Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.4

Rīgā 2005.gada 14.septembrī

Sēdi vada – Darba devēju puses vadītājs V.Gavrilovs

Piedalās:

No valdības puses:

1. Ministru prezidents A.Kalvītis
2. Labklājības ministre D.Staķe
3. Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i. A.Cinis
5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra padomnieks A.Krūms
6. Veselības ministrijas valsts sekretārs U.Līkops
7. Ekonomikas ministrijas Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vadītājs I.Krupenkovs
8. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis

No darba devēju puses:

1. LDDK prezidents V.Gavrilovs
2. LDDK padomes loceklis U.Magonis
3. LDDK padomes loceklis J.Kalējs
4. LDDK padomes loceklis J.Bertrands
5. LDDK padomes loceklis V.Puriņš
6. LDDK ģenerāldirektore E.Egle
7. LDDK ģenerāldirektores vietnieks E.Korčagins

No arodbiedrību puses:

1. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers
2. LBAS priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča
3. LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns
4. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja A.Harbaceviča
5. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs J.Kalniņš
6. Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks A.Muhlinkins
7. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja R.Vīksna

Sēdi sāk plkst. 12.00

Uzaicinātās personas:

1. Ministru prezidenta padomniece sociālos jautājumos I.Stobova
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece S.Zvidriņa
3.   S.Vasaraudze
4.   I.Homko
5.   I.Vjakse
6.   M.Dzelme

Par NTSP 14.09.2005. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2005.gada 14.septembra kārtējās sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 15.06.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.3.

2. Par valsts budžeta prioritātēm 2006.gadā.

3. Par sociālā dialoga norisi Nacionālā līmenī un NTSP statusu.

NTSP nolikuma grozījumi.

4. Trīspusējās vienošanās izpilde.

5. Par „Darba laiku regulējošo tiesību normu piemērošana veselības aprūpē”.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 15.06.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.3.

2. Jautājums

Ziņoja – Finanšu ministrs - O.Spurdziņš

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

V.Gavrilovs, A.Kalvītis, P.Krīgers, E.Baldzēns, D.Staķe, V.Puriņš, A.Muhlinkins, E.Egle, O.Spurdziņš, A.Harbaceviča, S.Zvidriņa.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra ziņojumu par 2006. gada budžeta prioritātēm.

2. Nākamajā 2007.gadā sociālos partnerus iesaistīt budžeta veidošanas, apspriešanas un apstiprināšanas procesā.

3. Jautājums

Ziņoja – Ministru prezidenta padomniece sociālos jautājumos – I.Stobova.

Ir veikti NTSP nolikuma grozījumi, kuru rezultātā Ministru prezidents ir NTSP vadītājs un labklājības ministrs ir vietnieks. Tiek palielināts NTSP locekļu skaits no 7 uz 9, klāt vēl no valdības Satiksmes ministrijas valsts sekretārs. NTSP sekretariāts tiek saukts par NTSP sekretāru un institucionāli ir pakļauts Valsts kancelejai, bet funkcionāli Ministru prezidentam.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

M.Bičevskis, E.Egle, U.Līkops, A.Kalvītis, P.Krīgers.

Notiek balsošana – pieņemts vienbalsīgi

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. NTSP nolikuma 17. punkts paliek - padomes sekretāra kandidatūru izvirza un apstiprina dalībpuses,

2. Paliek NTSP sekretariāts, nevis sekretārs,

3. 13.punktā – NTSP sēdes var ierosināt visas trīs dalībpuses,

4. Lai būtu kvorums NTSP sēdē jāpiedalās 7 locekļiem no katras dalībpuses,

5. 15.punktā teikuma beigas – kā arī atbilstoši Ministru prezidenta lemtajam – par sēdes laiku izteikt – atbilstoši saskaņojot ar Ministru prezidentu sēdes laikus.

4. Jautājums

Ziņo – arodbiedrību puses vadītājs – P.Krīgers

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

E.Egle, D.Staķe, P.Krīgers.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Mēneša laikā no protokola parakstīšanas brīža izveidot jaunās NTSP apakšpadomes.

5. Jautājums

Ziņoja – LDDK prezidents – V.Gavrilovs

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Izveidot darba grupu, kurā būtu pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kas izstrādātu priekšlikumus par darba laika robežu palielināšanu attiecībā uz veselības aprūpē nodarbinātajiem.

Sēdi slēdz plkst. 13.22

Sēdes vadītājs V.Gavrilovs

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

D.Staķe
Labklājības ministre
Valdības puses vadītāja
2005.gada 14.septembrī
P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
arodbiedrību puses vadītājs
2005.gada 14.septembrī

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu