Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 12.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 18.augustā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-750
TA-1392 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1262
TA-1423 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola" Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-459
TA-1366 
Noteikumu projekts "Civilā eksperta sociālās rehabilitācijas izdevumu segšanas kārtība"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-275
TA-1417 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-239
TA-1451 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-372
TA-1402 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kreimenes" Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-502
TA-1454 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-451
TA-1410 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-456
TA-1442 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1440  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  VSS-536
TA-1465 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-308
TA-1370 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-311
TA-1371 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-309
TA-1372 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-310
TA-1373 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1387  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1150
TA-1382 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-352
TA-1418 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1461  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-475
TA-1463 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-508
TA-1459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1494  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1514  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1515  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra noteikumos Nr.677 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2.pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1518  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-518
TA-1499 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1496  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1554  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1555  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-800  (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1528  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs A.Nātriņš D.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1551  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1466  Koncepcijas projekts "Valsts aizsardzības koncepcija"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1446  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2019.gadu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1433  Informatīvais ziņojums "Mazākuma akcionāru tiesību aizsardzības pilnveidošana"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zitcere E.Šķibele   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1516  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās un veselības apdrošināšanas ilgtspējas veicināšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins K.Bāra I.Kodoliņa-Miglāne M.Ančs G.Līcis K.Zariņa J.Lielpēteris E.Rītiņa H.Danusēvičs  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-544
TA-1447 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu "Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole" un "Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma" ieviešanu, izveidošanu un uzturēšanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1865  (2018.) Informatīvais ziņojums "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  R.Kronbergs L.Medina D.Ābele D.Mjartāns  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1519  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu"   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Stepiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1526  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" koncepcijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1557  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmas "Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (IECIS)" izveidi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  L.Lapiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1383  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par finansējuma veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1536  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2021., 2022. un 2023.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards I.Šteinbuka T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare K.Ketners J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1530  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2021.-2023.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Vasaraudze J.Burģe N.Sakss I.Šņucins K.Bāra J.Jalovecka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1529  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1535  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1458  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2208  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1493  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2209  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1467  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0223  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (I)
8.1.  TA-1320  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs D.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
9.1.  TA-1546  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  SAN-146
 
MK 18.08.2020. sēdes protokols Nr.49  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu