Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 4.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 9.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-431
TA-1192 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-451
TA-1190 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-356
TA-1095 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-394
TA-1037 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-441
TA-1120 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-316
TA-1208 
Noteikumu projekts "Tabakas izstrādājumu drošības elementu noteikumi"  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-361
TA-1203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-245
TA-1175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.861 "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm""  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-319
TA-1123 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-388
TA-1185 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-368
TA-1122 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-247
TA-1204 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-414
TA-1126 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.161 "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas–Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1249  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1247  Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-460
TA-1279 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1242
TA-1251 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lomonosova ielā 1 k-13, Rīgā, pārdošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-429
TA-1207 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-349
TA-1202 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-302
TA-1098 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-303
TA-1099 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-453
TA-1206 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1214  Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-224
TA-1172 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 20.novembra rīkojumā Nr.734 "Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-274
TA-1161 
Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas nolikums"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-304
TA-1117 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-338
TA-1216 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.174 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-335
TA-1217 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-337
TA-1218 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-339
TA-1219 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-340
TA-1220 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-341
TA-1221 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi'"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1105
TA-1170 
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-43
TA-1136 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.551 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-97
TA-1171 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1195
TA-1109 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-406
TA-1164 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1256  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1257  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-391
TA-1079 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-584
TA-1289 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-8
TA-249 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (2018.) Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Krastiņš R.Derkačs  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-656  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)  S.Šķiltere J.Lielpēteris  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-218
TA-682 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Bērziņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-1178  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1234  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0 versija - Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta))"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  O.Feldmane S.Mjakuškina E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1298  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Ē.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-583
TA-1288 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Krastiņš S.Janisela  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1308  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlasi un padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļa atbilstības izvērtēšanu"   Ministru prezidents  J.Bordāns (MP)  B.Medvecka A.Bernāne  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-114
TA-1182 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.-2020.gadam"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1092  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Par jaunieviestā antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti, trūkumiem un priekšrocībām, kā arī nacionālā antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos normatīvajos aktos"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-321
TA-1235 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-1198  Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  L.Neikens   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-564
TA-1919 
(2018.) Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-121
TA-844 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2018.) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-465
TA-1240 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma IV" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" ietvaros"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-542
TA-1242 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1313  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru 2019.gada 11.-12.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2019.gada 15.jūlija Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Rikmane  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1302  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2019.gada 8.jūlija Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 9.jūlija sanāksmēm   Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)  Č.Gržibovskis G.Sterinoviča A.Esenberga M.Trautmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1303  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 24.jūlija sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)  A.Esenberga  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1304  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1210  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  VSS-1220
TA-777 
(jautājuma iizskatīšana atlikta) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-1191  (jautājuma iizskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam" rīcības plāna īstenošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-1215  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanas, uzturēšanas un darbības nodrošināšanas deleģēšanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu