Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 1.decembra kārtējās sēdes (plkst.10.15) un ārkārtas sēdes (plkst.13.00) darba kārtības (sēdes notiks attālināti) Protokols Nr. 77 |

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 25.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 1.decembrī
plkst. 10:15 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2271  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ārlietu ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2272  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2266  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2267  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2268  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.506 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2178  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-363
TA-1880 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-703
TA-2161 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2152  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-869
TA-2172 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Elektrotransporta uzlādes stacija" Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-839
TA-2173 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-797
TA-2118 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.52 "Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-856
TA-2216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-849
TA-2179 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2148  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1266
TA-2121 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-761
TA-2141 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-336
TA-2147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-895
TA-2230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-760
TA-2182 
Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lapaiņu ceļš–Munduru ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-958
TA-2226 
(iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1881  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-591
TA-1986 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2287  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2288  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu Igaunijas Republikai un Lietuvas Republikai akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2295  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2289  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2291  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2240  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2284  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2315  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2208  Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas rektora apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Peiseniece D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2261  Rīkojuma projekts "Par Jāni Volbertu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  J.Volberts  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2259  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2296  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2341  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2307  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2346  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2347  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2084  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas Nacionālā arhīva ēku kritisko stāvokli un turpmāko rīcību"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  M.Sprūdža  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1783  Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2196  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Latvijas Republikas Saeimai "Par iespēju pret atlīdzību pārstrādei nodot dažādus iepakojuma veidus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2234  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta otrā Finansēšanas līguma (CEF2) grozījumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands O.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2286  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pasaules Bankas Daudzpusējā trasta fonda dzimumu līdztiesības veicināšanai administrēšanas vienošanās grozījumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2294  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Berlīnes deklarāciju par uz vērtībām balstītu digitālo transformāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  Ā.Dzērvāns G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2320  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2020.gada 7decembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  Ā.Dzērvāns G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2325  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 2.decembra Eiropas Savienības Tieslietu ministru neformālajā videokonferences padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2340  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības neformālajā Transporta ministru video formāta padomes 2020.gada 8.decembra izskatāmajos jautājumos  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-2344  (iekļauts papilus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2020.gada 2.decembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-2345  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2020.gada 7.decembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2151  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Prezidijam un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Latvijas Bankas likums")   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu un situāciju valsts sociālās aprūpes centros)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 7.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0457  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Catlaks I.Stūre   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2301  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Kiberdrošības industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  K.Kadeģis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2305  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-290/20 Latvijas Gāze  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2306  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/20 Boriss Cilevičs u.c.   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2311  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pagaidu pasākumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokli Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka S.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2312  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2021.gada budžeta projektu un 2021.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Sakss A.Esenberga   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2313  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2020.gada 30.novembra Euro grupas un 2020.gada 1.decembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2326  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 1.decembra neformālajā sanāksmē un Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 8.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Stīpniece-Pundore R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2330  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 7.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-2194  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par likvidēto SIA "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2090  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-37-0106  Satversmes tiesa  A.Pabriks (VARAM)  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2181  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu valsts akciju sabiedrībai "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas infrastruktūras pilnveidei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2279  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1722  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  R.Mālijs  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2225  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 

 


APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 30.novembrī 13:24 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
ĀRKĀRTAS SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
2020.gada 1.decembrī
plkst. 13.00 (daļēji attālinātā veidā)


I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) 


1.1. (klātienē sadalījumā pa atsevišķām telpām) Par aktuālo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību  (Izskatīts MK sēdē)
A.K.Kariņš


1.2. (pārējo jautājumu izskatīšana sākas attālināti plkst.14.00) Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele | J.Perevoščikovs | L.Cipule | S.Veide | S.Ņikišins


1.3. TA-2317-IP Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju" (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele


1.4. TA-2356-IP Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
A.K.Kariņš


1.5. TA-2358 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" (Atsaukts)
J.Vitenbergs


II. Ministru kabineta lieta


2.1. TA-2319 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
R.Petraviča


2.2. TA-2314 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Izskatīts MK sēdē)
R.Petraviča


2.3. TA-2323 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Izskatīts MK sēdē)
R.Petraviča 


2.4. TA-2324 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" R.Petraviča 2.5. TA-2337 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" (Izskatīts MK sēdē)
N.Puntulis |  J.Šaicāne


2.6. TA-2339 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" (Izskatīts MK sēdē)
N.Puntulis 


2.7. TA-2304 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
J.Bordāns | I.Ilgaža


2.8. TA-2335 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.339 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" (Izskatīts MK sēdē)
N.Puntulis | R.Putniņa


2.9. TA-2336 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.340 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" (Izskatīts MK sēdē)
N.Puntulis 


2.10. TA-2342 (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai" (Izskatīts MK sēdē)
N.Puntulis 


2.11. TA-2302 (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" (Izskatīts MK sēdē)
S.Ģirģens Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

7.7.  SAN-245
 
MK 01.12.2020. sēdes protokols Nr.77  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu