 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-1328 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku"

TA-1329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Kopējās aviācijas telpas nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieku, vēstnieku J.Štālmeistaru parakstīt Nolīgumu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par neīstenotajiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu samazināšanai 2012.gadā"

TA-1325 ____________________________________

(N.Norvaišs, P.Salkazanovs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam””, paredzēt Satiksmes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 31.06.00. „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” papildu finansējumu 3 100 000 latu apmērā, lai segtu iepriekš plānoto pasākumu neīstenošanas rezultātā radušos zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.
3. Satiksmes ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 28.§) 5.punktā doto uzdevumu, sagatavot arī priekšlikumu jautājumā par 730 920 latu zaudējumu segšanu transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2011.gadu.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas neatliekamajiem darbiem"

TA-1263 ____________________________________

(I.Pāže, I.Stepanova, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Satiksmes ministrijai līdz grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam” uzņemties finansiālās saistības 4 267 000 latu apmērā, lai finansētu pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas neatliekamos darbus 2012. gadā.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Satiksmes ministrijai veikt izmaiņas valsts budžeta apakšprogrammas 23.04.00. „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” finansēšanas plānā, samazinot izdevumus 2012.gada septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī 4 267 000 latu apmērā un par attiecīgo summu palielinot izdevumus jūlijā. Piešķirtos 4 267 000 latus pārskaitīt pašvaldību speciālo budžetu – pašvaldību ceļu fondu kontos saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 1.pielikumā noteikto sadalījumu. Minētie līdzekļi lietojami pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai 2012. gadā.
4. Satiksmes ministrijai, sagatavojot priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”, iekļaut tajos priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 4 267 000 latu apmērā pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas neatliekamo darbu 2012.gadā veikšanai.
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”, paredzēt Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammai 23.04.00. „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” papildu finansējumu 4 267 000 latu apmērā, lai atjaunotu mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem (ielām) 2012. gada septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī plānoto finansējumu, kas uz laiku tika novirzīts pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas neatliekamo darbu 2012.gadā finansēšanai.

 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu posmu ar sabrukušo asfalta segumu ārkārtas uzturēšanas darbiem"

TA-1265 ____________________________________

(I.Pāže, I.Stepanova, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Satiksmes ministrijai līdz grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” uzņemties finansiālās saistības 4 978 000 latu apmērā, lai organizētu valsts autoceļu posmu ar sabrukušo asfalta seguma ārkārtas uzturēšanas darbu veikšanu un veiktu faktiski izpildīto darbu apmaksu.
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Satiksmes ministrijai veikt izmaiņas budžeta apakšprogrammas 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” finansēšanas plānā, samazinot izdevumus 2012.gada oktobrī, novembrī un decembrī 4 978 000 latu apmērā un par attiecīgo summu palielinot izdevumus augustā un septembrī.
4. Satiksmes ministrijai, sagatavojot priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”, iekļaut tajos priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 4 978 000 latu apmērā valsts autoceļu posmu ar sabrukušo asfalta seguma ārkārtas uzturēšanas darbu veikšanai.
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”, paredzēt Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammai 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” papildu finansējumu 4 978 000 latu apmērā, lai atjaunotu valsts autoceļu uzturēšanai rudens/ziemas periodam plānoto finansējumu, kas uz laiku tika novirzīts neatliekamu valsts autoceļu posmu ar sabrukušo asfalta seguma ārkārtas uzturēšanas darbu veikšanai.

 
61.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) "Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1348 ____________________________________

(I.Štāle, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 2.punktā noteikto, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros atļauts slēgt līgumu vai vienošanos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu (turpmāk – līgums), vai veikt grozījumus minētajā līgumā, uzņemoties saistības, kas pārsniedz kopējo publiskā (ES fondu un nacionālā) finansējuma apjomu (turpmāk – virssaistības), Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs paredzēt virssaistības ne vairāk kā 75 673 003 latu apmērā, tai skaitā:
2.1. virssaistības 3.1.1.1.aktivitātei „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (turpmāk – 3.1.1.1.aktivitāte) 44 909 857 latu apmērā, tai skaitā 10 910 409 latus Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas Amatniecības vidusskola” infrastruktūras uzlabošanas un mācību aprīkojuma modernizācijas projektam, lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu tīkla līdzsvarotu reģionālo attīstību, un papildu 2 803 882 latus, lai 3.1.1.1.aktivitātes otrajā atlases kārtā valsts profesionālās izglītības iestāžu projektiem nodrošinātu nepieciešamo nacionālo publisko līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;
2.2. virssaistības 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros 15 000 000 latu apmērā komerciāla rakstura praktiskas ievirzes pētījumu projektu finansēšanai, prioritāri atbalstot projektus ar augstu komercializācijas potenciālu;
2.3. virssaistības 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros 5 000 000 latu apmērā projektu iesniegumu atlases trešās kārtas īstenošanai, ar mērķi attīstīt pētniecības infrastruktūru, lai veicinātu komercdarbību pētniecības pakalpojumu sektorā un sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un augstākas eksportspējas produktu ražošanu.”
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 3.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2012.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 31.§) „Par Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 9.punktā dotā uzdevuma izpildi” 8.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 14.§) „Par Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 9.punktā dotā uzdevuma izpildi” 4.punktu.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. un 3.punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka kopējais virssaistību apmērs nepārsniedz 284 560 362 latus (neieskaitot pašvaldību līdzfinansējumu).

 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""

TA-1349 ____________________________________

(I.Štāle, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projektā šī protokola 46.§ minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības uz zinātnes ministram līdz 2015.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus tiesību aktos, kas regulē profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību, lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojuma Nr.5 „Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.–2015.gadam” 3.4.apakšpunktā noteikto.

 
63.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam"

TA-1350 ____________________________________

(I.Štāle, L.Sīka, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokola 61.§ noteikto, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 13. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ieviešanu"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1347 ____________________________________

(I.Štāle, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka:
1. Pamatnostādnēs „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.-2015.gadam” (turpmāk – pamatnostādnes) minētās profesionālās izglītības iestādes, kuras kvalificējas atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, uzskatāmas par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju.
2. Lai nodrošinātu 3.1.1.1.aktivitātes otrās ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu izstrādi līdz 2013.gada 31.martam augstā gatavības stadijā un samazinātu iespējamo sadārdzinājuma risku, Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)” būvdarbu tehniskās un iepirkuma dokumentācijas izstrādei nepieciešamos līdzekļus 1 823 453 latu apmērā (ne vairāk kā 2% no otrajai kārtai pieejamā finansējuma) pamatnostādnēs minētajām valsts budžeta finansētām profesionālās izglītības iestādēm.
3. Finanšu ministrija, pamatojoties uz šī protokollēmuma 1. un 2.punktu, piešķir 2.punktā minēto finansējumu no valsts budžeta 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma saņemšanas.
4. Izglītības un zinātnes ministrija, nosakot profesionālo skolu sarakstu, kuras iesniegs projektu iesniegumus 3.1.1.1.aktivitātes otrās ierobežotās projektu iesniegumu atlases ietvaros, nodrošina Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 (2006.gada 11.jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 98. panta 2. un 3.punktā minēto nosacījumu ievērošanu.
5. Izglītības un zinātnes ministrija veic nepieciešamos pasākumus būvdarbu tehniskās un iepirkuma dokumentācijas izstrādes izdevumu attiecināmības no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma nodrošināšanai.

 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par EUROSUR projekta attīstības gaitu"

TA-1326 ____________________________________

(R.Tiliks, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts robežsardzei izveidot Nacionālo koordinācijas centru un nodrošināt Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) darbības uzsākšanu Latvijas Republikā, kā arī organizēt un veikt informācijas apmaiņu Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ietvaros.
3. Jautājumu par papildu finanšu līdzekļu 153 370 latu apmērā (tajā skaitā, 2013.gadam – 28 410 latu apmērā, 2014.gadam – 52 020 latu apmērā, 2015.gadam – 72 940 latu apmērā) piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) Nacionālā koordinācijas centra darbības nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” sagatavošanas procesā.

 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību depo ēku kritisko stāvokli Latvijas–Igaunijas pierobežas teritorijā un nepieciešamību veikt Valkas daļas depo ēkas būvniecību"

TA-1161 ____________________________________

(I.Zitāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam iesniegt Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.– 2013.gadam Apvienotajam Tehniskajam sekretariātam stratēģiskā projekta „Building Cross – border Capacity to Perform Joint Activities in Tough Environment” pieteikumu, paredzot tajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas depo būvniecības darbu veikšanai valsts budžeta finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu) 1 284 081 lata apmērā, kas veido 64% no Valkas depo būvniecībai paredzētajām izmaksām, lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu.

 
67.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.jūnija sanāksmei

TA-1344 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai par Eiropas Savienības Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju un par Eiropas Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par ietekmes izvērtējumu Padomes Regulai 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Padomes secinājumi” Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.jūnija sanāksmei.
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Smiltēnam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.jūnija sanāksmē.

 
68.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 15.jūnija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1346 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Padomes secinājumiem par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Enerģētikas ceļvedis 2050””.
3. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 15.jūnija sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts SIA "Vides projekti""

TA-1330-IP ____________________________________

(A.Stašāne, I.Stepanova, E.Sprūdžs, J.Pūce, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai kā valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka gadījumā, ja tiek atgūti līdzekļi no valsts SIA "Vides projekti", tie tiek ieskaitīti valsts budžetā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdē noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība"", paredzot, ka valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" veic Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbus.

 
70.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1351 ____________________________________

(I.Štāle, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" darbību"

TA-955-DV ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Loginovs, I.Zalpētere, V.Dombrovskis )

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
72.§
Dienesta vajadzībām

183-k ____________________________________

()

.
 
73.§
Sevišķi slepeni

21-ss ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību