Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 24.jūlija sēdes darba kārtība (sēde notiks pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 19.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 24.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1437  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-525
TA-1299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-393
TA-1315 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-424
TA-1170 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celmu ielā 2, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-486
TA-1429 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojuma Nr.814 "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-485
TA-1430 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-552
TA-1434 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kandavas ielā 7, Liepājā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-574
TA-1294 
Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-430
TA-1381 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-431
TA-1384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-345
TA-1336 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-793
TA-1173 
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-571
TA-1428 
Noteikumu projekts "Disciplinārās antidopinga komisijas un Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas izveidošanas kārtība un to locekļu pilnvaru termiņi"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-502
TA-1465 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-568
TA-1361 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-499
TA-1420 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1348  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42, 25.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-459
TA-1209 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-219
TA-1400 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1405  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-591
TA-1448 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.314 "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-387
TA-1313 
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-84
TA-1289 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-385
TA-1311 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-602
TA-1387 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1483  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1479  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1481  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1482  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-500
TA-1484 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana hronisku slimību pacientiem stacionārā ārstniecības iestādē"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1480  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-635
TA-1485 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-195
TA-1226 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas līdzfinansētā grantu projekta "Par standartu tulkošanu" īstenošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens     
1.34.  TA-1517  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
1.35.  TA-1518  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu