Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
ārkārtas sēdes protokols Nr.4

Rīgā, 2004.gada 9.augustā

Sēdi vada – Darba devēju puses vadītājs V.Gavrilovs

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Ministru prezidents

I.Emsis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

4.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i.

V.Egle

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

A.Radzevičs

No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK vice-prezidents

T.Tverijons

3.

LDDK vice-prezidents

K.Lipmans

4.

LDDK vice-prezidents

V.Jākobsons

5.

LDDK vice-prezidents

A.Zorgevics

6.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

7.

LDDK valdes loceklis

V.Puriņš

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

4.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

M.Pužuls

5.

Latvijas metālistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

S.Drīksna

6.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece

M.Druka – Jaunzeme

7.

Meža nozaru arodbiedrības Darba aizsardzības un tiesību sektora vadītājs

Ā.Smildziņš

Nepiedalās:

1.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

2.

Veselības ministrs

L.Muciņš

3.

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

Uzaicinātās personas:

1.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

D.Lūka

2.

Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore

I.Tāre

3.

Veselības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta direktores vietniece

I.Černišenko

4.

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja vietniece

I.Rudzīte

5.

LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste

I.Koleča

6.

LDDK pārstāvis SIA "Eiroholdings" zvērināts advokāts

J.Kaksītis

7.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

Sēdi sāk plkst. 13.00

Par NTSP 09.08.2004. ārkārtas sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 9.augusta ārkārtas sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 14.07.2004. kārtējās sēdes protokolu Nr.3.

2. Par 2004.gada budžeta grozījumiem.

3. Par vienošanās projektu „Par sadarbību starp Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Republikas valdību.

Pirms pāriet uz pirmo jautājumu vārds tika dots Ministru prezidentam I.Emsim

1.Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Apstiprināt NTSP 14.07.2004. kārtējās sēdes protokolu Nr.3.

2.Jautājums

Ziņoja – Finanšu ministrs – O.Spurdziņš

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

P.Krīgers, V.Gavrilovs, T.Tverijons, A.Zorgevics, A.Harbaceviča, V.Puriņš.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par 2004.gada budžeta grozījumiem un LDDK iebildumu, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodeva nevar būt finansējuma avots Tieslietu ministrijas centrālam aparātam, kā arī priekšlikumu izskatīt iespēju Maksātnespējas aģentūru uzturēt no Tieslietu ministrijas budžeta.

2. Aicina valdības pusi nodrošināt ar izskatāmo jautājumu materiāliem savlaicīgi, lai puses var uz vienlīdzīgiem noteikumiem un informācijas materiāliem risināt dialogu.

3. Jautājums

Ziņoja – Labklājības ministrijas Parlamentārā sekretāre – D.Lūka

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

V.Gavrilovs, K.Lipmans, P.Krīgers, A.Harbaceviča, D.Staķe, J.Kalējs

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par vienošanās projektu „Par sadarbību starp Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Republikas valdību”, kā arī nodot saskaņošanai Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, lai virzītu tālāk izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Iespējams, ka šo vienošanos vajadzētu saukt par ģenerāllīgumu nevis vienošanos.

3. Pie mērķa īstenošanas jāietver būtu arī jautājums par izglītību un profesionālo izglītību.

4. Punktā 7. – tikšanās reizēm būtu jābūt ne retāk kā 2x gadā.

5. Punktā 5. – būtu jāiekļauj jautājums par darba algu sistēmas uzlabošanu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes kārtējā sēde notiek 08.09.2004 plkst.10.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē.

Sēdi slēdz plkst. 13.58

Sēdes vadītājs V.Gavrilovs

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

P.Krīgers

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs

2004.gada 12.augusts

D.Staķe

Labklājības ministre

Valdības puses vadītāja

2004.gada 12.augusts

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu