Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes darba kārtība (Ministru kabineta sēde 22.janvārī nenotiks)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2019.gada 10.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 15.janvārī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-368
TA-3 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1123
TA-2718 
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un ziņojuma saturu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1120
TA-2706 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1043
TA-2667 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadagā, Ādažu novadā, daļas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2661  Rīkojuma projekts "Par konkursa komisiju, lai izvirzītu pretendentus ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvajā komitejā"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1194
TA-2713 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1185
TA-2714 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1186
TA-2715 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2711  Par Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 56.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-894
TA-1853 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2461  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""  LR Saeimas Juridiskā komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1141
TA-2597 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-909
TA-22 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1107
TA-2701 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-10  Rīkojuma projekts "Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-7  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-333
TA-2337 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-773
TA-2581 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-13
TA-2688 
Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (50. panta "a" punkts) un Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (56. pants)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1167
TA-2708 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1092
TA-32 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-592
TA-2696 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-595
TA-2692 
Likumprojekts "Par likuma "Par prekursoriem" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-170
TA-2605 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1187
TA-2612 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1196
TA-2693 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-659
TA-2685 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-510
TA-2598 
Noteikumu projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada 13.novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola "Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu" grozījumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1096
TA-2699 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1071 "Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-969
TA-2709 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1067
TA-2596 
Rīkojuma projekts "Par atļauju zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārdot nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-18  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1227
TA-43 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-44  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-38  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-40  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Pētniecība un izglītība" koncepcijas projektu"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-46  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-47  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1049
TA-48 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1048
TA-50 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1050
TA-51 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-1046
TA-52 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-1047
TA-53 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-64  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrībai 2019.gadā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-375
TA-54 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-371
TA-55 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-373
TA-56 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-372
TA-57 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-374
TA-58 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-785
TA-2584 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-600
TA-2707 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgajām prasībām"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-1221
TA-24 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-1119
TA-2720 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-1122
TA-2716 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem drošības incidenta būtiski traucējošās ietekmes noteikšanai un kārtību, kādā piešķir, pārskata un izbeidz pamatpakalpojuma sniedzēja un pamatpakalpojuma statusu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1138
TA-2719 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-1075
TA-2704 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P57 Malta-Sloboda pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-1113
TA-2705 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-8  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-36  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Juri Grantu"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  J.Grants  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-49  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Gunti Pujātu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  G.Pujāts  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-20  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2628  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Reinšmite I.Brokāne A.Upena J.Salmiņa M.Valdmane  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1192
TA-2712 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās identifikācijas shēmas paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas un uzraudzības kārtību elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2722  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze I.Briede D.Zīle   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-42  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 21.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-66  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0370  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-62  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-80  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-82  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada Eiropas semestri"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2726  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2721  Informatīvais ziņojums par iespējamiem risinājumiem nacionālās drošības interešu aizsardzības nodrošināšanai  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore I.Jaunzeme J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-67  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu apmēru un atlīdzībai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-70  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-78  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu