Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

15. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-636
TA-1930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
2.  VSS-672
 
(2017) Likumprojekts "Par Francijas Republikas aizsardzības ministra pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-637
TA-1671 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, KNAB, LBAS, LDDK, PKC, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-638
TA-1971 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-639
TA-1639 
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes ar mērķi digitalizēt būvniecības procesu Latvijā, izmantojot sadarbību starp Ziemeļvalstu-Baltijas iestādēm" īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LDDK, TM   
6.  VSS-640
TA-1606 
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, IEM, LBAS, MK, PKC, TM   
Finanšu ministrija
7.  VSS-623
TA-1594 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
LPS, TM, VARAM, ZM   
8.  VSS-624
TA-1729 
Noteikumu projekts "Preču iznīcināšanas un atteikšanās no precēm par labu valstij piemērošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, SAM, TM, VARAM, ZM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-627
TA-1734 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
EM, FM, TM   
10.  VSS-628
TA-1735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, MK, TM   
11.  VSS-629
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, LDDK, MK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (26.06.2017)   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-662
TA-1937 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, Lielo Latvijas pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    
13.  VSS-664
TA-1762 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, LPS, TM   
14.  VSS-665
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
15.  VSS-667
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LDDK, TM, VARAM, VM   
16.  VSS-669
TA-2587 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, TM, VARAM   
17.  VSS-670
TA-2586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-671
TA-1808 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, MK, TM, VM, Latvijas Studentu apvienība    
Kultūras ministrija
19.  VSS-625
TA-1454 
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Kultūras politika 
FM, TM   
20.  VSS-626
TA-1471 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM   
Labklājības ministrija
21.  VSS-661
TA-4 
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, SAM, TM, VARAM, VM   
Ministru prezidents
22.  VSS-622
TA-566 
Informatīvais ziņojums "Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, VAS "Privatizācijas aģentūra", Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
23.  VSS-631
TA-2013 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvei"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
24.  VSS-632
TA-347 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, SPRK, TM, Konkurences padome   
25.  VSS-633
TA-1510 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
26.  VSS-634
TA-1581 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
27.  VSS-635
TA-1981 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
28.  VSS-641
TA-1687 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, VARAM   
29.  VSS-642
TA-1688 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, SAM, VARAM   
30.  VSS-643
TA-1689 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
31.  VSS-644
TA-1619 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, LM, LPS, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
32.  VSS-645
TA-1629 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, MK, SAM, VARAM, VM, ZM, Augstākā tiesa   
33.  VSS-646
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
AIM, FM, NRAP, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
34.  VSS-654
TA-1586 
Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, GP, IEM, TM   
35.  VSS-655
TA-1776 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
36.  VSS-656
TA-1775 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
37.  VSS-657
TA-1772 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, IZM, LBAS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
38.  VSS-658
TA-1774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
39.  VSS-659
TA-2293 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, TM, Standartizācijas, akreditācijas un meteroloģijas centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
40.  VSS-660
TA-2312 
Noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, EM, FM, MK, TM, Standartizācijas, akreditācijas un meteroloģijas centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija"   
41.  VSS-663
TA-1773 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, IZM, LBAS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Studentu apvienība    
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
42.  VSS-630
TA-2632 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
43.  VSS-647
TA-1875 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM   
44.  VSS-648
TA-2389 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
45.  VSS-649
TA-2040 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, PKC, TM, VARAM   
46.  VSS-650
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LBAS, TM, VARAM, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, AS "Latvijas valsts meži", Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides konsultatīvā padome   
47.  VSS-651
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Mežu sertifikācijas padome, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, AS "Latvijas valsts meži", Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides konsultatīvā padome   
48.  VSS-652
TA-1556 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 23, Rīgā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, KM, TM   
49.  VSS-653
TA-1557 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments