Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMKK 2007.gada 8.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš
Rīgā 2007.gada 4.janvārī
8.janvārī plkst. 9:25 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 8.janvārī
(pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes)

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1372
TA-3338 
Grozījumi Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā 2005.-2009.gadam  Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās  A.Zabašta  A.Stirna  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-932
TA-2348 
Informatīvais ziņojums par lombardu darbības tiesiskā regulējuma izstrādi  FINANŠU MINISTRIJA  D.Robežniece  S.Āmare
N.Regža
A.Babāne
J.Semeņako
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-3604  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1 nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  TA-941  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.208 "Par nekustamā īpašuma Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Lakševica  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.4.  VSS-1515
TA-3642 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (109.saraksts)  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-1516
TA-3605 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrija valdījumā""  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-391
TA-2387 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu"  Satiksmes ministrija  Dz.Taurenis  A.Dundure
A.Lūsis
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  VSS-991
TA-3056 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska  I.Melnace
G.Kanaviņš
 
Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-3583  Informatīvais ziņojums par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbildības jomas sadalījumu attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām, un Zaļo grāmatu par kolīziju normām laulāto mantiskajās attiecībās  Tieslietu ministrija  I.Kucina    Izskatīts MKK sēdē 
3.2.  TA-3391  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  A.Uplejs    Izskatīts MKK sēdē 
3.3.  TA-3392  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.680 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Kurzemes novada rehabilitācijas centrs "Tērvete"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" izveidi""  Veselības ministrija  A.Uplejs    Izskatīts MKK sēdē 
3.4.  TA-13  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  U.Līkops    Izskatīts MKK sēdē 
3.5.  TA-14  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.677 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" izveidi""  Veselības ministrija  U.Līkops    Izskatīts MKK sēdē 
Skatīt protokolu