Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 24.marta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  19.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 24.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1168
TA-254 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-71
TA-371 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1196
TA-344 
Noteikumu projekts "Agregatoru noteikumi"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-336  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-337  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-351  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-355  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-253  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1243
TA-290 
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2019.-2023.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1260
TA-291 
Rīkojumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1166
TA-320 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-110
TA-363 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1000
TA-305 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-16
TA-325 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1573  (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-376  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-432  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-179
TA-462 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-372  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Kristīni Pommeri"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-324  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Andrim Ozoliņam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-318  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1179
TA-339 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2018.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)     Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-446  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-817/19 Ligue des droits humains  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-315  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.52 1.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem"" 2.punktu  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2405  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-444  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Solidaritātes nodokļa likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-445  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-465  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-466  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-477  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"   Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-478  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-479  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid–19 izplatība"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-481  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-482  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-476  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-473  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-483  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  SAN-49
 
MK 24.03.2020. sēdes protokols un IP protokollēmums (prot. Nr.17 25.§)  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu