Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 15.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 10.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 15.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1246
TA-1197 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1897  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1163  Likumprojekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-777
TA-1856 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1777  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotiem pārstāvjiem Ziemeļu Investīciju bankā"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-827
TA-1736 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-770
TA-1861 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām − pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Nemiro (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-771
TA-1843 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām − Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Nemiro (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-532
TA-1742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo personu aizsardzību (apsardzi)""   Iekšlietu ministrija  R.Nemiro (IEM)     Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-782
TA-1860 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Nemiro (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-783
TA-1859 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  R.Nemiro (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-787
TA-1862 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērvetes ielā 263, Jelgavā, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Nemiro (IEM)     Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1891  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-476
TA-1893 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1778  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.313 "Par rīcības komitejas izveidi 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1806  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-643
TA-1781 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumos Nr.730 "Gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-404
TA-1669 
Noteikumu projekts "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-800
TA-1817 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-91
TA-1663 
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu atlases un atbrīvošanas no amata noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-612
TA-1706 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-902
TA-1864 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1875  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Pūce (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-616
TA-1887 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Pūce (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-906
TA-1889 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"   Zemkopības ministrija  J.Pūce (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1942  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-882
TA-1885 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  J.Pūce (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1872  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  Ē.Kalnmeiers  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1937  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-861
TA-1943 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Šults I.Peipiņa G.Gladkins   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
3.1.  TA-1823  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  K.Podiņš I.Kuzmina  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1953  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1945  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas rīcību, lai novērstu pārkāpumus, kas minēti Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālās paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2027"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu