Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

P R O T O K O L S

________________________________________________________________

 

 

Rīgā

Nr.31

2005.gada 18.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

G.Veismane

 Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

S.Zvidriņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

 


A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks

 


A.Pīlēģis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītājas padomnieks

 


I.Imaks

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta departamenta direktors

 


A.Zabašta

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

B.Maļkova

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

 

J.Bunkšs

Valsts kancelejas Valsts reformas nodaļas vadītāja

S.Gulbe

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu
lietās vietā Juridiskā departamenta vadītāja

 


I.Gailīte

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

 

 

 

 

 R.Zīle

 Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 

Pieteiktie projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un
Gruzijas līgumu par uzņēmējvalsts atbalstu NATO spēkiem un personālam
un NATO spēku un personāla tranzītu"

VSS-1146 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.714 "Kārtība, kādā tiek veikti militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumi""

VSS-1147 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, J.Karlsbergs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām""

VSS-1117 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 4.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Uzņēmējdarbības valsts atbalsta fonds" nodošanu privatizācijai"

VSS-1122 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā
Nr.749 "Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Norvēģijas -
Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta fonds" pārveidošanu par sabiedrību ar ierobežotu
atbildību "Uzņēmējdarbības valsts atbalsta fonds"

VSS-1123 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un publisko maksas
pakalpojumu samaksas kārtību"

VSS-1124 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas un Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1134 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Lielpēters, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.678 "Noteikumi par valsts proves uzraudzības īstenošanas valsts nodevu""

VSS-1135 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

9.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piemēroti atbrīvojumi no ievedmuitas nodokļa
budžeta iestāžu, labdarības un filantropisko organizāciju ievestajām precēm"

VSS-1136 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, A.Loskutovs, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un Rīgas Samariešu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

10.§

Koncepcijas projekts "Par Valsts kases turpmāko darbību
valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā"

VSS-1137 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

11.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-1138 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Lielpēters, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par likumprojektu.

 

 12.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-1139_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse un Rīgas Samariešu apvienība sniegs atzinumu par likumprojektu.

 

 13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās
institūcijas veic grozījumus finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā"

VSS-1140_______________________________________________________________

(I.Gailīte, A.Loskutovs, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos
Nr.449 "Noteikumi par muitas iestāžu ierēdņu formas tērpiem, žetonu un
dienesta pakāpju atšķirības zīmēm"

VSS-1141 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 15.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas,
uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu"

VSS-1142 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 16.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

VSS-1143 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par likumprojektu.

 

 17.§

Koncepcijas projekts "Koncepcija par struktūrfondu un
Kohēzijas fonda ieviešanas modeli 2007. - 2013.gadā"

VSS-1150 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

18.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos
Nr.913 "Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras nolikums""

VSS-1148 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

19.§

 Likumprojekts "Likumprojekts "Sodu reģistra likums""

VSS-1149 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, A.Zabašta, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

20.§

Noteikumu projekts "Koledžas paraugnolikums"

VSS-1120_______________________________________________________________

(I.Gailīte, U.Lielpēters, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

21.§

Noteikumu projekts "Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts
zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem"

VSS-1121_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Sociālās integrācijas centrs" publisko pakalpojumu cenrādi"

VSS-1118_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Tehnisko palīglīdzekļu centrs" publisko pakalpojumu cenrādi"

VSS-1119 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos
Nr.565 "Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un
sabiedriskās apspriešanas kārtība""

VSS-1125 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.

 

 25.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabala pirkšanu autoceļa P5
Ulbroka -
Ogre rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1116_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

26.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena kārtību"

VSS-1128 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 26.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

27.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos
Nr.918 "Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas
apjoms, tās iekļaušanas un izmantošanas kārtība""

VSS-1129 ______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Dobelē, Uzvaras ielā 2"

VSS-1130_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Tieslietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem nomas maksai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 19.augustam plkst.15.00 iesniegt Valsts kancelejā.

 

 29.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos
Nr.155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā
nodrošinājuma normām""

VSS-1131 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 30.§

 Likumprojekts "Fizisko personu saimnieciskās darbības likums

VSS-1132 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, L.Straujuma, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 31.§

 Noteikumu projekts "Par valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku pabalstu
un medicīniskās aprūpes izdevumu apmaksas apmēru un izmaksāšanas kārtību"

VSS-1133 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, S.Broka, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.augusta noteikumos
Nr.406 "Jonizējošā starojuma avotu iepakošanas un marķēšanas kārtība""

VSS-1126 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 33.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumos
Nr.149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu""

VSS-1127 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 34.§

Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas,
atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

VSS-1144_______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 35.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Torņkalns"
Saldus rajona Kursīšu pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1145 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

36.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā
Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-133_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 3.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 2.§).

 

37.§

 Likumprojekts "Grozījums Likumā par ostām"

VSS-111_______________________________________________________________

(G.Veismane)

 Atsaukt 2005.gada 3.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.5 4.§).

 

 38.§

 Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā"

VSS-122_______________________________________________________________

(G.Veismane)

 Atsaukt 2005.gada 3.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.5 8.§).

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

39.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apgūstamas speciālas zināšanas
bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturs"

TA-1835 ______________________________________________________________

(L.Rieksta-Riekstiņa, Ž.Stare, I.Zalpētere, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta 2.4. un 2.5.apakšpunkta redakciju atbilstoši Ģenerālprokuratūras izteiktajiem priekšlikumiem;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 40.§

Likumprojekts "Tirdzniecības organizēšanas likums"

TA-1765_______________________________________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma, S.Broka, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Konkurences padome un Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopiena uztur spēkā savus iebildumus.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Ekonomikas ministrijai:

3.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdē (prot. Nr.46. 56.§) "Informatīvais ziņojums par konkurences apstākļiem mazumtirdzniecībā" lemtajam;

3.2. likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Konkurences padomi, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Ražotāju un tirgotāju kopienu un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju;

3.3. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;

3.4. saskaņoto un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.

  

41.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojamo
skaitu klasē valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības
iestādes grupās, arī speciālās izglītības iestādēs, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs"

TA-1968 _______________________________________________________________

(E.Papule, O.Lokāne, O.Braža, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 42.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-1819_______________________________________________________________

(M.Eglītis, A.Salmiņš, A.Pīlēģis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savus iebildumus.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:

3.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minētajam;

3.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

 

 43.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

TA-1811 _______________________________________________________________

(M.Eglītis, S.Zvidriņa, A.Dobrājs, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savus iebildumus.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:

3.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;

3.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

44.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 24.septembra noteikumos
Nr.429 ''Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība''"

TA-1868 _______________________________________________________________

(J.Bundulis, I.Juhansone, I.Gailīte, I.Zalpētere, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Veselības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē

.

 

 Informatīvais jautājums

 

45.§

 Valsts kancelejas pētījums par ierēdņu motivāciju strādāt valsts pārvaldē

_______________________________________________________________

(R.Ķīlis, L.Straujuma, A.Zabašta, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Stokholmas Ekonomiskās augstskolas Rīgā asociētā profesora R.Ķīļa sniegto informāciju par Valsts kancelejas veiktā pētījuma par ierēdņu motivāciju strādāt valsts pārvaldē izstrādes gaitu.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10.35

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību