Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.3

Rīgā, 2008.gada 30.aprīlī

Sēdi vada

Arodbiedrību puses vadītājs Pēteris Krīgers

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

I.Godmanis

2.

Labklājības ministre

I.Purne

3.

Veselības ministra I.Eglīša vietā valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

4.

Ekonomikas ministra K.Gerharda vietā Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks

J.Ušpelis

5.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

6.

Finanšu ministrs

A.Slakteris

7.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna vietā Finanšu departamenta direktora vietniece

V.Smirnova

8.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

no darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

3.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

4.

LDDK padomes loceklis

V.Rantiņš

5

LDDK padomes loceklis

V.Puriņš

6.

LDDK padomes loceklis

J.Bertrands

7.

LDDK padomes loceklis

J.Kalējs

8.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

9.

LDDK ģenerāldirektores vietniece

L.Vancāne

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāja J.Kalniņa vietā

M.Druka-Jaunzeme

4.

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbacēviča

5.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

6.

Latvijas Industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

7.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

8.

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

V.Keris

9.

Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja

M.Tomsone

Uzaicinātās personas:

1.

MP padomnieks

K.Leiškalns

2.

MP padomnieks

A.Sproģis

3.

MP padomnieks

P.Leiškalns

4.

Valsts kanceleja, Komunikāciju departamenta vadītāja vietniece

I.Greiškalna

5.

Labklājības ministrija, Darba departamenta direktors

M.Brencis

6.

Labklājības ministrija, Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vadītāja vietniece

A.Kromāne

7.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

8.

Izglītības un zinātnes ministrija, PINTSA sekretāre

I.Ziediņa

9.

Labklājības ministrija, Darba departamenta darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

10.

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta direktore

A.Burka

11.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šints

12.

LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre

I.Homko

13.

LBAS, juriskonsults

K.Rācenājs

14.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, RATSA sekretāre

K.Berga

15.

Labklājības ministrija, Darba departamenta direktora vietnieks

R.Lūsis

16.

LDDK, Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts

M.Dzelme

17.

Labklājības ministrija, Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

J.Muižniece

18.

Aizsardzības ministrija, juridiskā departamenta vecākā referente

S.Žogota

19.

Tieslietu ministrija, Tiesu sistēmas departamenta juriskonsulte

L.Novožilova

20.

Finanšu ministrija, Nodokļu politikas departamenta direktore

D.Robežniece

21.

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Ļublina

22.

Tieslietu ministrija, Tiesu sistēmas departamenta Tiesu sistēmas politikas nodaļas vadītāja

I.Ilgaža

Protokolē NTSP sekretāre Maija Lāce

Sēdi sāk plkst. 14.00

Par NTSP 30.04.2008. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2008.gada 30.aprīļa kārtējās sēdes darba kārtības projektu:

1. Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2009.gadā saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma apmēru

Labklājības ministrija, Finanšu ministrija

2. Par likumprojektu “Grozījums Darba likumā” (TA-3004)

Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta vecākā referente Sanita Žogota

3. Par informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai” projektu

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departamenta juriskonsulte Linda Novožilova

4. Par grozījumiem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Jana Muižniece

5. Konceptuāli priekšlikumi par darba devēja apmaksājamā darba ņēmēja pārejošas darbnespējas perioda saīsināšanu

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Jana Muižniece

 

1.punkts.
Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2009.gadā saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma apmēru
Ziņo: finanšu ministrs A.Slakteris
_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, A.Slakteris, P.Krīgers, V.Gavrilovs, E.Baldzēns, V.Rantiņš, M.Brencis, Z.Semjonova, A.Zorgevics, E.Egle, V.Puriņš, T.Tverijons,

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Atbalstīt priekšlikumus par minimālās darba algas, neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošu personu apjoma apmērus, sākot ar 2009.gada 1.janvāri:

1.1. minimālā mēneša darba alga - Ls 180,

1.2.neapliekamais minimums no Ls 100 līdz Ls 105,

1.3.atvieglojums par apgādībā esošām personām – 70% no neapliekamā minimuma. 

2.punkts.
Par likumprojektu “Grozījums Darba likumā” (TA-3004)
Ziņo: S.Žogota
_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, S.Žogota, T.Tverijons, P.Krīgers, M.Bičevskis, L.Vancāne, M.Brencis

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Aizsardzības ministrijai iesniegt sagatavotos priekšlikumus saistībā ar Grozījumiem darba likuma 96.pantā (TA-3004) izskatīšanai Darba lietu trīspusējās sadarbības apkšpadomē, lai precizētu un saskaņotu to redakciju. 

3.punkts.
Par informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai” projektu
Ziņo: L.Novožilova
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, P.Krīgers, M.Bičevskis, L.Vancāne, Z.Semjonova, M.Brencis, M.Tomsone, I.Purne, T.Tverijons

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai;

2. Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (DLTSA) izvērtēt valdības, LDDK un LBAS priekšlikumus par 1.punktā minēto informatīvo ziņojumu un iesniegt atkārtotai izskatīšanai NTSP kārtējā sēdē.

3. Tieslietu ministrijai iepazīstināt sociālos partnerus ar koncepciju „Mediācijas ieviešana Latvijā” projektu.

4.punkts.
Par grozījumiem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā
Ziņo: J.Muižniece
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

P.Krīgers

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavotos grozījumus NTSP Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā 

 5.punkts.
Konceptuāli priekšlikumi par darba devēja apmaksājamā darba ņēmēja pārejošas darbnespējas perioda saīsināšanu
Ziņo: J.Muižniece
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, V.Rantiņš, T.Tverijons, V.Puriņš, A.Zorgevics, V.Gavrilovs, A.Burka, A.Slakteris, J.Muižniece, E.Egle, P.Krīgers, V.Keris, Z.Semjonova, J.Kalējs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Atbalstīt Konceptuālo priekšlikumu par darba devēja apmaksājamā darba ņēmēja pārejošas darbnespējas perioda saīsināšanu 1.variantu (darba devēja slimības naudas izmaksas periodu saīsina līdz 10 kalendāra dienām, sākot no 01.01.2009. )

Diskusijas pieejamas audio formātā.

Sēdi slēdz plkst. 16.04

Sēdi vadīja P.Krīgers

Protokolēja M.Lāce

 

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2008.gada 30.aprīlī

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2008.gada 30.aprīlī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu