Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

6. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-376
TA-2356 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
2.  VSS-377
TA-1696 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
3.  VSS-378
TA-2208 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
4.  VSS-379
TA-1713 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
5.  VSS-380
TA-1653 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
6.  VSS-381
TA-1984 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
7.  VSS-382
TA-1716 
Noteikumu projekts "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM   
8.  VSS-383
TA-1499 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LDDK, TM   
Finanšu ministrija
9.  VSS-366
TA-1107 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, TM   
10.  VSS-367
TA-1095 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Izglītības un zinātnes ministrija
11.  VSS-368
TA-1924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, SAM, TM, VM   
12.  VSS-369
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
13.  VSS-370
TA-959 
Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LDDK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, Latvijas augstskolu Rektoru padome   
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
14.  VSS-371
TA-1633 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"   Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, LBAS, MK, TM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-389
TA-1578 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, KNAB, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM   
16.  VSS-390
TA-1305 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, TM, VM   
17.  VSS-391
TA-975 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
18.  VSS-384
TA-2321 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM   
19.  VSS-385
TA-2324 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM   
20.  VSS-386
TA-2320 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM   
21.  VSS-387
TA-2323 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, VARAM, VM, ZM   
22.  VSS-388
TA-2326 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, VARAM, VM, ZM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-372
TA-2196 
(2017.) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Likumprojekts

Reģionālā politika 
AIM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
24.  VSS-373
TA-2228 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
25.  VSS-374
TA-1555 
Rīkojuma projekts "Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
26.  VSS-375
TA-1244 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, KNAB, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments