Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 2.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 26.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 2.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-845
TA-1895 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1904  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-778
TA-1811 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-851
TA-1867 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-733
TA-1861 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Stembrīte", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-15
TA-1829 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-724
TA-1806 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-725
TA-1918 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-822
TA-1859 
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-493
TA-1813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-491
TA-1814 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-492
TA-1815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-740
TA-1882 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-527
TA-1881 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-537
TA-1802 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zālītes iela P", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-720
TA-1809 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-797
TA-1899 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 20.oktobra rīkojuma Nr.523 "Par Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Baltkrievijas dzelzceļa Dzelzceļa robežnolīgumu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-861
TA-1915 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2019.gada budžeta apstiprināšanu"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1914  (jautājuma izskatīšana atlikta) Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
1.20.  VSS-589
TA-1757 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-505
TA-1722 
Noteikumu projekts "Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-842
TA-1938 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-340
TA-1960 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-670
TA-1637 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1971  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  M.Kosareva L.Buceniece M.Langrāts L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1973  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  M.Kosareva L.Buceniece E.Millere M.Langrāts L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1974  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  M.Kosareva L.Buceniece M.Langrāts L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1955  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)  T.Vectirāns K.Godiņš I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1970  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par protokola, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr.108) parakstīšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-754
TA-1947 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2018.gada sēdē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls A.Djakova A.Škabireva   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1969  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2018.gada 4.-5.oktobrī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1956  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001.gada 28.maija regulu (EK) Nr.1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulu (EK) Nr.1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana)"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1963  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Tiesības un vērtības""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1981  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2018.gada 1.oktobra Euro grupas un 2018.gada 2.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)  G.Sterinoviča S.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1989  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 9.oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1647  Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-16-03   Satversmes tiesa  A.Ašeradens  Ē.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1939  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem Iekšlietu ministrijas informācijas aprites drošības uzlabošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  P.Dorogovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1934  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2018-TA-1ss,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"    R.Bergmanis  J.Karlsbergs   

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2018-TA-13k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kraujas HES pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

6.5.  2018-TA-14k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "R.M. pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

6.6.  TA-1967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  2018-TA-9s,  (iekļauts papildus)     R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

6.8.  TA-1996  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu īres mājokļu būvniecībai reģionos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu