Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Aktualitātes
Par Zolitūdes traģēdijas jautājumiem
Mazinām slogu kopā!
Infografikas
Tiešraides
Gada pārskats - Latvijas valstij piederošie aktīvi
Vispārpieejamie dokumenti saistībā ar a/s "Parex banka" pārņemšanas procesu
Kalendārs
Vakances
Aktuālais jautājums
Informatīvie materiāli
Seko mums
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Gada pārskats - Latvijas valstij piederošie aktīvi

print Nosūtīt
print Drukāt

Latvijā valsts uzņēmumiem ir būtiska loma tautsaimniecībā; tiem ir ievērojama vērtība, un tie pieder visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šajā pārskatā apskatīti un analizēti vairāk nekā 140 valstij pilnībā vai daļēji piederošu uzņēmumu, tādējādi iezīmējot atskaites punktu, pret kuru turpmāk vērtēt šo uzņēmumu darbības rādītājus.

Aplūkoto uzņēmumu aktīvu kopējā vērtība 2009. gada beigās bija LVL 7,15 miljardi, bet kopējais apgrozījums – LVL 2,26 miljardi. Valstij pilnībā vai daļēji piederošajos uzņēmumos bija nodarbināti vairāk nekā 52 tūkstoši strādājošo, un 2009. gadā to peļņas un apgrozījuma attiecība bijusi vidēji 5,9%. Saskaņā ar ekspertu veikto analīzi aprēķinātā valstij piederošā daļa uzņēmumu kopējā vērtība ir LVL 2,06 miljardi.

Papildus Rīgā atrodošos valstij piederošu vai tiesiskā valdījumā esošu nekustamo īpašumu kopējā vērtība ir aptuveni LVL 1,6 miljardi. Valstij piederošo nekustamo īpašumu (ēkas un atsevišķas telpas) kopējā platība pārsniedz 3,8 miljonus m2.

Kopējā valstij piederošā vērtība uzņēmumos veido LVL 1,93 miljardus. Kopējā aktīvu vērtība, ietverot nekustamo īpašumu un valstij piederošos mežus, sasniedz LVL 4,49 miljardus. Lai gan valstij piederošo uzņēmumu maksāto dividenžu apjoms pēdējo gadu laikā ir audzis, pārskata ietvaros veiktā analīze liecina, ka, uzlabojot valsts īpašumā esošo uzņēmumu pārvaldību un darbības efektivitāti līdz salīdzināmo uzņēmumu rādītājiem, valsts katru gadu dividendēs varētu saņemt papildus 75 līdz 85 miljonus latu. Cits veids, kā palielināt ieņēmumus no dividendēm, ir uzņēmumu kapitāla struktūras izmaiņa, un šādā veidā iespējams iegūt līdz pat 485 miljoniem latu vienreizējās dividendēs (neizmantojot pilnu vienreizējo dividenžu potenciālu no Latvijas valsts mežiem). Daļu šo dividenžu būtu iespējams izmaksāt no uzņēmumu nesadalītās peļņas un naudas līdzekļiem, tomēr lielākajai daļai uzņēmumu šādā gadījumā būtu jāveic pārstrukturizācija, kas ietvertu pašu kapitāla samazināšanu un kredītlīdzekļu piesaisti.

Aplūkojamie uzņēmumi sagrupēti septiņās nozarēs: enerģētika, telekomunikācijas, mežsaimniecība, transports, nekustamie īpašumi, veselības aprūpe un pārējie (sektors Pārējie ietver arī salīdzinoši lielo .nanšu sektoru). Šis grupējums izmantots, lai analizētu nozares tendences un tirgus situāciju, kā arī lai vērtētu uzņēmumus, ņemot vērā konkrētās nozares īpatnības. Latvijas valstij piederošo uzņēmumu vērtējums un .nanšu rādītāju analīze balstīta uz līdzīgu citu valstu privātu vai valsts uzņēmumu analīzi. Ar atsevišķiem izņēmumiem valsts uzņēmumi Latvijā uzrāda sliktākus arbības rādītājus nekā to līdzinieki citviet.

No nozarēm lielākais darba devējs ir transports (23 839 nodarbinātie); šai nozarei ir arī visaugstākais valsts uzņēmumu kopējais apgrozījums (LVL 674 milj.). Procentuāli lielāko daļu valsts uzņēmumu kopējā vērtībā dod enerģētikas nozare, kas veido 35% no visa portfeļa vērtības, seko transporta nozare ar 26% un telekomunikāciju nozare ar 14%. Visrentablākās nozares ir mežsaimniecība un telekomunikācijas.

Pārskatā ieskicēti vairāki veidi, kādos nākotnē valsts uzņēmumi varētu uzlabot darbības rādītājus un palielināt vērtību. Ir ieteikumi uzlabot korporatīvo pārvaldību, optimizēt kapitāla struktūru un kāpināt darbības rādītājus. Pārskatā iztirzāti arī katras nozares darbības rādītāju uzlabošanas un vērtības palielināšanas stratēģiskie aspekti. Visbeidzot aplūkoti valsts uzņēmumu administrācijai risināmie uzdevumi un sniegti ieteikumi, kas attiecas uz efektivitāti, caurredzamību un darbības rezultātu vērtēšanas kritērijiem.

Preses relīze: Reformu vadības grupai prezentēts pirmais valsts uzņēmumu aktīvu un pārvaldības pārskats

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu