Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

13. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-404
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
2.  VSS-405
TA-936 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, TM   
3.  VSS-406
TA-2430 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-397
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
5.  VSS-398
TA-1411 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, IZM, LDDK, PKC, TM, VM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-392
TA-1177 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
7.  VSS-393
TA-2216 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, GP, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
8.  VSS-394
TA-1120 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, EM, KM, KNAB, LDDK, SAM, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests   
9.  VSS-395
TA-1121 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, KM, KNAB, LBAS, SAM, SPRK, TM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests   
Iekšlietu ministrija
10.  VSS-396
TA-1416 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, SAM, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
11.  VSS-399
 
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  MK rīkojuma projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM (21.04.2017)   
12.  VSS-400
TA-1112 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, SAM, TM (25.04.2017)   
13.  VSS-401
TA-1792 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LM, MK, TM, VARAM, VM, ZM, Rektoru Padome, Latvijas Studentu apvienība, Augstākās izglītības padome   
14.  VSS-402
TA-1793 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, MK, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, Augstākās izglītības padome   
15.  VSS-403
TA-1794 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, Rektoru Padome, Latvijas Studentu apvienība, Augstākās izglītības padome   
Labklājības ministrija
16.  VSS-420
TA-1126 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, TM   
17.  VSS-421
TA-1844 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VM   
Satiksmes ministrija
18.  VSS-422
TA-1019 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.637 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, PKC, TM, VARAM   
19.  VSS-423
TA-1359 
Informatīvais ziņojums "Par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Transporta un sakaru politika 
FM, KM, LBAS, LPS, PKC, SPRK, TM   
20.  VSS-424
TA-1054 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, PKC, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-407
TA-946 
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstnieku identificēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, LDDK, PKC, VARAM   
22.  VSS-408
TA-2346 
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, IEM, KNAB, LBAS, LDDK, PKC, VARAM, Latvijas Zvērinātu notāru padome   
23.  VSS-409
TA-1139 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
   
24.  VSS-410
TA-1212 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC   
25.  VSS-411
TA-1548 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
26.  VSS-412
TA-1549 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP   
27.  VSS-413
TA-1033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM   
28.  VSS-414
TA-1034 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM   
29.  VSS-425
TA-2468 
Noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, GP, IEM, IZM, KNAB, PKC, VARAM, Latvijas Rektoru padome, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Tiesnešu biedrība, Latvijas Studentu apvienība, Augstākās izglītības padome   
Zemkopības ministrija
30.  VSS-416
TA-922 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.116 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
31.  VSS-417
TA-1166 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.52 "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
32.  VSS-418
TA-997 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
33.  VSS-419
TA-1043 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments