Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 24.novembra kārtējās sēdes (plkst.10.00) un ārkārtas sēdes (plkst.13.00) darba kārtības (sēdes notiks attālināti) |Protokols Nr. 76 |

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  17.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 24.novembrī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2108  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-665
TA-2113 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023.gadam"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-528
TA-2072 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-814
TA-2157 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-524
TA-2041 
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2077  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta īstenošanas protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par personu atpakaļuzņemšanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-794
TA-2117 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2131  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2138  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2097  Rīkojuma projekts "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-209
TA-2104 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-208
TA-2106 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-207
TA-2105 
Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-857
TA-2160 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-842
TA-2070 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-676
TA-2109 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.6.specifiskā atbalsta mērķa "Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-505
TA-2111 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2154  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-868
TA-2165 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lašlejas", Vecsalacā, Niedru ielā 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, nodošanu bez atlīdzības Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2143  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-884
TA-2144 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2203  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2186  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-253
TA-2195 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2212  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-906
TA-2123 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2176  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem pasākumiem paredzētā finansējuma pārdali"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-907
TA-2236 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2262  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-514
TA-2119 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Gintaute-Marihina  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-498
TA-1455 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2227  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1069
TA-1904 
Konceptuāls ziņojums "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Baldiņa V.Narnicka K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2188  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Prokuratūrai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektu "Sadarbības stiprināšana finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā Baltijas valstu tieslietu darbiniekiem", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2248  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 1.decembra neformālo Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru videokonferenci par kultūras un mediju sektora atgūšanos no COVID-19 pandēmijas  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2249  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 30.novembra-1.decembra neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības un teritoriālās kohēzijas jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2252  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2020.gada 27.novembra neformālajā pētniecības ministru videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2056  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru)  LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Pabriks (VARAM)  Ā.Dzērvāns K.Bērziņa G.Ozols S.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2245  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-347/20 Zinātnes parks  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2253  (iekļaut papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 30.novembra un 1.decembra Eiropas Savienības neformālajās izglītības, jaunatnes lietu un sporta ministru tiešsaistes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere-Abražune L.Anteina E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2254  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2020.gada 7.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0454  Labklājības ministrija  R.Petraviča  N.Kozuliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2264  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija par kapitāla tirgus atveseļošanas tiesību aktu paku vērtspapīrošanas, MiFID II un prospektu jomā   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-2168  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi un saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā, ja mainās patiesā labuma guvējs"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore H.Skarbnieks  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2133  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420132016   Augstākā tiesa  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 

 


APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 23.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
ĀRKĀRTAS SĒDES
DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 24.novembrī
plkst. 13.00 (attālināti)


I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)


1.1. (TA-2276) Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele | J.Perevoščikovs, L.Cipule, S.Veide, S.Ņikišins


1.2. Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli (Izskatīts MK sēdē)
S.Ģirģens | A.Ruks


1.3. Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnisko masku iegādi un rezervēm (Izskatīts MK sēdē)
A.Pabriks | J.Garisons M.Baltmanis


II. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)


2.1. TA-2235 (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Izskatīts MK sēdē)
T.Linkaits 


2.2. TA-2244 (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
L.Medina I.Šteina


2.3. TA-2263 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (Izskatīts MK sēdē)
J.Reirs | J.Salmiņa L.Kļaviņa I.Šņucins J.Plūme I.Braunfelde I.Jaunzeme


2.4. TA-2257 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" (Izskatīts MK sēdē)
J.Bordāns | I.Ilgaža


2.5. TA-2269 (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par dīkstāves atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos" (Izskatīts MK sēdē)
J.Vitenbergs | R.Aleksejenko K.Soms


2.6. TA-2265 (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"" (Izskatīts MK sēdē)
J.Vitenbergs | K.Soms


2.7. TA-2278 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
R.Petraviča Valsts kancelejas direktors J.Citskovskis

 

7.3.  SAN-240
 
MK 24.11.2020. sēdes protokols Nr.75  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu