Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2006.gada 30.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris
Rīgā 2006.gada 25.oktobrī
30.oktobrī plkst. 10:20 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 30.oktobrī
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-387
TA-2763 
Kultūras ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

 
KULTŪRAS MINISTRIJA  S.Zvidriņa  U.Sedleniece
J.Treile
 
Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-280
TA-2448 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-281
TA-2332 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-2752  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
A.Uplejs
 
Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
2.4.  VSS-1187
TA-2747 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (91.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
A.Uplejs
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-1188
TA-2888 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
IV. Tiesību aktu projekti
2.6.  TA-2429  Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11, kadastra Nr.0100 005 0028   EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
E.Martinsons
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  TA-2946  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 55"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  TA-2949  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Šķūņu ielā 17"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica
M.Jēgere
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.9.  VSS-1081
TA-2937 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (88.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.10.  VSS-813
TA-2520 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Matīss  I.Heldorfa
R.Ansone
J.Maurāns
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.11.  VSS-1261
TA-2911 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Strode    Izskatīts MKK sēdē 
2.12.  VSS-1210
TA-1209 
Noteikumu projekts "Datu par izsaucēja atrašanās vietu noteikšanas, apstrādes, uzturēšanas un nodošanas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  R.Bergmanis  H.Strods
V.Vogoļenoks
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.13.  VSS-638
TA-2716 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā Nr.964 "Par Valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas pamatnostādnēm""  SATIKSMES MINISTRIJA  I.Kaupe    Izskatīts MKK sēdē 
2.14.  VSS-774
TA-2732 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" valdījumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  J.Šnore    Izskatīts MKK sēdē 
2.15.  VSS-860
TA-2735 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts" valdījumā"
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  J.Šnore    Izskatīts MKK sēdē 
2.16.  VSS-773
TA-2737 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras "Latvijas Valsts augļkopības institūts" valdījumā"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  J.Šnore    Izskatīts MKK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-420
TA-1261 
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Mertena  J.Dumpis  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  TA-2741  Rīkojuma projekts "Par iekļaušanos Eiropas ātrgaitas un parasto dzelzceļu sistēmā"  SATIKSMES MINISTRIJA  J.Eiduks  A.Dunskis  Izskatīts MKK sēdē 
3.3.  TA-2890  Informatīvais ziņojums par Vecrīgas satiksmes organizācijas projekta realizācijas gaitu  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  K.Jaunzeme  I.Zarumba  Izskatīts MKK sēdē 
3.4.  VSS-1142
TA-2889 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumos Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  K.Jaunzeme  I.Zarumba  Izskatīts MKK sēdē 
3.5.  TA-2968  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības izglītības iestādēm"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  V.Krievāns  I.Gaidele  Izskatīts MKK sēdē 
3.6.  VSS-1144
TA-2813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija  J.Bundulis    Izskatīts MKK sēdē 
3.7.  VSS-1325
TA-2969 
Tieslietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam  TIESLIETU MINISTRIJA  I.Juhansone    Izskatīts MKK sēdē 
3.8.  VSS-706
TA-2651 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Oša    Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu