Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 4.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  30.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 4.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-253
TA-867 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Dobeles novada domei ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbūvei Dobeles novada Naudītes pagasta Apguldes ciemā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-323
TA-879 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-873  Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-63
TA-769 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-289
TA-955 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-317
TA-904 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-964  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-81
TA-629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-248
TA-912 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-902  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-277
TA-883 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-300
TA-884 
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemītes ielā 1A, Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-923
TA-846 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-646
TA-798 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-327
TA-888 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-329
TA-889 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-57
TA-874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-17
TA-969 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.167 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.-2020.gadā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-925  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Reirs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-958  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Reirs (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1273
TA-851 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Robežniece D.Šodnaka I.Zelča I.Sokolovska K.Kalniņš J.Lielpēteris S.Vilcāne L.Čapkeviča I.Latimira I.Krūmiņa I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-780
TA-748 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Reitere  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-970  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-406  Papildu paskaidrojuma projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-02-03   Satversmes tiesa  I.Šuplinska  D.Stepanovs R.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-841  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes vēstule Saeimas Ārlietu komisijai (par valstiski nozīmīga statusa noteikšanu Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam un iespēju ieviest stabilu valsts piešķirtā finansējuma kārtību Latvijas posma rīkošanai)  LR Saeimas Ārlietu komisija  I.Šuplinska    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-715  Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1025  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards B.Kņigins   Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-932  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns K.Godiņš A.Salmiņš I.Ošenieks T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1041  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-995  Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1030  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmei   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1031  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmei  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-701  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-993  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-941  Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-832  Atbildes vēstule Saeimas Nacionālās drošības komisijai (par kritiskās infrastruktūras kopumu)  LR Saeimas Nacionālās drošības komisija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2019-TA-3k,  Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2018.gadā"    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2019-TA-5s,    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

7.5.  TA-1016  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  2019-TA-5k,  (iekļauts papildus)    R.Nemiro     

Izskatīts MK un atlikts

7.7.  TA-942  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
7.8.  TA-1027  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
7.9.  TA-1035  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  2019-TA-4k,  (iekļauts papildus)    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

7.11.  TA-1040  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 13.-14.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Labklājības ministrija  R.Petraviča  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu