Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  11.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 16.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1896  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-777
TA-1930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.468 "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2016  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-666
TA-1929 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.426 "Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-690
TA-1940 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-43
TA-1816 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-820
TA-1924 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2041  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2057  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1993  Par Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 41.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-794
TA-1910 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Skaru mežs A" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-827
TA-1951 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-700
TA-1907 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-536
TA-1988 
Noteikumu projekts "Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1914  Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-153
TA-1459 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1998  Rīkojuma projekts "Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-770
TA-1950 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Mazrūķīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-757
TA-1990 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-579
TA-1898 
Noteikumu projekts "Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2096  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā, ANO Augstā komisāra cilvēktiesībās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Humānās palīdzības aģentūras, ANO Palestīniešu bēgļu aģentūras, OECD Ukrainas rīcības plāna un Eiropas demokrātijas fonda budžetos"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)     
1.22.  TA-2053  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija - Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips))"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2033  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2101  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1983  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2095  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2121  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Salmiņš D.Vītola P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2120  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 2.oktobra Ministru kabineta sēdes protokola (Nr.45 44.§) 2.un 3.punkta izpildi"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Salmiņš D.Vītola P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2009  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas konsolidētais ceturtais, piektais, sestais un septītais kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi par laika posmu no 2005.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2090  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas konsolidētais otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais kārtējais ziņojums par 1966.gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi Latvijā 2008.-2017.gadā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2099  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" īstenošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere D.Stepanovs A.Kiopa I.Urtāne I.Stonāns A.Zeps J.Ločs J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2073  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra projekta uzsākšanai 2017.gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2026  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par skolotāju sagatavošanas programmas atbalstu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Vanaga E.Millere J.Upeniece D.Laipniece  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2103  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada kopējo pašvaldību aizņēmuma limitu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Komisare J.Upeniece L.Ūbele  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2100  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Veselības ministrijas bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam"  Veselības ministrija  A.Čakša  J.Upeniece I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2098  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)  T.Vectirāns E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2111  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2113  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla izveidi"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)  A.Strods E.Šimiņa- Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2114  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2122  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2018.gada 17.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Klīve R.Brusbārdis   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1923  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Kirjaņenko pret Latviju"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2034  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2035  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2036  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2037  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2038  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2039  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2040  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2097  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1986  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme G.Medne A.Andreičika  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2018-TA-8s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus)    R.Kozlovskis     
6.2.  2018-TA-15k,  (iekļauts papildus)     D.Reizniece- Ozola (ZM)     
Skatīt protokolu