Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 21.janvāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  14.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 21.janvārī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-959
TA-37 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 B, Rēzeknē, pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2507  Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Latvijas ārējā tēla stiprināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-72  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-73  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-79  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1018
TA-2589 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-63  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-976
TA-17 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-961
TA-2646 
Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-960
TA-2545 
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-663
TA-2640 
Noteikumu projekts "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1049
TA-2641 
Noteikumu projekts "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2637  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.324 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-27  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-274
TA-2349 
Noteikumu projekts "Par Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1773  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.385 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-109  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-110  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko groza Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-929
TA-2504 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024.gadam"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-935
TA-2622 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola R.Vesere S.Sproģe G.Gogulis J.Strods E.Šaicāns H.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-971
TA-2596 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa N.Freibergs I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-53  Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veiktajiem vai neattiecināmajiem izdevumiem, kas radušies no Altum neatkarīgu apstākļu dēļ darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un to attiecināšanu uz valsts budžeta izdevumiem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns L.Kundziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.jūlija Ieteikumu C(2020) 4885 "Par valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu uzņēmumiem Savienībā atkarībā no tā, vai nepastāv saiknes ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas""  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins S.Bormeistere   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-850
TA-2403 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vispārējo stratēģisko mērķi"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Aksenoks  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-901
TA-2450 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  K.Godiņš I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1044
TA-2616 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2588  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par uzturēšanas finansējumu 2020.gadam pašvaldību lietojumprogrammas datu nodošanai aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  Ā.Dzērvāns U.Bisenieks J.Rītiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2575  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu 9. un 10.posma (viļņu) īstenošanai Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcija "Veselības, novecošanas un pensionēšanās apsekojums Eiropā" (SHARE ERIC) ietvaros un atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-135  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības ministru tiešsaistes 2021.gada 22.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere-Abražune  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-95  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2021.gada 18.janvāra Euro grupas un 2021.gada 19.janvāra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-107  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 25.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-129  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0543  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Gulbe E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-130  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 25.janvāra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-133  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas Renovācijas vilnis – par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Truhanova  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
5.1.  TA-2613  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem kārtībai, kādā noteikt stratēģiski nozīmīgu preču un prekursoru sarakstu, kuru uzkrājumi veidojami krīzes laikā un kuru aprite brīvajā tirgū un eksports ir ierobežojams"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2491  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2019.) Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr. C30532919   Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  J.Reirs  E.Šķibele G.Davidovičs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2489  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-142  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs A.Kalvītis V.Koziols  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
6.1.  TA-119  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča (A.Pabriks)    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-118  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-124  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" finansējuma sadalījumu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-123  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-134  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska (D.Pavļuts)  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-132  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-137  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par CureVac ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-138  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.9.    Par atbalstu tautsaimniecībai    J.Vitenbergs J.Reirs     

Izskatīts MK sēdē

6.10.  SAN-25
 
MK 21.01.2021. sēdes protokols Nr.8  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu