Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 42

2006.gada 30.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs

-

G.Bērziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Kultūras ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-387
TA-2763 ____________________________________

(S.Zvidriņa, G.Bērziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)"

VSS-280
TA-2448 ____________________________________

(K.Lore, M.Jēgere, M.Bičevskis, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"" (TA-2332).
2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus, lai tiktu novērstas pretrunas starp Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu "Par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju" saistībā ar privatizācijai nododamo ēku ierakstīšanu zemesgrāmatā.
3. Valsts kancelejai Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)" (TA-2448).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu
nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-281
TA-2332 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (78.saraksts)" (TA-2448).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117"

TA-2752 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš)

Atbalstīt Veselības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (91.saraksts)" (TA-2747) un rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"" (TA-2888).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (91.saraksts)"

VSS-1187
TA-2747 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117" (TA-2752) un rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"" (TA-2888).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1188
TA-2888 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117" (TA-2752) un rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (91.saraksts)" (TA-2747).
 
7.§
Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11, kadastra Nr.0100 005 0028

TA-2429 ____________________________________

(K.Lore, B.Rivža, M.Gruškevics, G.Bērziņš)

Valsts kancelejai Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu un Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par Ministru kabineta 1994.gada 22.novembra rīkojuma Nr.507 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11"" atzīšanu par spēku zaudējušu" (TA-1730 (2005)).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 55"

TA-2946 ____________________________________

(K.Lore, H.Demakova, G.Bērziņš)

Atbalstīt Kultūras ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (88.saraksts)" (TA-2937).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Šķūņu ielā 17"

TA-2949 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš)

Atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (88.saraksts)" (TA-2937).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (88.saraksts)"

VSS-1081
TA-2937 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 55" (TA-2946) un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Šķūņu ielā 17" (TA-2949).
 
11.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-813
TA-2520 ____________________________________

(A.Matīss, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka maksas pakalpojumu cenrādī iekļautie pakalpojumi nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi"

VSS-1261
TA-2911 ____________________________________

(A.Strode, E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Bērziņš)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju risināt jautājumu par grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju", paredzot, ka minēto noteikumu IV nodaļa nav attiecināma uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālo dienesta pakāpi;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē.
 
13.§
Noteikumu projekts "Datu par izsaucēja atrašanās vietu
noteikšanas, apstrādes, uzturēšanas un nodošanas kārtība"

VSS-1210
TA-1209 ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Koligina, G.Bērziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā
Nr.964 "Par Valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas pamatnostādnēm""

VSS-638
TA-2716 ____________________________________

(I.Kaupe, E.Ektermane, G.Bērziņš)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un iesniegto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
3. Satiksmes ministrijai saskaņā ar komitejas sēdē nolemto aktualizēt pamatnostādnes atbilstoši pašreizējai situācijai, paredzot arī, ka to īstenošanai tiks izstrādāta attiecīga programma, un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras
"Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts" valdījumā"

VSS-774
TA-2732 ____________________________________

(M.Roze, A.Dobrājs, L.Straujuma, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Bērziņš)
Zemkopības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotus priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras
"Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts" valdījumā"

VSS-860
TA-2735 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš)

Zemkopības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotus priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts aģentūras
"Latvijas Valsts augļkopības institūts" valdījumā"

VSS-773
TA-2737 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš)

Zemkopības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotus priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 

Papildus iekļautie jautājumi

18.§

Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(G.Grīnvalds, G.Bērziņš)

Ņemot vērā tieslietu ministra G.Grīnvalda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par iekļaušanos Eiropas ātrgaitas un parasto dzelzceļu sistēmā"

TA-2741 ____________________________________

(J.Eiduks, G.Bērziņš)

1. Iesniegto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
3. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Dzelzceļa likumā un pievienot to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Satiksmes ministrijas iesniegtajam noteikumu projektam "Noteikumi par Eiropas dzelzceļu sistēmu savstarpēju izmantojamību" (TA-1500).
 
20.§
Informatīvais ziņojums par Vecrīgas satiksmes organizācijas projekta realizācijas gaitu

TA-2890 ____________________________________

(A.Stucka, G.Bērziņš)

Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumos Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"" (TA-2889).
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumos
Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā""

VSS-1142
TA-2889 ____________________________________

(A.Stucka, G.Bērziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē vienlaikus ar Informatīvo ziņojumu par Vecrīgas satiksmes organizācijas projekta realizācijas gaitu (TA-2890).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības izglītības iestādēm"

TA-2968 ____________________________________

(I.Gaidele, G.Bērziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-1144
TA-2813 ____________________________________

(J.Bundulis, M.Bičevskis, E.Ektermane, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē.
2. Veselības ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada decembra beigām noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā farmaceitiskās aprūpes likumprojektu. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
24.§
Tieslietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1325
TA-2969 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Zalpētere, A.Pabriks, M.Kučinskis, G.Bērziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Tieslietu ministrija 2007.gadā, aktualizējot darbības stratēģiju, sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un tā turpmāko attīstību. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.oktobra sēdē.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

VSS-706
TA-2651 ____________________________________

(M.Auders, M.Kučinskis, K.Pētersone, E.Ektermane, G.Bērziņš)

1. Noraidīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par iespējamiem problēmas risinājumiem.
 

Sēdi slēdz plkst.11:05

 

Ministru prezidenta vietā -
veselības ministrs
G.Bērziņš

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību