Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

11. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-665
TA-1440 
Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas prezidentūrā Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam"   Ziņojums zināšanai

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-686
TA-1466 
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā" īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, TM   
3.  VSS-687
TA-1827 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, TM   
Finanšu ministrija
4.  VSS-659
TA-2094 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, LM, LPS, TM   
5.  VSS-660
TA-2296 
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, LDDK, SAM, TM, Latvijas Apdrošinātāju asociācija    
6.  VSS-661
TA-1618 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 27, Rīgā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM, VM   
Iekšlietu ministrija
7.  VSS-669
TA-1738 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, TM   
8.  VSS-670
TA-1750 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-671
TA-2143 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IZM, KM, LM, LPS, TM, VARAM, ZM   
10.  VSS-672
TA-2537 
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AM, FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-673
TA-484 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, TM, VARAM   
12.  VSS-674
TA-1484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, MK, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-666
TA-1562 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020.gadā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
AM, FM, LBAS, LPS, PKC, TM, Latvijas Studentu apvienība    
14.  VSS-667
TA-1995 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, TM, VM   
15.  VSS-668
TA-1655 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, TM, VARAM, VM   
Kultūras ministrija
16.  VSS-679
TA-1530 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, izmantošanu"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
17.  VSS-664
TA-1702 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
18.  VSS-675
TA-385 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija"   
19.  VSS-676
TA-1780 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
20.  VSS-677
TA-1592 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
21.  VSS-678
TA-1541 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sadarbības turpināšana"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, TM   
Tieslietu ministrija
22.  VSS-682
TA-87 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, AM, FM, IEM   
23.  VSS-683
TA-2043 
Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, IZM, LDDK, LPS   
24.  VSS-684
TA-2355 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.347 "Izlīguma procesa noteikumi""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IEM   
Veselības ministrija
25.  VSS-662
TA-1419 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""   MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, LDDK, TM   
26.  VSS-663
TA-1716 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, IZM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.  VSS-680
TA-2 
Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, SPRK, TM, VM, ZM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija", biedrība "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"   
28.  VSS-681
TA-2051 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
29.  VSS-685
TA-1664 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
30.  VSS-688
TA-1445 
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
31.  VSS-689
TA-1552 
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM   
32.  VSS-690
 
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, LPS, MK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments