Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.1

Rīgā, 2008.gada 6.februārī

Sēdi vada

Valdības puses vadītājs Ministru prezidents  Ivars Godmanis

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

I.Godmanis

2.

Labklājības ministre

I.Purne

3.

Veselības ministrs

I.Eglītis

4.

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards

5.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

6.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna vietā Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

V.Smirnova

7.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

8.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

no darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

3.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

4.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

5.

LDDK viceprezidente

A.Vīksna

6.

LDDK viceprezidents

K.Lipmans

7.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

8.

LDDK padomes loceklis

V.Puriņš

9.

LDDK ģenerāldirektora vietniece

L.Vancāne

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

LBAS Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāju M.Tomsoni aizvieto priekšsēdētāja vietnieks

J.Gužāns

4.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs

J.Kalniņš

5.

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbacēviča

6.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

7.

Latvijas Industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

8.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

9.

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

V.Keris

Uzaicinātās personas:

1.

MP padomnieks

P.Leiškalns

2.

Valsts kanceleja, Komunikāciju departamenta konsultante

L.Muraškina

3.

Labklājības ministra biroja vadītāja

I.Banceviča

4.

Labklājības ministrija, Darba departamenta direktore

I.Tāre

5.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

6.

Izglītības un zinātnes ministrija, PINTSA sekretāre

I.Ziediņa

7.

Labklājības ministrija, Darba departamenta darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

8.

Labklājības ministrija, Darba departamenta darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas juriskonsulte

LVītola

9.

Valsts darba inspekcijas direktore

R.Elce

10.

Valsts darba inspekcijas direktores vietniece

M.Noriņa

11.

Finanšu ministrija, VID galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietniece

I.Pētersone

12.

LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre

I.Homko

13.

LBAS, juriskonsults

K.Rācenājs

14.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, RATSA sekretāre

K.Berga

15.

Aizsardzības ministrija, Personāla nodaļas vadītāja

R.Grundule

16.

Aizsardzības ministrija, Juridiskā departamenta Tiesību aktu un uzraudzības nodaļas vecākā referente

S.Žogota

 

Par NTSP 06.02.2008. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2008.gada 6.februāra kārtējās sēdes darba kārtības projektu:

1.Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2007.gada darbības pārskats

NTSP sekretāre M.Lāce

2. Par Darba likuma grozījumu projekta nesaskaņotajiem konceptuālajiem jautājumiem

Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore I.Tāre

3. Par precizēto tiesību akta projektu „Grozījums Darba likumā” (TA-3004)
Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu un uzraudzības nodaļas vecākā referente S. Žogota un Personāla daļas vadītāja R.Grundule

1.Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2007.gada darbības pārskats
Ziņo: M.Lāce 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, L.Marcinkēviča, E.Egle, V.Gavrilovs, A.Muhlinkins, E.Baldzēns, T.Tverijons, V.Keris, J.Krastiņš, Z.Semjonova, E.Baldzēns, M.Lāce

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Pieņemt zināšanai informāciju par NTSP padomes 2007.gada darbības pārskatu.

2.NTSP sēdes organizēt katru mēnesi un iesniegt sēžu grafiku 2008.gadam.

3.Iesniegt priekšlikumus par prioritārajiem jautājumiem padomes darba kārtībā 2008.gadam.

4.Stiprināt saikni starp NTSP un apakšpadomēm.

5.Apakšpadomju sekretāriem:

5.1.sagatavot ziņojumu/prezentāciju nākamajai sēdei par 2007.gada darbības pārskatu un informēt par šī gada darba plānu;

5.2.izvērtējot 2007.gadā paveikto, norādīt uz problēmām, ja tādas ir, un to iespējamo risinājumu;

5.3.konkretizēt jautājumus, kuri jāvirza izskatīšanai uz NTSP sēdi;

5.4.ziņojumu/prezentāciju līdz 10.martam iesniegt NTSP sekretariātā elektroniskā un papīra formātā.

6.LDDK un LBAS iesniegt savu viedokli par Valdības rīcības plāna projektu līdz nākamajai NTSP sēdei un diskutēt par to nākamajā NTSP sēdē.

7.Sociālajiem partneriem iepazīties ar Informatīvo ziņojumu par "Inflācijas samazināšanas plāna" izpildes gaitu (TA-323). (Skatīt MK mājas lapā www.mk.gov.lv).

8.LM, VDI un VID uz nākamo NTSP sēdi sagatavot ziņojumu par iespējām uzlabot darbinieku identifikāciju, ieviešot nodarbināto apliecības tautsaimniecībā.

2.Par Darba likuma grozījumu projekta nesaskaņotajiem konceptuālajiem jautājumiem

Ziņo: I.Tāre

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Tāre, I,Godmanis, I.Purne, T.Tverijons, V.Govrilovs, E.Baldzēns, K.Rācenājs, L.Vancāne, R.Pfeifere, K.Lipmans, V.Jākobsons, M.Bičevskis, V.Keris, Z.Semjonova, V.Puriņš, A.Muhlinkins, L.Marcinkēviča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Panākta vienošanās par Darba likuma 66.panta pirmās daļas grozījumiem, kas nosaka darba devēja pienākumu maksāt piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, nenosakot minimālo piemaksas apmēru.

2.Panākta konceptuāla vienošanās par Darba likuma 140.pantā noteikto summētā darba laika atskaites perioda ilgumu - darbinieks un darba devējs darba līgumā var vienoties par atskaites periodu ne ilgāku par trim mēnešiem, bet koplīgumā noteikt atbilstošu atskaites periodu abām pusēm vienojoties, bet ne ilgāku par 12 mēnešiem.

3.Vienošanos neizdevās panākt par Darba likuma 85.panta otro daļu, kas skar darba devēja tiesības neizmaksāt darbiniekam atlīdzību par konkurences ierobežojuma ievērošanu.

4. Vienošanos neizdevās panākt par Darba likuma 144.panta otro daļu, kas ietver iespējamās izmaiņas kompensācijās par darbu svētku dienās.

5. Vienošanos neizdevās panākt par Darba likuma 150.panta sesto daļu par darbinieka atvaļinājuma tiesību aizsardzību darba nespējas gadījumā.

6. Precizēto projektu Labklājības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā.

7.Par precizējumiem un arī citiem jautājumiem, par kuriem vienošanās netika panākta, turpināt diskusijas pēc projekta iesniegšanas Ministru kabinetā.

3.Par precizēto tiesību akta projektu „Grozījums Darba likumā”(TA-3004)

Ziņo: Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu un uzraudzības nodaļas vecākā referente S.Žogota un Personāla daļas vadītāja R.Grundule

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

T.Tverijons, V.Keris, J.Krastiņš, Z.Semjonova, E.Baldzēns, A.Muhlinkins, I.Tāre, K.Rācenājs, L.Vancāne, R.Pfeifere, K.Lipmans, V.Jākobsons, M.Bičevskis, V.Keris, I.Purne, Z.Semjonova, V.Puriņš, L.Marcinkēviča, I.Pētersone

LDDK priekšlikums: LDDK uzsver, ka grozījumos jāiekļauj noteikumi, ka atmaksa tiek veikta atkarībā no izdevumu summas, kas saistīti ar profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu, ne tikai no apmācībās pavadītā laika.

LBAS izteiktā piezīme: LBAS norāda uz vairākām neatbalstāmām nekonsekvencēm piedāvātajā likumprojektā :

1. 96.panta 2.daļā tiek lietots termins „mācību gada maksa”, savukārt panta 3.daļas 4.punktā „mācību maksa”.

2. 96.panta 3.daļas 4.punktā noteikts - „pēc mācību maksas segšanas darbinieks ir nostrādājis mazāk kā piecus gadus”, kas nozīmē, ka gadījumos, ja darba devējs ir sedzis, piemēram, tikai viena mācību semestra mācību maksu, darbiniekam ir jāstrādā pie darba devēja piecus gadus, kas ir nesamērīgi ilgs laiks un darbinieka interešu ierobežojums.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Panākta vienošanās par atbalstu projektam “Grozījums Darba likumā”.

2.Uzdot Aizsardzības ministrijai precizēt 96.panta otro, trešo un ceturto daļu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

Diskusijas pieejamas audio formātā.

Sēdi slēdz plkst. 12.40

Sēdi vadīja I.Godmanis

Protokolēja M.Lāce

 

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2008.gada 6.februārī

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2008.gada 6.februārī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu