Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.8

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS


Rīgā

 Nr.8

2005.gada 26.augustā

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas:

Guna Japiņa,
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas sagatavošanas nodaļas vadītāja
Renārs Danelsons,
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Koordinācijas tehnisko jautājumu nodaļas 2.sekretārs

Piedalās:

No Aizsardzības ministrijas

-

Ilze Grinberga

No Ārlietu ministrijas

-

Rolands Ezergailis

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dace Ābele

No Ekonomikas ministrijas

-

Maija Ziediņa

-

Ieva Ozola

No Finanšu ministrijas

-

Jana Poltiņņika

-

Solvita Āmare-Pilka

No Ģenerālprokuratūras

-

Žanna Stare

No Iekšlietu ministrijas

-

Dmitrijs Trofimovs

-

Alvils Strīķeris

-

Anete Valaine

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Sigita Zvaigzne

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Krastiņa

No Kultūras ministrijas

-

Linda Truševska

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Irina Kaļiņina

-

Margarita Gorškova

No Satiksmes ministrijas

-

Elīna Šimiņa

No Tieslietu ministrijas

-

Inese Nikuļceva

-

Linda Sparāne

-

Liene Popova

-

Sanita Mertena

-

Uldis Rudziks

-

Ivars Kokorevičs

-

Māra Jēgere

-

Inta Remese

-

Egita Šķibele

-

Kristīne Pommere

-

Maija Paeglīte

-

Sandra Vīgante

No Vides ministrijas

-

Gustavs Gailis

No Zemkopības ministrijas

-

Sintija Grigaļūna

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

-

Sandra Rocēna

-

Ģirts Blumers

-

Aldis Štāls

-

Andris Lācis

-

Dzintars Galvenieks

-

Lolita Zepa

-

Elīna Usāre

-

Marika Pudāne

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

1.§

 Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveigas Līces sniegto informāciju par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī, kas stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

2. Pieņemt zināšanai, ka tiesību aktu projektam pievienojamās Normatīvo aktu sistēmas dokumentu izdrukas pieļaujams iesniegt tikai elektroniski, norādot par to projekta pavadvēstulē.

3. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam nosūtīt prezentācijas materiālu valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem.

2.§

 Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādi,
saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas sagatavošanas nodaļas vadītājas Gunas Japiņas un ES koordinācijas departamenta Koordinācijas tiesisko jautājumu nodaļas 2.sekretāra Renāra Danelsona sniegto informāciju par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un pārstāvību.

2. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam nosūtīt prezentācijas materiālu valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem.


Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu