Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 13.oktobra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.13.30)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 7.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 13.oktobrī
plkst. 13:30 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-596
TA-1776 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.287 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2.pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-577
TA-1674 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-715
TA-1826 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aptiekas ielā 7, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1851  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-737
TA-1869 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 29.maija rīkojumā Nr.284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-487
TA-1728 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-668
TA-1684 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-730
TA-1822 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 24, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-634
TA-1713 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-530
TA-1691 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2019.gada peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-239
TA-2863 
(atbalstīts VSS) (2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-606
TA-1791 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-719
TA-1810 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-507
TA-1814 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klimpju ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-533
TA-1815 
Rīkojuma projekts "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Nomales" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1947  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1910  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1941  Rīkojuma projekts "Par Armandu Ruku"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  A.Ruks  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-366
TA-1364 
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Ilgaža J.Salmiņa S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1969  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-616
TA-1823 
Konceptuāls ziņojums "Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra strukturālu reorganizāciju un par materiāltehnisko līdzekļu centra – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs izveidi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-133
TA-1854 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2020.-2023.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1739  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vides pieejamības prasībām ārstniecības iestādēm"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1237  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību"  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Aizsilniece  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1919  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 ārkārtējās situācijas ietekmi uz sabiedrisko mediju finansiālo spēju nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma izpildi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1918  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora 47. "Radio un televīzija" (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome) budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1920  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1956  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 15.oktobra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns A.Skraučs E.Zvaigzne   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1955  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas iniciatīvai par mākoņdatošanas federāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns A.Skraučs E.Zvaigzne   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-169  Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par E-veselības projekta ieviešanu)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  I.Viņķele  I.Aizsilniece  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-1960  (iekļauts papildus) Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2021.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss I.Vasaraudze K.Bāra I.Dzenīte D.Stikuts G.Trupovnieks J.Burģe I.Jaunzeme, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, NEPLP, Tiesībsarga biroja, SPRK, Prokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Tieslietu padomes, LPS, LTRK, LDDK un LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1962  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa J.Plūme I.Šņucins N.Sakss I.Vasaraudze T.Trubača G.Trupovnieks J.Šints M.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1964  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par valsts budžetu 2021.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Salmiņa I.Šteinbuka T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare K.Ketners J.Šints K.Bāra A.Jarockis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-1899  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Vinķele  I.Aizsilniece  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1965  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  G.Jegermanis R.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1957  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija "ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030.gadam un Padomes secinājumi par bioloģisko daudzveidību – nepieciešamība pēc steidzamas rīcības"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1958  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0340  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1959  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 19.-20.oktobra sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  SAN-206
 
MK 13.10.2020. sēdes protokols Nr.61  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu