Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.3

Rīgā 2005.gada 15.jūnijā

Sēdi vada – Valdības puses vadītāja D.Staķe

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Labklājības ministre

D.Staķe

2.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

3.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktors

M.Gruškevics

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

M.Kučinskis

5.

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

6.

Ekonomikas ministrijas Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks

J.Ušpelis

7.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

No darba devēju puses:

1.

LDDK valdes loceklis

J.Bertrands

2.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

3.

LDDK valdes loceklis

V.Puriņš

4.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

5.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

4.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

5.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs

J.Kalniņš

6.

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības „LIA” priekšsēdētāja

R.Pfeifere

Nepiedalās:

1.

LDDK viceprezidents

V.Meļņiks

2.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

3.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

Sēdi sāk plkst. 10.02

Uzaicinātās personas:

1.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

J.Muižniece

2.

Labklājības ministrijas Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente

A.Kromāne

3.

Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore

I.Tāre

4.

Labklājības ministrijas Komunikāciju departamenta direktore

L.Rāfelde

5.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Finansēšanas politikas nodaļas vadītāja

L.Liepa

6.

Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

7.

Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktore

D.Gulbe

8.

Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītājas vietniece

I.Artemjeva

9.

Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta tiešo Tiešo nodokļu nodaļas vadītāja

A.Orehova

10.

Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta direktore

D.Robežniece

11.

LBAS eksperte sociālos jautājumos

I.Homko

12.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

13.

LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste

I.Koleča

14.

LBAS juriskonsulte

N.Siņica

15.

Latvija Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs

A.Misevičs

16.

LBAS pārstāve

I.Helmane

17.

LBAS pārstāvis

A.Sedlenieks

Par NTSP 15.06.2005. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

Dalībpušu vadītājiem ir priekšlikums mainīt sēdes darba kārtību, izskatot vispirms 3.jautājumu un tad 2.jautājumu, savukārt 4.jautājumu izņemt no sēdes darba kārtības, skatot to atkārtoti Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadomē.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2005.gada 15.jūnija kārtējās sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 14.04.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.2.

2. Par grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

3. Par Finanšu ministrijas sagatavotiem aprēķiniem 14.04.2005 NTSP sēdē piedāvātajam variantam - minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 (palielinot par 10 Ls), neapliekamā minimuma paaugstināšana no Ls 26 uz Ls 32 (palielinot par 6 Ls) un par apgādībā esošiem palielinot par 4 Ls sākot ar 2006.gada 1.janvāri.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Egle

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 14.04.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.2.veicot izmaiņas 3.jautājumā - NTSP lēmumā izmainot termiņus:

  • Aicināt valdību uzdot Veselības un Labklājības ministrijai, pieaicinot sociālos partnerus, līdz 2005.gada 30.augustam, (nevis 13.septembrim) izstrādāt pasākumu plānu atbalstīto konceptuālo priekšlikumu pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī ieviešanai un iesniegt tos izskatīšanai NTSP sēdē.

2. Jautājums

Ziņoja – LBAS pārstāve – I.Helmane, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore – J.Muižniece

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Egle, A.Sedlenieks, V.Puriņš, A.Misēvičs, M.Bičevskis, Z.Semjonova, E.Baldzēns, D.Staķe.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Skatīt šo jautājumu Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē, pieaicinot juristus un vadošās asociācijas.

3. Jautājums

Ziņoja – finanšu ministrs – O.Spurdziņš.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

P.Krīgers, D.Staķe, M.Bičevskis, Z.Semjonova, L.Marcinkēviča, E.Baldzēns, M.Gruškevics, V.Puriņš, R.Pfeifere, E.Egle, I.Tāre.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavotos aprēķinus par minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 (palielinot par 10 Ls), neapliekamā minimuma paaugstināšana no Ls 26 uz Ls 32 (palielinot par 6 Ls) un par apgādībā esošiem palielinot par 4 Ls sākot ar 2006.gada 1.janvāri.

2. Atbalstīt minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 (palielinot par 10 Ls), neapliekamā minimuma paaugstināšanu no Ls 26 uz Ls 32 (palielinot par 6 Ls) un par apgādībā esošiem palielinot par 4 Ls sākot ar 2006.gada 1.janvāri

3. Vērst valdības uzmanību uz to, ka minimālās darba algas un neapliekamā minimuma paaugstinājums ir nepietiekams, ņemot vērā to, ka tas atpaliek no dzīves dārdzības pieauguma, tādējādi pazeminot iedzīvotāju labklājību, pirktspēju un nelabvēlīgi ietekmējot tautsaimniecības konkurētspēju.

4. Lai veiksmīgāk sagatavotu valsts budžetu 2006.gadam, LDDK un LBAS lūdz iespēju savlaicīgi iepazīties ar valsts budžeta prioritātēm.

Sēdi slēdz plkst. 11.18

Sēdes vadītājs D.Staķe

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

P.Krīgers

LBAS priekšsēdētājs

Arodbiedrību puses vadītājs

2005.gada 15.jūnijs

J.Bertrands

LDDK valdes loceklis

Darba devēju puses vadītājs

2005.gada 15.jūnijs

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu