Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

Rīgā 2004.gada 1.jūlijā

Sēdi vada – Valdības puses vadītāja - D.Staķe

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Labklājības ministre D.Staķe

2.

Finanšu ministrijas pārstāve, fiskālās politikas departamenta direktore

D.Gulbe

3.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks A.Krūms

4.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs K.Gerhards

5.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors G.Krusts

6.

Veselības ministrs R.Muciņš

7.

Tieslietu ministrijas pārstāvis, Normatīvo aktu projektu Ekspertīzes departamenta direktors S.Rāgs

No darba devēju puses:

1.

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents V.Gavrilovs

2.

Latvijas Darba devēju konfederācijas vice-prezidents T.Tverijons

3.

Latvijas Darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Kalējs

4.

Latvijas Darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Dūklavs

5.

Latvijas Darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Dirba

6.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore E.Egle

7.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietnieks E.Korčagins

No arodbiedrību puses:

1.

Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētājs  P.Krīgers

2.

Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētāja vietniece  L.Marcinkēviča

3.

Meža nozaru arodu biedrības padomnieks E.Grandavs

4.

 Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja  A.Harbaceviča

5.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs J.Kalniņš

6.

Latvijas sakaru arodbiedrības prezidente Z.Semjonova

Nepiedalās:

1. Metālistu arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks S.Drīksna

Sēdi sāk plkst. 11.00

Uzaicinātās personas:

1.  Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente A.Kromāne
2.  Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu nodaļas vadītāja  I.Baranovska
3. Finanšu ministrijas, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītāja  I.Ošiņa
4. Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta tiešo nodokļu nodaļas vadītāja A.Orehova
5. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas nodaļas vadītājas vietniece A.Čemme

Par NTSP 01.07.2004. ārkārtas sēdes darba kārtības projektu:

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma: 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 12.05.2004. kārtējās sēdes protokolu Nr.1.
2. Par minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 2005.gadā.
3. Par 17.02.2004 Ministru kabinetā akceptētajā koncepcijā “Par valsts sociālo pabalstu palielināšanu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas” paredzēto bērna kopšanas pabalsta apmēra diferencēšanu atkarībā no sociāli apdrošinātās personas iemaksu algas.

Pirms pāriet uz pirmo jautājumu vārds tika dots Arodbiedrību puses pārstāvim P.Krīgeram.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

 Aptiprināt NTSP 12.05.2004. kārtējās sēdes protokolu Nr.1;

2. Jautājums

Ziņoja – LM Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente – A.Kromāne

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

P.Krīgers, E.Grandavs,D.Gulbe,J.Kalējs.D.Staķe, A.Harbaceviča, Z.SemjonovaV.Gavrilovs, T.Tverijons.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Jautājums par minimālās algas paaugstināšanu ir sociāli ekonomisks jautājums, nevis fiskāls jautājums, tādēļ to vajadzētu skatīt Ekonomikas ministrijai kopā ar Labklājības ministriju;

2. Nepieciešams izskatīt jautājumu par apmaksas sistēmas pilnveidošanu;

3. Finanšu ministrija 14.jūlija NTSP sēdē varētu sniegt informāciju par vienotās darba samaksas skalas izstrādi;

4. Pieņemt zināšanai, ka sociālie partneri gaida no valdības priekšlikumus pedagogu algu paaugstināšanai;

5. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 2005.gadā un konceptuāli atbalstīt tālāku informatīvā ziņojuma virzīšanu Ministru kabinetā, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanas iespējas saistībā ar valsts budžeta 2005.gadam izstrādi un iespējām rast papildus budžeta līdzekļus.

3.Jautājums

Ziņoja – Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta pabalstu nodaļas vadītāja- I.Baranovska

 Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Korčagins, P.Krīgers, D.Staķe.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par koncepciju “Par valsts sociālo pabalstu palielināšanu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas” paredzēto bērna kopšanas pabalsta apmēra diferencēšanu atkarībā no sociāli apdrošinātās personas iemaksu algas un konceptuāli atbalstīt koncepcijā iestrādātās diferencētās pieejas risinājumu paredzēto bērna kopšanas pabalstu palielināšanai.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes kārtējā sēde notiek 14.07.2004 plkst.10.00 Ministru kabineta zaļajā zālē.

Sēdi slēdz plkst. 11.36

Sēdes vadītājs D.Staķe

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2004.gada 1.jūlijā

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2004.gada 1.jūlijā

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu