Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 10.novembra kārtējās sēdes (plkst.10.00) un ārkārtas sēdes (plkst.15.30) darba kārtības (sēdes notiks attālināti) Protokols Nr.70 |

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 4.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 10.novembrī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-824
TA-2012 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" topogrāfisko mērījumu un būvprojekta izstrādei"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-769
TA-2001 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Putnu ferma-1", Ilūkstē, Ilūkstes novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-768
TA-2000 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Pīlādžu ielā 6A, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-722
TA-2033 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2031  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-681
TA-2027 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2061  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.395 "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-687
TA-2028 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-563
TA-1999 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2021  Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-608
TA-2003 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-556
TA-2004 
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-559
TA-1995 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-558
TA-1987 
Noteikumu projekts "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-804
TA-1985 
Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-747
TA-1974 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultantu apmācībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-789
TA-2013 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-854
TA-2045 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2116  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2079  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.456 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2153  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu"  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2057  Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Djakons D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2149  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai ārkārtējās situācijas apstākļos"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms J.Salmiņa I.Jaunzeme J.Endziņš K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2150  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms J.Salmiņa I.Jaunzeme J.Endziņš K.Zariņa I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-390
TA-1989 
Informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  M.Auders I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-720
TA-1953 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansētā projekta "X-eHealth: elektronisko veselības ierakstu apmaiņa kopējā ietvarā" īstenošanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Aizsilniece  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-691
TA-2035 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Aizsilniece  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2136  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 13.novembra neformālajā videokonferences sanāksmē iekļautajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2135  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas darba programmu 2021.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Stīpniece-Pundore R.Brusbārdis A.Čākure I.Ķīse   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2142  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 16.novembra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  Z.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2146  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-306/20 Visma Enterprise  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-1824  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms J.Brazovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1938  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Interneta protokola ceturtās un sestās versijas lietošanu valsts pārvaldē"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  N.Egle  Izskatīts MK sēdē 

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš

Rīgā, 2020.gada 9.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
ĀRKĀRTAS SĒDES

DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 10.novembrī
plkst. 15.00 (attālināti)

I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

1.1. Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele / J.Perevoščikovs L.Cipule I.Skuja S.Ņikišins 

1.2. Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli (Izskatīts MK sēdē)
S.Ģirģens / A.Ruks

1.3.  Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnisko masku iegādi un rezervēm (Izskatīts MK sēdē)
A.Pabriks / J.Garisons M.Baltmanis

1.4. TA- 2159 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
R.Petraviča

 

Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

5.3.  SAN-231
 
MK 10.11.2020. sēdes protokols Nr.70  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu