Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 18.jūnija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.15.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 13.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 18.jūnijā
plkst. 15:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-985
TA-946 
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-279
TA-985 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-281
TA-986 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-282
TA-1002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-280
TA-984 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-322
TA-947 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-243
TA-961 
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra instrukcijā Nr.10 "Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-98
TA-951 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-160
TA-944 
Noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-273
TA-907 
Noteikumu projekts "Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-494
TA-1005 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1080  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-371
TA-998 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-378
TA-1054 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-379
TA-1056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1077  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra rīkojumā Nr.53 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-305
TA-968 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kaņieris 2" "Augustos", Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1247
TA-887 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-382
TA-1019 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-201
TA-1020 
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-108
TA-1021 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1070  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-355
TA-1094 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1111  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses"   Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-182
TA-972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-458
TA-1137 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece M.Kosareva A.Veidemanis I.Vanaga N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1145  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-221
TA-1096 
Plāna projekts "Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1071  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele (ZM)  M.Balodis Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1151  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš I.Karpoviča  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1146  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Politiskā ceļa karte par Baltijas valstu elektroenerģijas tīklu sinhronizācijas ieviešanu ar kontinentālās Eiropas tīklu caur Poliju"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-899  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par valsts nekustamo īpašumu sakārtošanu, attīstību un prioritātēm)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Reirs  A.Lapiņš I.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2265  (2018.) Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga 2018.gada 29.oktobra atzinumu un rekomendācijām)  Tiesībsargs  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1128  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-243/19 Veselības ministrija  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1135  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ES Kohēzijas politikas Vispārējo lietu Padomi 2019.gada 25.jūnijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1139  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 26.jūnija sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  VSS-735
TA-956 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu