Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt


VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.4

2006.gada 15.septembrī

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas:

Ruta Konstante,
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības un starptautisko lietu departamenta direktore
Gunārs Kusiņš,
Saeimas Juridiskā biroja vadītājs
Edvards Kušners,
Latvijas Bankas prezidenta padomnieks

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Vita Upeniece

No Ārlietu ministrijas

-

Ieva Bīlmane

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dainis Papāns

No Ekonomikas ministrijas

-

Dace Jakupāne

No Finanšu ministrijas

-

Sanita Bajāre

 

-

Agnese Rasnača

No Ģenerālprokuratūras

-

Ineta Bebre

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Ivars Burmistrovs

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Nadežda Dubina

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Aija Pāvele

No Labklājības ministrijas

-

Nataļja Mickeviča

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Kristīne Jaunzeme

No Satiksmes ministrijas

-

Elīna Šimiņa

No Tieslietu ministrijas

-

Gundars Kauliņš

 

-

Inta Remese

 

-

Egita Šķibele

No Veselības ministrijas

-

Edgars Strautiņš

 

-

Inese Andersone

No Zemkopības ministrijas

-

Mārtiņš Salenieks

Valsts kancelejas

-

Eva Upīte

 

-

Sandra Rocēna

 

-

Iveta Judina

 

-

Lauris Latišs

 

-

Andris Lācis

 

-

Daina Vaivare

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

  

1.§

Par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā


 (R.Konstante, I.Remese, G.Kauliņš, E.Kušners, G.Kusiņš, I.Andersone, E.Strautiņš, I.Burmistrovs, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Eiropas Savienības un starptautisko lietu departamenta direktores R.Konstantes sniegto informāciju un prezentāciju par koncepcijas projektu „Par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā” un tajā piedāvātajiem risinājuma variantiem.

2. Ieteikt Finanšu ministrijai papildināt koncepcijas projektu ar
D variantu, kur paredzēts:

2.1. tehniskos grozījumus normatīvajos aktos izdarīt pakāpeniski, pārejas noteikumos atrunājot, ka tie stājas spēkā ar īpašu likumu vai Ministru kabineta noteikumiem;

2.2. grozījumus normatīvajos aktos, kur norādītas konkrētas summas latos izdarīt pēc eiro kursa paziņošanas datuma, nosakot grozījumu spēkā stāšanās datumu ar īpašu likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

2.3. gadījumos, kad lielā grozījumu un pārrēķinu apjoma dēļ nav iespējams izdarīt grozījumus atsevišķos normatīvajos aktos līdz eiro ieviešanas datumam, paredzēt Padomes 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 974/98 par eiro ieviešanu 6.pantā minēto tiesisko instrumentu nepārtrauktības principu (koncepcijas risinājumu A variants), kas ļautu pabeigt grozījumu izdarīšanu arī pēc eiro ieviešanas datuma.

3. Finanšu ministrijai pēc minēto papildinājumu veikšanas iesniegt koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane


Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta juriskonsulte E.Upīte

Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Ģenerālprokuratūra
Izglītības un zinātnes ministrija
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts
Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Labklājības ministrija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija


Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu