Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 12.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 18.martā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-413  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.556 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš (J.Bordāns)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-464  Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-598
TA-418 
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-490  Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1085
TA-332 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.82 "Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-754
TA-399 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-432  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-471  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.aprīļa rīkojumā Nr.198 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-916
TA-410 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-872
TA-387 
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1095
TA-421 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-533  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-391  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikumos Nr.56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-81
TA-411 
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-95
TA-444 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1094
TA-414 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards (S.Ģirģens)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-75
TA-478 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-91  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Padomes 2020.gada 14.decembra lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-575  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-76
TA-572 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-486  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra noteikumos Nr.46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-939
TA-365 
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2021.–2023.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere S.Jantone K.Ploka J.Plūme L.Kļaviņa J.Hermanis J.Pumpiņš   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-5
TA-2393 
Pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova S.Birne A.Vērzemnieks L.Batalauska L.Ūbele I.Oša G.Ustinovs J.Trēgers L.Līce S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-398  Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas progresu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-447  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-508  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021.gada 1.februārim (pusgada ziņojums)"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris A.Krūmiņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2221  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktam slimnīcu līmenim"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Kalējs  Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-639  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve R.Virsis-Šneiders  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-660  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021.gada 22.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa J.Zakovics  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-630  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme J.Hermanis J.Pumpiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammām"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme J.Hermanis J.Pumpiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-619  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns (D.Pavļuts)  L.Medina S.Jantone K.Ploka J.Plūme J.Hermanis J.Pumpiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-632  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko S.Jantone K.Ploka J.Plūme J.Hermanis J.Pumpiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-552  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Gintaute–Marihina S.Jantone K.Ploka J.Plūme J.Hermanis J.Pumpiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-646  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Ķeņģe J.Hermanis J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-640  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-648  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Hermanis J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-652  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par telpu nomu vakcinācijas nodrošināšanai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  Ā.Kasparāns E.Juhņēviča J.Hermanis J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-651  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kritērijiem un principiem epidemioloģiskās drošības pasākumu pastiprināšanai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Hermanis J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-390  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā īstenošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits D.Merirands T.Vectirāns J.Hermanis J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-407  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  J.Hermanis J.Pumpiņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-589  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme J.Šints D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-650  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-649  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-517  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.17.  TA-658  (iekļauts papildus) Informācija par liela mēroga vakcinācijas centru sagatavošanas gaitu  Veselības ministrija  D.Pavļuts  Ā.Kasparāns E.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-622  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, ceļot prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Zviedrijas Karalisti  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-626  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 22.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-642  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2021.gada 25.–26.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve A.Čākure A.Butāne   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-643  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas datu pārvaldību (Datu pārvaldības akts)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

6.1.  TA-475  Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāja attīstības plānu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands O.Bērziņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-539  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" septītajam projektu uzsaukumam"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands O.Bērziņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-474  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-600  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420140921  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-571  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  SAN-66
 
MK 18.03.2021. sēdes protokols Nr.28  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu