Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.6

Ārkārtas sēde

2007.gada 10.oktobrī

Sēdi vada

Valdības puses vadītājs Ministru prezidents Aigars Kalvītis

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Veselības ministrs

V.Veldre

4.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

5.

Ekonomikas ministra pienākumus pilda

A.Kalvītis

6.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra M.Gruškevica vietā Investīciju departamenta direktora vietniece

S.Batare

7.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra A.Štokenberga vietā

I.Kurčevska

8.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

no darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

3.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

4.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

5.

LDDK viceprezidente

A.Vīksna

6.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

7.

LDDK viceprezidents

V.Meļņiks

8.

LDDK viceprezidents

G.Strautmanis

8.

LDDK padomes loceklis

V.Puriņš

9.

LDDK padomes loceklis

I.Strautiņš

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

LBAS Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāju M.Tomsoni aizvieto priekšsēdētāja vietnieks

J.Gužāns

4.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs

J.Kalniņš

5.

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības priekšsēdētāju A.Harbacēviču aizvieto priekšsēdētāja vietnieks

J.Krastiņš

6.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

7.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

8.

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

V.Keris

9.

Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja

R.Pfeifere

Uzaicinātās personas:

1.

MP padomniece

I.Stobova

2.

MP biroja vadītājs

M.Riekstiņš

3.

MP padomnieks

O.Balodis

4.

MP padomnieks

A.Pjatkins

5.

Valsts kanceleja, Komunikāciju departamenta vadītāja vietniece

I.Greiškalna

6.

Finanšu ministrija, valsts sekretāra vietnieks

J.Šints

7.

Finanšu ministrija, Nodokļu politikas departamenta direktore

D.Robežniece

8.

Finanšu ministrija, Nodokļu politikas departamenta direktora vietnieks

M.Jurušs

9.

LDDK, Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts

M.Dzelme

10.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

11.

LBAS, sabiedrisko attiecību menedžere

S.Lorence

12.

LBAS, Mācību centra vadītāja

L.Romele

13.

LBAS, eksperte tautsaimniecības jautājumos

S.Ozoliņa

14.

LBAS, juriskonsults

K.Rācenājs

15.

LDDK padomes loceklis

J.Bertrands

16.

LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre

I.Homko

17.

LDDK, ģenerāldirektora vietniece

L.Vancāne

18.

LDDK, Korporatīvās pārvaldes eksperte

A.Alksne

Protokolē

NTSP sekretāre Maija Lāce

Sēdi sāk plkst. 16.30

Par NTSP 03.09.2007. ārkārtas sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2007.gada 10.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību:

1.Par likumprojektu Par valsts budžetu 2008.gadam

Oskars Spurdziņš, finanšu ministrs

1.Par likumprojektu Par valsts budžetu 2008.gadam

Ziņo: Finanšu ministrs Oskars Spurdziņš

Pilns 2008.gada valsts budžeta likumprojekta teksts un pielikumi pieejami Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv, 2007-TA-2593.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis, D.Staķe, P.Krīgers, V.Gavrilovs, O.Spurdziņš, T.Tverijons, V.Keris, V.Meļņiks, J.Krastiņš, Z.Semjonova, E.Baldzēns

A.Kalvītis (FM): aicina uz debatēm sociālos partnerus par 2008.gada valsts budžeta likumprojektu

P.Krīgers (LBAS): atvainojas par arodbiedrību puses paziņojumu saistībā ar nepiedalīšanos NTSP 4.oktobra ārkārtas sēdē. Šādu rīcību pamato ar LBAS 2007.gada 3.oktobra ārkārtas valdes sēdes lēmumu. Norāda, ka joprojām neatbalsta valdības izstrādāto valsts budžeta projektu un uzskata, ka sociālo partneru prasības netiek pildītas.

Atzīst, ka budžetā ir vairākas pozitīvas lietas un pateicas valdībai par minimālās algas palielināšanu un ar nodokli neapliekamā minimuma palielināšanu, taču vērš uzmanību uz to, ka lielākoties budžeta ietaupījums ir vērsts uz sociāli jūtīgo sabiedrības daļu.

Stāsta, ka, veidojot budžetu, valdība jau vairākus gadus nav uzklausījusi sociālo partneru viedokli. Likumprojektā arī nav skaidrs, kā valdība plāno īstenot "jostu savilkšanu" valsts iestādēs.

Klāsta, ka būtu jāatrod veids, kā samazināt izdevumus vēl vairāk, ne tikai uz pedagogu, policistu un mediķu algu rēķina.

Lai turpinātu debates par turpmāko darbu pie vidēja termiņa valsts budžeta 2008.-2010.gadiem, kā arī izskatītu citus valdības priekšlikumus, lūdz Ministru prezidentu atbildēt uz jautājumiem, kas apstiprināti LBAS ārkārtas valdes sēdē 2007.gada 10.oktobrī (Jautājumi tiek iesniegti sēdes laikā). Skat. pielikumā.

A.Kalvītis (MP): uzsver, ka pirmo reizi Latvijā ir izstrādāts valsts budžeta likumprojekts – par valsts budžetu 2008.gadam, kas paredz budžeta pārpalikumu 1% apmērā no IKP, lai veicinātu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, ekonomikas sabalansētību un inflācijas pieauguma tempu mazināšanos; turklāt izstrādāts nevis viena gada budžets, bet gan vidēja termiņa budžets, kas paredz apstiprināt galvenos skaitļus arī 2009.gadam un 2010.gadam, 2008.gada valsts budžets veidots kā taupības budžets, maksimāli ierobežojot tēriņus, iesaldējot iestāžu darba algu pieaugumu un štata vietu pieaugumu. Lai ierobežotu strauju darba samaksas pieaugumu sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem, valdībā ir pieņemts lēmums par atalgojuma fondu nepalielināšanu 2008.gadā valsts tiešās pārvaldes iestādēm, izņemot tās valsts tiešās pārvaldes iestādes, kurās nodarbināto vidējā darba samaksa ir zemāka par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto vidējo darba samaksu (400 lati mēnesī); par 10% pieaugumu pedagogu, ārstniecības personu, kultūras darbinieku un amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksai 2008.gadā.

Lai nodrošinātu arī pašvaldību budžetu līdzekļu racionālu izmantošanu, valdība ir panākusi vienošanos ar Latvijas Pašvaldību savienību, ka pašvaldības apņemas veidot finanšu līdzekļu uzkrājumu 2007.gadā un to izmantot 2008.gadā normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.

Norāda, ka ir izdalītas būtiskākās prioritātes 2008.gada valsts budžeta projektā.

Atzīst, ka no valdības puses ir izdarīts viss, lai nākamajā gadā valsts iestādes un pašvaldības samazinātu tēriņus, taču, ja arodbiedrībām un darba devējiem ir konkrēti priekšlikumi, tad tos iespējams apspriest.

V.Gavrilovs (LDDK): pavēsta, ka darba devēji pilnībā atbalsta valsts budžetu, kuru valdība veido sabalansētu un ar pārpalikumu, un pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos ir jāievieš taupība.

Atzīst, ka darba devēji izprot valdības vēlmi ierobežot darba algu pieaugumu tempus, jo nākotnē tas dotu vairākus ieguvumus.

P.Krīgers (LBAS): ierosina likvidēt daļu valsts un pašvaldību uzņēmumu padomes, kā arī aģentūru un fondu konsultatīvās padomes, kā arī ierobežot padomes locekļu atalgojumu.

T.Tverijons (LDDK): pauž atbalstu valdības izveidotajam budžetam un norāda, ka sabiedrībai ir jāsaprot, ka ekonomika pašlaik ir „slima” un tai nepieciešama ārstēšana.

Saka: labāku un sabalansētāku budžetu par pašreiz izstrādāto nebūtu iespējams izveidot.

V.Keris (LBAS): jautā: kāpēc budžeta pārpalikums 1% apmērā no IKP, nevis 0,5% apmērā?

A.Kalvītis (MP): skaidro: starptautiskās institūcijas prasa 3% apmērā no IKP.

O.Spurdziņš (FM): atgādina par vienoto tirgus ekonomiku, pasaules un ES ekonomikas tendencēm.

A.Kalvītis (MP): 2007.gada pusgadā vidējā bruto darba samaksa tautsaimniecībā sasniedza 373 latus, kas ir par 33,0% vairāk nekā 2006.gada attiecīgajā periodā. Lielākais darba samaksas pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, bija sabiedriskajā sektorā - 35,8%. Privātajā sektorā darba samaksas pieaugums arī bija ļoti augsts- 32,2%.

Uzsver, ka pašlaik ekonomika pieprasa rīkoties nežēlīgi un arodbiedrību prasības nav iespējams lielākā mērā izpildīt, kā tas iestrādāts budžetā.

D.Staķe (LM): atkārtoti vērš uzmanību uz sociālo jomu, kur ievērojami celta vecāku, pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāte: bērnu kopšanas pabalsta vietā tiek ieviests vecāku pabalsts, kuru piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam - 36,181 milj. latu; piemaksas pie vecuma pensijas apmēra paaugstināšanai ar 01.07.08 - 16,4 milj. latu; minimālās algas paaugstināšanai - 16,2 milj. latu; invalīda kopšanas pabalsta (100 latu apmērā mēnesī) ieviešanai un bērna invalīda kopšanas pabalsta paaugstināšanai no 50 latiem uz 150 latiem - 9,8 milj. latu; pensiju indeksācijai - 160,2 milj. latu.

V.Meļņiks(LDDK): ierosina iesaldēt dabas gāzes, elektroenerģijas, siltuma, ūdens piegādes u.c. ar mājokli saistīto tarifu pieaugumu; atgādina, ka ir valsts un pašvaldību uzņēmumu padomes un attiecīgi to locekļu atalgojums.

A.Kalvītis (MP): lūdz klātesošos nosaukt padomes locekļu algas valsts uzņēmumu padomēs.

E.Baldzēns (LBAS): atzīst, ka likumprojekta par nākamā gada valsts budžetu apspriešana un saskaņošana ar sociālajiem partneriem jāpanāk pirms tā iesniegšanas Saeimā, nevis kā tas noticis šobrīd; kritizē valdības izstrādāto budžeta projektu.

A.Kalvītis (MP): vērš uzmanību: 2008.gada valsts budžeta projektā paredzēts ieviest jaunu fiskālās politikas instrumentu – ilgtermiņa stabilizācijas rezervi, lai:

  • samazinātu vispārējos ekonomiskos riskus,
  • nodrošinātu finansējumu ilgtermiņa investīcijām un strukturālajām reformām,
  • izvairītos no sociālekonomiskas krīzes vai mazinātu tās,
  • nodrošinātu līdzekļus ārkārtas situācijas gadījumā.

Paredzēts, ka rezervē ieskaita:

  • Valsts pamatbudžeta ieņēmumus, kas pārsniedz ikgadējā budžeta likumā noteikto, izņemot ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, ieņēmumus no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus.
  • Privatizācijas ieņēmumus.

J.Krastiņš (LBAS): norāda uz krīzi izglītības sistēmā un prasa paaugstināt pedagogu algas; pēc Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aprēķiniem, 2010.gadā vidējā sabiedriskajā sektorā strādājošo alga varētu pieaugt līdz 564 latiem, savukārt skolotāju algas saskaņā ar valdības apstiprināto algu paaugstināšanas plānu būtu tikai 494 lati. Tādejādi pedagogi saņemtu mazāk nekā vidēji sabiedriskajā sektorā strādājošie, lai gan algu paaugstināšanas plāns paredzēja pretējo. Valdības jau iepriekš pieņemtais plāns paredz līdz 2010. gadam skolotāju algas palielināt līdz 494 latiem, tomēr arodbiedrībai šķiet, ka pēc straujā inflācijas kāpuma tas ir par maz.

Valdības piedāvātais skolotāju algu palielinājums ir 50 lati no 1. septembra, tomēr tas ir uz pusi mazāks, nekā prasījusi skolotāju arodbiedrība, un vairākkārt mazāks, nekā nesen prasīja paši pedagogi.

Par papildu algas pielikumu valdība nav gatava runāt. (Līdz ar to no 1. septembra par slodzi pedagogs saņem kā minimumu 284 latus pirms nodokļu nomaksas, savukārt maksimālā alga, ja skolotājs saņems piemaksas par kvalitāti un klases audzināšanu, būs ap 450 latiem.).

Z.Semjonova (LBAS): uzskata, ka vēl ir iespējams uzlabot budžetu.

A.Kalvītis (MP): atbildot uz LBAS pārstāvju uzdoto jautājumu, skaidro bezdarbnieka pabalsta apmērus proporcionāli apdrošināšanas stāžam.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Netiek panākta vienprātība par valsts budžeta 2008.gadam projektu.

2.Sarunas par valdības uzsākto ekonomikas politiku tiks turpinātas.

Sēdi slēdz plkst. 18.00

Sēdi vadīja A.Kalvītis

 

Protokolēja M.Lāce

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2007.gada 10.oktobrī

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2007.gada 10.oktobrī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu