Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 29.janvāra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Arturs Krišjānis Kariņš

Rīgā, 2019.gada  25.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 29.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-79  Par Ministru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"" 4.punktā minētā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-810
TA-12 
Noteikumu projekts "Par ASV Aizsardzības departamenta, ko pārstāv ASV Armija, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, ko pārstāv Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, Vienošanās memorandu par sadarbības virsnieku norīkojumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1081
TA-2717 
Noteikumu projekts "Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1061
TA-21 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-824
TA-2725 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1036
TA-13 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1158
TA-35 
Noteikumu projekts "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-557
TA-25 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Sliežu ielā 38, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1241
TA-37 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-45  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2641  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz sprieduma izpildes izdevumus izpildu lietā par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-91  Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 28.§) "Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1256
TA-29 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.143 "Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1170
TA-63 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-135  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Protokolu par Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas (Ziemeļmaķedonijas Republikas) pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-2528  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere D.Buse I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-149  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019.gada 10.janvāra lēmuma"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-138  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.marta rīkojumā Nr.101 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme T.Trubača K.Ketners J.Šints M.Kosareva I.Kiukucāne J.Hermanis I.Dālderis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-105  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2019.gada 31.janvārī un 1.februārī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-110  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par 2019.gada 21.janvāra Euro grupas un 2019.gada 22.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa Č.Gržibovskis N.Sakss D.Stūrmanis   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-103  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Zommere  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-129  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 28.janvāra sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-139  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere E.Šķibele G.Davidovičs  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-134  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-150  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2019.gada 30. un 31.janvārī  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Leitlande  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu