Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 25.augusta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 18.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 25.augustā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-47
TA-1436 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-347
TA-1435 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Meiju ceļš 39A, Jelgavā, valstij piederošās ¼ domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-441
TA-1439 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Austrumu ielā 1A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1464  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-515
TA-1505 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-588
TA-1525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1544  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1545  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-489
TA-1426 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-537
TA-1431 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672" Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, daļu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-496
TA-1444 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-575
TA-1445 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-450
TA-1448 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš P32" un "Bērza mežs A" Zaubes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-449
TA-1452 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš A2", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-574
TA-1453 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Bērza mežs M", Zaubes pagastā, Amatas novadā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1547  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1548  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1534  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1543  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1539  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1574  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1585  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1597  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1527  Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1137
TA-1189 
Plāna projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1203  Konceptuālais ziņojums "Par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanu no 2021.gada"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns A.Apsītis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1486  Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-318
TA-1524 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere-Abražune  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1104
TA-1456 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, sakārtošanu un zemes piespiedu nomas attiecību izbeigšanu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-566
TA-1477 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2021.-2023.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1532  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktualitātēm VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A 2 korpusa attīstībā"  Veselības ministrija  I.Viņķele  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1607  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 30.augusta – 1.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1609  Par 24.08.2020. rezolūcijas Nr.2020-1.1.1./66-66 izpildi  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-804  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par normatīvā regulējuma pilnveidošanu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā)   Tiesībsargs  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1469  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamenta, Padomei, Eiropas Sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai Ilgtermiņa rīcības plāns Vienotā tirgus noteikumu labākai ieviešanai un izpildei un Par Eiropas Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamenta, Padomei, Eiropas Sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai Vienotā tirgus šķēršļu apzināšana un mazināšana"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  L.Stauvere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1517  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  L.Stauvere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1588  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2020.gada 27. un 28.augusta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1608  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo aizsardzības ministru sanāksmi 2020.gada 26.augustā  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-1378  (jautājums tiks skatīts Slēgtā daļā (II)) Informatīvais ziņojums "Par notikumu attīstību šķīrējtiesas lietā "Eugene Kazmin v. Republic of Latvia"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  D.Pudelis  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
8.1.  TA-1553  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2020-TA-5s,  (iekļauts papildus) Slepeni    A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2020-TA-15k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2020-TA-16k,  (iekļauts papildus) Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.5.  TA-1605  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1606  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
8.7.  SAN-150
 
MK 25.08.2020. sēdes protokols Nr.50  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu