Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 2

2007.gada 8.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja

-

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

K.Vāgnere
Īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu
apguves lietās parlamentārā sekretāre

-

I.Vinķele
Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners
Ģenerālprokuratūras virsprokurors

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja priekšnieka vietniece

-

J.Strīķe

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Tomsone

 

 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Grozījumi Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā
2005.-2009.gadam

VSS-1372
TA-3338 ____________________________________

(L.Gintere, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt sagatavotos grozījumus Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā 2005.-2009.gadam (atbalstīta ar Ministru kabineta 2005.gada 29.septembra rīkojumu Nr.623 "Par Elektroniskās pārvaldes attīstības programmu 2005.-2009.gadam") un iesniegto rīkojuma projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:
2.1. precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu, precizēt rīkojuma projektā norādīto finansējumu 2007.gadam atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2007.gadam";
2.3. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums par lombardu
darbības tiesiskā regulējuma izstrādi

VSS-932
TA-2348 ____________________________________

(N.Regža, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma
Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai"

TA-3604 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.208 "Par nekustamā īpašuma Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-941 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (109.saraksts)"

VSS-1515
TA-3642 ____________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Ņemot vērā, ka tiek atbalstīta nekustamā īpašuma Jūrmalā, Brīvības prospektā 76, nodošana privatizācijai, Valsts kancelejai attiecīgi papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 1.punktu un svītrot no Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. un 3.punktu. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā "" (TA-3605).


 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-1516
TA-3605 ____________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (109.saraksts)" (TA-3642).

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu"

VSS-391
TA-2387 ____________________________________

(Dz.Taurenis, E.Ektermane, A.Šlesers, A.Pabriks, A.Slakteris, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, Satiksmes ministrijai nedēļas laikā kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu izanalizēt iespējamos juridiskos risinājumus un iesniegt priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-991
TA-3056 ____________________________________

(I.Gratkovska, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-3058).
 

Papildus iekļautie jautājumi

9.§

Informatīvais ziņojums par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
atbildības jomas sadalījumu attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar
ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš
noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām, un Zaļo grāmatu par kolīziju
normām laulāto mantiskajās attiecībās

TA-3583 ____________________________________

(I.Kucina, A.Baštiks, S.Rāgs, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka vienošanās par horizontālo sadarbību starp Tieslietu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju attiecībā uz pārrobežu jautājumiem laulāto šķiršanas un laulāto mantisko attiecību lietās tiks saskaņota ar atsevišķu Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas divpusējo protokolu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-3391 ____________________________________

(U.Līkops, G.Bērziņš (veselības ministrs), E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. paskaidrojuma rakstā pamatot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valsts kapitāla daļu nodošanas pašvaldības īpašumā lietderību, ņemot vērā Ministru kabineta sēdē akceptēto minētā objekta privatizācijas atteikumu, un precizēt informāciju par paredzēto sniedzamo pakalpojumu apjomu;
2.2. precizēto paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā paskaidrojuma raksta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.680 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Kurzemes novada rehabilitācijas centrs "Tērvete"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" izveidi"" (TA-3392).
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.680 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Kurzemes novada rehabilitācijas centrs
"Tērvete""reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Rehabilitācijas centrs
"Tērvete"" izveidi""

TA-3392 ____________________________________

(U.Līkops, G.Bērziņš (veselības ministrs), E.Ektermane, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā" (TA-3391).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" valsts kapitāla
daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-13 ____________________________________

(U.Līkops, G.Bērziņš (veselības ministrs), E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. paskaidrojuma rakstā pamatot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" valsts kapitāla daļu nodošanas pašvaldības īpašumā lietderību, ņemot vērā Ministru kabineta sēdē akceptēto minētā objekta privatizācijas atteikumu, un precizēt informāciju par paredzēto sniedzamo pakalpojumu apjomu;
2.2. precizēto paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā paskaidrojuma raksta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā Nr.677 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" izveidi"" (TA-14).
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.677 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Vidzemes novada rehabilitācijas
centrs "Līgatne"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" izveidi""

TA-14 ____________________________________

(U.Līkops, G.Bērziņš (veselības ministrs), E.Ektermane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā" (TA-13).
 

Sēdi slēdz plkst.10:55

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību