Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 56

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.56

2021.gada 17.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

J.Vitenbergs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministre

-

M.Golubeva
Izglītības un zinātnes ministre 

-

A.Muižniece

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministrs

-

G.Eglītis

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministrs

-

D.Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

A.T.Plešs

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Stukāns

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 


Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.augusta noteikumos Nr.544 "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam""

TA-1735 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.40 "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība""

TA-1829 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai samazināt valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citu maksājumu no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem aplēses, paredzot ieņēmumus no valsts nodevas par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu 2022.gadā un turpmāk katru gadu 78 642 EUR (samazinājums par 1 519 EUR).
 
3.§
Rīkojuma projekts ''Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā''

TA-1800 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas atbalsta finansējuma piešķiršanu maģistra līmenī studējošajiem lietišķās pētniecības jomā"

TA-1836 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes koledžas mācību poligona "Janapole" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, infrastruktūras uzlabošanu"

TA-1819 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Valmieras novada pašvaldības īpašumā"

TA-1736 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu"

TA-1382 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1775 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu"

TA-1773 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""

TA-1788 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""

TA-1766 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Karlīnes ielā 38, Ventspilī, nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1717 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 113, Rīgā, pārdošanu"

TA-1765 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""

TA-1652 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi""

TA-1776 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-1833 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"

TA-1847 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1859 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-1824 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Aizstrautnieki", Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1768 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Aizstrautnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4660 001 0047) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4660 001 0427) 0,0040 ha platībā – Dobeles pagastā, Dobeles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 37,20 EUR.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zastavnieki", Stradu pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1770 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Zastavnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 007 0026) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 007 0047) 0,10 ha platībā – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 700,00 EUR.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-1890 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai"" mērķa un iznākuma, un rezultātu rādītāju sasniegšanu, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 51.četri prim 7.apakšpunktu pagarināt projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgās vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""

TA-1850 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""

TA-1852 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" vienošanās par projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 2 200 000 EUR apmērā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1860 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-1731 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1729 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-1874 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-1781 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"

TA-1927 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-1941 ____________________________________

(A.Muižniece, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka sociālo stipendiju ieviešanai, tai skaitā stipendiju nodrošināšanai, datu apmaiņas risinājumu izstrādei un ieviešanai, kā arī datu manuālai apstrādei līdz datu apmaiņas risinājumu ieviešanai, studējošiem no daudzbērnu ģimenēm ar 2021.gada 1.septembri kopējais nepieciešamais finansējums veido 2021.gadā 1 136 284 EUR (Izglītības un zinātnes ministrijai – 1 128 179 EUR, Sabiedrības integrācijas fondam – 8 105 EUR), 2022.gadā – 3 681 630 EUR (Izglītības un zinātnes ministrijai – 3 622 080 EUR, Sabiedrības integrācijas fondam – 24 315 EUR, Iekšlietu ministrijai – 35 235 EUR), 2023.gadā – 6 097 513 EUR (Izglītības un zinātnes ministrijai), 2024.gadā – 8 386 668 EUR (Izglītības un zinātnes ministrijai) un 2025.gadā un turpmāk ik gadu – 9 659 570 EUR (Izglītības un zinātnes ministrijai).
3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto finansējumu 2021.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nepieciešamā finansējuma sociālo stipendiju fonda izveidei, tai skaitā datu apmaiņas izveidei un atlīdzībai, pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu un Sabiedrības integrācijas centra budžetu, ņemot vērā likuma "Par valsts budžetu 2021.gadam" 53.pantā noteikto.
4. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto finansējumu turpmākajos gados, Izglītības un zinātnes ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus 2022., 2023. un 2024.gada maksimāli pieļaujamā valsts pamatbudžeta izdevumu apjoma precizēšanai, ņemot vērā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" 25. pantā noteikto. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda 2022., 2023. un 2024.gada maksimāli pieļaujamā valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu.
5. Demogrāfisko lietu centram izvērtēt normatīvajos aktos lietotā jēdziena "daudzbērnu ģimene" saturu un sagatavot priekšlikumus šī jēdziena precizēšanai.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram tieslietu ministram J.Bordānam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"1) Šāda tiesiskā regulējuma rezultātā iespējami tiesvedības riski, jo tiek skarti tiesiskās paļāvības un vienlīdzības principi;
2) Tieslietu ministrijas ieskatā netaisnīgs ir nosacījums, ka stipendijai kvalificējas arī tāds studējošais, kura vienam no vecākiem ir trīs vai vairāk bērnu, kas attiecīgi nozīmē to, ka nav izšķirošs arguments, vai vecāki dzīvo vienā mājsaimniecībā un kopīgi audzina bērnus, bet gan rodas situācija, ka studējošais var pretendēt uz stipendiju arī gadījumā, ja vienam no vecākiem dažādās attiecībās ir vairāk kā trīs bērni (piemēram, vīrietim ir 5 bērni un katrs no savas sievietes un katrs bērns arī dzīvo pie mātes, tad katrs no šiem pieciem bērniem varēs kvalificēties stipendijai, ja vien vīrietis nebūs uzturlīdzekļu parādnieks). Šāda pieeja neatbilst daudzbērnu ģimenes jēdzienam, kas ietverts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā, kas noteic, ka daudzbērnu ģimene it tāda ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.".


 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1943 ____________________________________

(A.Muižniece, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatam"

TA-1846 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kozlovs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-1814 ____________________________________

(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Meža likumā" (TA-1913), likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1914) un likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (TA-1915).
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Meža likumā" (TA-1913), likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1914) un likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (TA-1915) (likumprojektu pakete).
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M.Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā".
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

TA-1913 ____________________________________

(M.Golubeva, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (TA-1814), likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1914) un likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (TA-1915).
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (TA-1814), likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1914) un likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (TA-1915) (likumprojektu pakete).
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M.Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Meža likumā".
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1914 ____________________________________

(M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (TA-1814), likumprojektu "Grozījums Meža likumā" (TA-1913) un likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (TA-1915).
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (TA-1814), likumprojektu "Grozījums Meža likumā" (TA-1913)un likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā" (TA-1915) (likumprojektu pakete).
4. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M.Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā".
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-1915 ____________________________________

(M.Golubeva, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (TA-1814), likumprojektu "Grozījums Meža likumā" (TA-1913) un likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1914).
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (TA-1814), likumprojektu "Grozījums Meža likumā" (TA-1913)un likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-1914) (likumprojektu pakete).
4. Lai Būvniecības valsts kontroles birojs veiktu likumprojektā paredzētās būvvaldes funkcijas:
4.1. pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par nepieciešamību veikt apropriācijas pārdali 2021.gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 20.00.00 "Būvniecība" 17 706 EUR apmērā, par kuru Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā atbilstošu rīkojuma projektu;
4.2. likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā pārdalīt finansējumu 70 814 EUR apmērā 2022.-2024.gadam katru gadu no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmmu 20.00.00 "Būvniecība";
4.3. Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošanas procesā precizēt Iekšlietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumus atbilstoši šī protokollēmuma 4.2.apakšpunktam.
5. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M.Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā".
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1853 ____________________________________

(G.Eglītis, K.Gerhards, J.Reirs, G.Vilnītis, N.Puntulis, J.Muižniece, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietvertās normas un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Irēnu Kucinu"

TA-1888 ____________________________________

(J.Bordāns, A.T.Plešs, I.Kucina, A.K.Kariņš)

1. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4. panta pirmo daļu izvirzīt Irēnu Kucinu par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai un Tieslietu padomei.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-1955 ____________________________________

(M.Golubeva, J.Stukāns, D.Trofimovs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.panta pirmo daļu un 58.panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministri M.Golubevu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā".
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-1957 ____________________________________

(M.Golubeva, G.Eglītis, D.Trofimovs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija steidzami iesniegs Valsts kancelejā precizētu rīkojuma projekta anotāciju.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
 
42.§
Plāna projekts "Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam"

TA-1670 ____________________________________

(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Plāna projekts "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam"

TA-1733 ____________________________________

(G.Eglītis, M.Golubeva, I.Alliks, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.-2023.gadam"

TA-1789 ____________________________________

(G.Eglītis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei"

TA-1359 ____________________________________

(A.T.Plešs, A.Pabriks, N.Puntulis, T.Linkaits, J.Vitenbergs, A.Kulbergs, I.Olafsone, E.Kušners, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 5.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.38 2.§ 4.punkts) dotā uzdevuma izpildi"

TA-1375 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai izstrādāt un līdz 2021.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Publisko aģentūru likumā".
 
47.§
Atbildes projekts Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai (par nepieciešamo finansējumu Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomei)

TA-1505 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai.
 
48.§
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs

TA-1924 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Bordāns, I.Dundure, A.Muižniece, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Veselības ministrijai, turpmāk sagatavojot informāciju par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju, pārskatā par saslimstības ar Covid-19 rādītājiem detalizētāk sadalīt iedzīvotāju vecuma grupas.
 
49.§
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19

TA-1925 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto aktuālo informāciju par vakcināciju pret Covid-19.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1881 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1919 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"

TA-1856 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.453 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai""

TA-1857 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1949 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1942 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdevumus, kas saistīti ar izdevumu kompensēšanu pašvaldībām 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 75 EUR vienai personai mēnesī, un 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma – 50 EUR mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim, nepārsniedzot 22 969 EUR, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022.gadā.
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
 
56.§
Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1960 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.Muižniece, D.Pavļuts, J.Bordāns, I.Vanaga, E.Krivcova, I.Dundure, J.Vitenbergs, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 40. vienpadsmit prim 3.apakšpunktu, svītrojot vārdus "ja telpā neatrodas personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta", iekļaut noteikumu projektā šī protokola 57., 58., 59. un 60.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.
3. Slimību profilakses un kontroles centram veikt saslimstības ar Covid-19 monitoringu skolas vecuma bērniem un regulāri salīdzināt tās intensitāti 1.-3.klases izglītojamiem un citām klašu grupām, un, ja tiks konstatēts, ka saslimstība 1.-3.klases izglītojamiem vismaz divu nedēļu periodā ir būtiski augstāka vai pieaug intensīvāk nekā citām klašu grupām, Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Veselības ministrijas attiecīgas informācijas saņemšanas virzīt izskatīšanai Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā jautājumu par mutes un deguna aizsegu obligātu lietošanu arī 1.-3.klases izglītojamiem izglītības procesā mācību telpā.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1956 ____________________________________

(J.Citskovskis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 56.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.


 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1828 ____________________________________

(J.Citskovskis, N.Puntulis, D.Pavļuts, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 56.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1958 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Vitenbergs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 56.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""

TA-1961 ____________________________________

(J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 56.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstā.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1810 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu

TA-1685-IP ____________________________________

(T.Linkaits, N.Bulmanis, J.Reirs, V.Jakovļevs, M.Gauss, A.Pabriks, J.Rozenbergs, A.T.Plešs, J.Vitenbergs, K.Gerhards, M.Golubeva, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par nepieciešamību palielināt akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitālu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanai tiek ieguldīti finanšu līdzekļi 90 000 000 EUR apmērā, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Satiksmes ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai akciju sabiedrībā "Air Baltic Corporation" nodrošināt akciju sabiedrības biznesa plāna pārskatīšanu, ievērojot pieņēmumu, ka Covid-19 pandēmijas ietekme uz aviācijas nozari būs ilgstoša, un nodrošinot, lai turpmāk biznesa plānu varētu īstenot bez valsts papildu līdzekļu piesaistes.
 
63.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-29-03

TA-1589 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2021-29-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2021-29-03.
 
64.§
Atbildes projekts Eiropas Savienības tiesai prejudiciālā nolēmuma lietā C-530/20 (Satversmes tiesas lietas Nr.2020-02-0306)

TA-39 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas atbildes projektu prejudiciālā nolēmuma lietā C-530/20.
2. Valsts kancelejai atbildes elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai iesniegšanai Eiropas Savienības tiesā.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas prasījumu tiesību pret Landmont Limited cesiju"

TA-1928-IP

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Slepeni

TA-8s

 

 
67.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1892-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1964

 

 

Sēdi slēdz plkst. 19.00


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību