Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 26.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 20.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 26.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-348
TA-1134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-315
TA-1025 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-103
TA-1078 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1074  Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-242
TA-1005 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-61
TA-870 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-64
TA-872 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-66
TA-875 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-145
TA-930 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1054  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1055  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1056  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1168  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  VSS-378
TA-1033 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, kā arī izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-225
TA-1144 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Čakša (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1120  Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības saprašanās memorandu par klasificētas informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1172  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-547
TA-1169 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-59
TA-1040 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1313
TA-1041 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-136
TA-978 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-130
TA-979 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-137
TA-980 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-134
TA-982 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-135
TA-981 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1155  Rīkojuma projekts "Par Pārsūdzības komisiju"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1026  Rīkojuma projekts "Par Genoma izpētes padomi"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1159  Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-216
TA-1158 
Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-312
TA-1045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-302
TA-1014 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-303
TA-1015 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-83
TA-1012 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-312
TA-1179 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.47 "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1240  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1245  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1225  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.38.  TA-1235  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28 jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1236  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1203  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1204  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1243  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-475
TA-1199 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Antidopinga biroja nolikums"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-512
TA-1130 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām izsniegšanas kārtību un maksu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-511
TA-1131 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-969  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2017.) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  S.Ābrama D.Dzērviniece A.Apsītis L.Mervina M.Jaksona J.Jaunozols I.Apsīte A.Grafs V.Valainis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-550
TA-1154 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Paleja J.Erts L.Tetere L.Zīverte I.Golvere S.Dzenīte- Cālīte I.Fecere- Antipina L.Skutāne L.Liepa V.Kleinbergs Ā.Martukāne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-551
TA-1156 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Paleja J.Erts L.Tetere L.Zīverte I.Golvere S.Dzenīte- Cālīte I.Fecere- Antipina L.Skutāne L.Liepa V.Kleinbergs Ā.Martukāne  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1193  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.–2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.–2019. gadam"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1121  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks A.Apaņuks   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-327
TA-1051 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2016.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par tabakas uzraudzību"  Veselības ministrija  A.Čakša  I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1255  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 24.jūlija sanāksmei  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Esenberga L.Bronka   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1264  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2018.gada 28.-29.jūnija Eiropadomē un 29.jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  K.Našeniece M.Klīve   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1284  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks   
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1119  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1217  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu