Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 31.marta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  27.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 31.martā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-125
TA-381 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunjelgavas novada domei Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas "Bristen" atjaunošanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-11
TA-246 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-413  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-693
TA-358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.57 "Aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-69
TA-370 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-6
TA-374 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-5
TA-430 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-137
TA-395 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-452  Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Pētniecība un izglītība" koncepcijas projektā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-448  Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-17
TA-369 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-79
TA-404 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-35
TA-405 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1252
TA-312 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-93
TA-366 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-418  Rīkojuma projekts "Par komisiju pretendentu atlasei uz Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amatu un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-319  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1201
TA-456 
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-65
TA-459 
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-392  Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 12.§) "Noteikumu projekts "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-491
TA-330 
Noteikumu projekts "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-86
TA-328 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1146
TA-329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-87
TA-377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-25
TA-375 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-73
TA-394 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvojamās mājas un dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā remontdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-67
TA-391 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1195
TA-289 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 2021.–2025.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Trokša L.Ozoliņa  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-386  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmumiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-105  Informatīvais ziņojums "Par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu (administratīvo sankciju) nepieciešamību un to piemērošanas procesu finanšu un kapitāla tirgus jomā, vērtējot to kopsakarā ar Administratīvās atbildības likuma un Administratīvā procesa likuma regulējumu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-176
TA-199 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Daugavas stāvkrasta eroziju Pļaviņu pilsētā Lielā Krasta ielā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-288  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par starptautisko aizsardzību saņēmušo ģimeņu aizsardzību Latvijas Republikā)   Tiesībsargs  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-281  Ministru kabineta vēstules projekts "Latvijas pieteikums (Application Questionnaire) Eiropas Kodolpētījumu organizācijā (The European Organization for Nuclear Research–CERN) asociētās valsts statusā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-250  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-365  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2019.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Soņeca  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-347  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420146920   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-494  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  E.Valantis M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  E.Valantis M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-505  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-504  Likumprojekts "Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-516  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-520  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-547  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-533  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-542  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skar Covid-19 izplatība"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-551  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  SAN-55
 
MK 31.03.2020. sēdes protokols Nr.20  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu