Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2012.gada 21.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību""

TA-135 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums likumā " Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"" (TA-1724) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" (TA-1725).
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""

TA-1643 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-1642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-1857 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-1858 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Finanšu instrumentu tirgus likumā" (likumprojektu pakete).
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

TA-1644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-1718 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Laidzes ielā 9, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"

TA-1846 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" kapitāla daļu turētājai, lai nodrošinātu vienota nekustamā īpašuma izveidošanu, un valstij piederošā būve (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8801 513 0014) un valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piederošā zemes vienība (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8801 013 0067) zem minētās būves tiktu piedāvāta vienlaicīgi vienā izsolē, nodrošināt vienošanās par zemes vienības pārdošanu starp valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" noslēgšanu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1783 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""

TA-1684 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1640 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"

TA-517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iekļaut likumprojektā par grozījumiem likumā "Par zemes dzīlēm" deleģējumu Ministru kabinetam noteikt derīgo izrakteņu ieguves kārtību (ja šāds likumprojekts tiks izstrādāts).
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""

TA-1708 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.140 "Par Koncepciju par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās""

TA-1619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 "Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010.–2013.gadam""

TA-1620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""

TA-1699 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-1883 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par A.Sīmani"

TA-1841 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par piedāvājuma cenu ierobežojošu noteikumu atbilstību publisko iepirkumu direktīvu prasībām un priekšlikumiem pasūtītāja interešu efektīvākai aizstāvībai iepirkumā par valsts naftas produktu rezervju izveidi, kā arī citu valstu pieredzi minētā jautājuma risināšanai"" 2.3. un 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1438 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14, 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par piedāvājuma cenu ierobežojošu noteikumu atbilstību publisko iepirkumu direktīvu prasībām un priekšlikumiem pasūtītāja interešu efektīvākai aizstāvībai iepirkumā par valsts naftas produktu rezervju izveidi, kā arī citu valstu pieredzi minētā jautājuma risināšanai"" 2.3. un 2.4.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par muitas kontrolei pakļauto pasta sūtījumu muitošanu" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu""

TA-1920, TA-1921 ____________________________________

(J.Krastiņa, S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums"

TA-1968 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par darba aizsardzības jomas tiesisko regulējumu un administratīvā sloga samazināšanu"

TA-1669 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Alliks, M.Vīksne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai ar 2013.gada 1.janvāri samazinātu administratīvo slogu darba aizsardzības jomā, atjaunotu to regulējumu, kas bija spēkā līdz 2012.gada 1.janvārim un nodrošinātu Eiropas Savienības direktīvu prasību ievērošanu, neparedzot vēl papildu prasības, kuras no direktīvām neizriet, Labklājības ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt, cik pamatota ir prasība, ka darba aizsardzības jomā nodarbinātajiem ir nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesijas standarts "Darba aizsardzības vecākais speciālists");
2.2. kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt, vai pašreizējā regulējumā attiecībā uz prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību nav ietvertas konkurenci ierobežojošas normas;
2.3. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus normatīvo aktu projektus par grozījumiem spēkā esošajā darba aizsardzības jomas tiesiskajā regulējumā (ņemot vērā arī šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto izvērtējumu), to skaitā arī grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti", Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos", samazinot darba aizsardzības speciālistu apmācības apjomu līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim (40-60 apmācības stundas pašreizējo 160 stundu vietā), kā arī grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku", precizējot trokšņa mērījumu biežumu darba vidē. Normatīvo aktu projektiem pievienot arī šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto izvērtējumu.
3. Valsts kancelejai šī protokollēmuma 2.punktā minēto normatīvo aktu projektu izskatīšanā Ministru kabinetā uzaicināt piedalīties arī sociālos partnerus.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""

TA-944 ____________________________________

(M.Vīksne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006. – 2011.gadā"

TA-1786 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006. – 2011.gadā.
2. Labklājības ministrijai nodrošināt Latvijas Republikas sākotnējā ziņojuma par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos izpildi 2006. – 2011.gadā tulkošanu angļu valodā un iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par savstarpēji aizvietojamo zāļu zemākās cenas noteikšanas procedūras piemērošanas praksi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā 2012.gada pirmajā pusgadā"

TA-1862 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 2009.–2013.gadam ieviešanas rīcības plāna projekts 2012.–2013.gadam

TA-1687 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Koncepcijas projekts "Par vienotu valsts pārvaldes institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju"

TA-1628 ____________________________________

(R.Balodis, I.Stepanova, R.Osvalde, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, aizstājot skaitli un vārdu "2013.gadā" ar skaitli un vārdu "2014.gadā", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam"

TA-1904 ____________________________________

(A.Eberhards, I.Liepa, D.Grūberte, L.Sīka, J.Pūce, G.Puķītis, D.Rancāne, A.Matīss, S.Bajāre, E.Sprūdžs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par fondu apguvi.
3. Izskatīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par finanšu disciplīnas mehānismu saistībā ar ES fondu ieviešanu un valsts budžeta virssaistību izlietošanu nākamā Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sanāksmē.
4. Atbildīgajām iestādēm līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā precizētus informatīvā ziņojuma 3.pielikumā pievienotos virssaistību izlietojuma plānus noslēgto līgumu apjomam.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši 2012.gada 2.ceturksnī konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem atsevišķu pašvaldību īstenotajos projektos izvērtēt - Aglonas novada domes projektā Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/054 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” konstatēto neatbilstību 186 571 LVL apmērā, Tukuma novada domes projektā Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/009 „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” konstatētās neatbilstības 194 118 LVL un 366 769 LVL apmērā, Talsu novada pašvaldības īstenotajā projektā Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/082 „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” konstatētās neatbilstības 186 115,00 LVL apmērā, Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā projekta Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/015 „Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Aglonas ielā 35/3 siltināšana” konstatētā neatbilstība 127 791 LVL apmērā - rīcību ar valsts budžeta un finanšu instrumentu līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no attiecīgajām Eiropas Savienības atbildīgajām un sadarbības iestādēm. Gadījumā, ja kādas no minētajām pašvaldībām īstenotajā projektā konstatēti normatīvajos aktos noteikto normu pārkāpumi, kas apdraud tās turpmāko tiesisko un finansiālo darbību, lemt par turpmāko rīcību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Sadarbībā ar minētajām pašvaldībām nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu riska mazināšanas pasākumus, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgo atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi. Divu mēnešu laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Finanšu ministriju par veiktā izvērtējuma rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī veiktajām un plānotajām darbībām neatbilstību risku mazināšanā pašvaldību projektos kopumā.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 23.punktu uzskatīt par atgūtu valsts budžeta iestādes īstenotajā ES fondu projektā neatbilstoši veiktu izdevumu summu 572,08 latu apjomā Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta Nr.1DP/1.3.1.5/09/IPIA/NVA/001 „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 23.punktu uzskatīt par atgūtiem 1 640 182,32latu, ko veido 18 profesionālās izglītības iestāžu projektu īstenošanas līgumu, kas tika lauzti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta sēdes protokollēmumu (protokols Nr.14, 32.§) summa, Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros.
8. Atbalstīt prioritāro jomu –“Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” finansēšanai no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī. Kultūras ministrijai sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga 2014” izstrādāt un līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā atbalstāmo pasākumu plānu “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” ietvaros, kas varētu tikt finansēti no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī. Finanšu ministrijai, pēc minētā plāna saņemšanas no Kultūras ministrijas, iesniegt Finanšu instrumenta birojā donorvalstīm apstiprināšanai priekšlikumu no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī atbalstīt prioritāro jomu – pasākumi “Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014” ietvaros.
9. Finanšu ministrijai pēc Kultūras ministrijas papildu argumentācijas saņemšanas par projektu gatavības stadiju un īstenošanas nepieciešamību izvērtēt Kultūras ministrijas papildu pieprasījumu virssaistībām 4 milj. latu apmērā 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu īstenošanai un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu īstenošanai.
10. Finanšu ministram izveidot un vadīt darba grupu, lai izstrādātu priekšlikumu efektīvam pašvaldību teritoriju attīstības projektu koordinācijas mehānismam, kas novērstu publisko resursu nelietderīgu un nepamatotu izlietošanu, ko rada darbību pārklāšanās konkrētā teritorijā. Darba grupā iesaistīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjus, kā arī, ja nepieciešams, citu atbildīgo iestāžu un sadarbības partneru pārstāvjus.


 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1905 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

TA-1906 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos 2011.gadā radīto zaudējumu kompensēšanu"

TA-3197 ____________________________________

(E.Beļskis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu papildus iepriekš pieņemtajam lēmumam (Ministru kabineta 10.07.2012. protokols Nr.39 51.§ 20.apakšpunkts) palielināt izdevumus 2012.gadā 115 069 latu apmērā abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radīto zaudējumu kompensēšanai valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Pasts”.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 24.augustam iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1913 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības Eiropas Savienības atbalsta programmas Eiropas audiovizuālajā nozarē "MEDIA 2007" (2007-2013) ietvaros no 2012.gada līdz 2014.gadam katru gadu 41 282 latu apmērā Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanai.
3. Kultūras ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot 2012.gadā finansējuma pārdali 41 282 latu apmērā no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" un paredzot Kultūras ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības 2013. un 2014.gadā 41 282 latu apmērā ik gadu apakšprogrammā 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana".
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1929 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-277/12 Drozdovs

TA-1902-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-277/12 Drozdovs.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti A.Nikolajevu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-277/12 Drozdovs.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par R.Karpaviča (R.Karpavičius) izdošanu Jaunzēlandei"

TA-1735 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013.-2015.gadam

TA-1934 ____________________________________

(B.Bāne, R.Ķīlis, I.Stepanova, A.Cimdars, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2013.-2015.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013. – 2015.gadam” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) pielikumu.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumus 2013.-2015.gadā Ekonomikas ministrijas administrētajām nodevām, tai skaitā: valsts nodevai par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā par 45 000 latiem un valsts nodevai par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un tās pārreģistrāciju par 60 000 latiem katru gadu. Palielināt Ekonomikas ministrijai izdevumus 2013.gadā par 35 853 latiem un 2014.gadā par 42 700 latiem Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna īstenošanai (precēm un pakalpojumiem) un 59 000 latu apmērā (atlīdzība) 2013.-2015.gadā katru gadu Būvkomersantu uzraudzībai, izveidojot divas amata vietas, un ministrijas centrālā aparāta kapacitātes paaugstināšanai.
3. Labklājības ministrijai nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījuma sagatavošanu 2013.-2015.gadam, ievērojot precizētās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes 2013.gadam 1 469 308 716 latu apmērā, tajā skaitā iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 126 176 035 latu apmērā, 2014.gadam 1 546 322 923 latu apmērā, tajā skaitā iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 159 732 704 latu apmērā, 2015.gadam 1 628 990 949 latu apmērā, tajā skaitā iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 196 765 407 latu apmērā, attiecīgi precizējot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumos sociālās apdrošināšanas iemaksas un nepalielinot sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus.
4. Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokola Nr.42, 50.§, 2.punktam Veselības ministrijas padotībā esošā Zāļu valsts aģentūra ar 2013.gada 1.janvāri darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likuma prasībām, Veselības ministrijai priekšlikumu par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošo izdevumu samazinājumu 3 327 889 latu apmērā valsts budžeta programmā 48.00.00 „Medikamentu un medicīnas preču novērtēšana un reģistrācija” 2013.gadā un turpmākajos gados iekļaut priekšlikumos likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, attiecīgi precizējot maksimāli pieļaujamo Veselības ministrijas pamatbudžeta izdevumu apjomu 2013., 2014. un 2015.gadam. Veselības ministrijai, aprēķinot Veselības ministrijas izdevumu izmaiņas kārtējā gadā pret 2012.gadu, ņemt vērā izdevumu samazinājumu 2013.gadā saistībā ar Zāļu valsts aģentūras kā budžeta nefinansētas iestādes darbības uzsākšanu un ieņēmumu un tiem atbilstošo izdevumu izslēgšanu no Veselības ministrijas budžeta ar 2013.gada 1.janvāri.
5. Pieņemt zināšanai Saeimas Prezidija 2012.gada 20.augusta lēmumu „Par Saeimas budžeta pieprasījumu 2013.gadam”, kā arī Saeimas kancelejas sniegto informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu 2014. un 2015.gadam un atļaut Finanšu ministrijai palielināt Saeimas maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu 2013.gadam 492 982 latu apmērā, 2014.gadam 3 284 251 lata apmērā un 2015.gadam 1 820 392 latu apmērā.
6. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, likumprojektā „Par valsts budžetu 2013.gadam” paredzēt pantu šādā redakcijā: „Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo” ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 90 procentu apmērā no valsts akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas, bet ne vairāk kā 36 000 000 latu”.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc Ministru kabineta noteiktā termiņa maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2013.-2015.gadam iesniegšanai Finanšu ministrijā ir informējusi par nepieciešamību samazināt ieņēmumu no ārvalstu finansu palīdzības (2013.gadā – 6 216 026 latu apmērā, 2014. un 2015.gadā 14 000 latu apmērā) prognozi, neparedzot atbilstošu izdevumu samazinājumu, kas attiecīgi samazinātu prioritātēm pieejamo līdzekļu apjomu.
8. Pieņemt zināšanai Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja sniegto informāciju par nepieciešamību paredzēt finansējumu vēlēšanu pārvaldības e-platformas nodrošināšanai.
9. Saskaņojot ar Finanšu ministriju, atļaut ministrijām:
9.1. precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības, nepalielinot valsts budžeta deficītu;
9.2. precizēt valsts budžeta izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu.
10. Ministrijām nepārdalīt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzēto finansējumu uz izdevumiem valsts pamatfunkciju nodrošināšanai.
11. Ja nepieciešams valsts pārvaldes pamatfunkciju īstenošanas nodrošināšanai, ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2013. - 2015.gadam ietvaros var veikt izdevumu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot samazinājumam nepakļautos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos izdevumus, klimata pārmaiņu finanšu instrumentā paredzētos izdevumus, izdevumus valsts parāda vadībai, procentu maksājumiem par studiju un studējošo kreditēšanu, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, iemaksas NATO, izdevumus starptautiskajai sadarbībai, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem.
12. Ministrijām, kurām atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam pēc 2012.gada 17.aprīļa (protokols Nr.20) piešķirts papildu finansējums bāzes izdevumiem vai prioritārajiem pasākumiem, to atļaut izlietot tikai noteiktajam mērķim, neveicot finansējuma pārdali citiem pasākumiem.
13. Ministrijām nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot pasākumus, par kuru papildu finansējumu lēmis Ministru kabinets, kā arī izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros.
14. Ministrijām izdevumus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā paredzēt atsevišķā budžeta programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, programmai norādot izdevumu kodu atbilstoši funkcionālajām kategorijām līdz otrajai detalizācijas pakāpei, ņemot vērā attiecīgās ministrijas nozares funkciju. Ja ministrija, plānojot programmas izdevumus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrētu valdības funkcijas kodu, tad norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas izdevumiem.
15. Ministrijām, aizpildot budžeta pieprasījumu veidlapu Nr.7(pb) „Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam” (17.pielikums) un veidlapu Nr.7(sb) „Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam” (18.pielikums), aiz tabulas „Finansiālo rādītāju kopsavilkums” norādīt budžeta apropriāciju kopējā apmēra samazinājumu vai palielinājumu par periodu no likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” spēkā stāšanās dienas līdz 2012.gada 21.augustam.
16. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” 45.punktā noteikto Finanšu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām mēneša laikā pēc likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” izsludināšanas nodrošināt precizētu valsts budžeta likuma paskaidrojumu sagatavošanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās drošības plānā doto uzdevumu izpildi"

232-s ____________________________________

(E.Cinkus, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2011.gads)"

248-s ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
39.§
Konfidenciāli

265-k ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību