Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 23.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 18.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 23.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1284
TA-668 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-720  Noteikuma projekts "Kārtība, kādā 2019.gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-721  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-161
TA-603 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-162
TA-601 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-141
TA-698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-190
TA-674 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2019.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-155
TA-672 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-655  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-177
TA-619 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-38
TA-639 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-133
TA-585 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada Krāslavas pilsētā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-168
TA-689 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-738  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-598  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Ziediņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-731  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-700  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-692  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-729  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs E.Šneps Z.Jurjāne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-734  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-704  (jautājums tiks skatīts vienlaikus ar 5.4.jautājumu) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-192
TA-615 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansēto projektu īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-412  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2018.gada 31.decembrim un 2019.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-661  Informatīvais ziņojums "Nokavējuma naudas regulējuma izvērtējums"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova I.Runča  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-165
TA-699 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2018-1-EUropeana) atbalstītā projekta "Euroepana Kopējā Kultūra" īstenošanā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-608  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par Diasporas likuma Pārejas noteikumu 12.punkta izpildi)  LR Saeimas Ārlietu komisija  E.Rinkēvičs  A.Groza  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-755  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  I.Vanaga I.Kiukucāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-636  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par likvidējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  V.Loginovs K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-676  Rīkojuma projekts "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Finanšu ministrija  J.Reirs  K.Gruškevica J.Ivanovskis-Pigits J.Upeniece A.Ločmele  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-695  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-406  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-02-03   Satversmes tiesa  I.Šuplinska  D.Stepanovs R.Kārkliņš D.Dambīte  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-718  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas gaitu un projektam nepieciešamo finansējumu 2019.gadā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands O.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-757  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-647  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām" īstenošanas gaitu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Kiukucāns E.Slišāns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2019-TA-2s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2018.gadā"    J.Bordāns  J.Maizītis   

Izskatīts MK sēdē

6.3.  2019-TA-3s,    A.K.Kariņš     

Izskatīts MK sēdē

6.4.  TA-702  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi lietā M.N. un citi pret Beļģiju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Rutka- Kriškalne   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu