Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 9.jūnija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 3.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 9.jūnijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1265
TA-956 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-344
TA-958 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-340
TA-919 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1178
TA-967 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumos Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-284
TA-936 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-256
TA-909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-302
TA-952 
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pierobeža-2", Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-319
TA-951 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-83
TA-609 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-84
TA-738 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" īpašumā esošo akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" kapitāla daļu pārdošanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-78
TA-732 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-222
TA-860 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-215
TA-971 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa drošības noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1056  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1012  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1014  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-978  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola Turība" rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Baumanis D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-115
TA-880 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1025  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiālās palīdzības sniegšanu bēgļu, migrantu un patvēruma meklētāju nometnēm Grieķijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-982  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā iekļauto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-646  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedumu lietā "Ēcis pret Latviju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1069  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020.gada 9.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1100  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2020.gada 15.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1101  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru sanāksmē 2020.gada 12.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1106  (ieikļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 12.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-1050  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1051  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1052  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1053  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1057  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1074  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1083  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1084  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1090  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "“Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1097  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1086  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 15.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1093  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Atveseļošanas plānam paredzēto finansējumu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve J.Kevišs-Petuško A.Ganģe   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1094  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2020.gada 9.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes un 2020.gada 11.jūnija Euro grupas sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  J.Reirs  Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1096  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 16.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1095  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Deksne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  2020-TA-3s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)    A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

6.2.  2020-TA-8k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Siņicins pret Latviju"    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.3.  2020-TA-4k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)     S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

6.4.  TA-2571  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-37-0103   Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-957  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1055  (iekļauts papildus) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1102  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1060  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Investīciju bankas Viseiropas Garantiju fondā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zicere  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  SAN-104
 
MK 09.06.2020. sēdes protokols Nr.40  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu