Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 20.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  14.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 20.aprīlī

plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-970
TA-591 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs (A.T.Plešs)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-969
TA-602 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-122
TA-744 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-529
TA-712 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-90
TA-641 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-89
TA-825 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām ""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-814  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojumā Nr.151 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-190
TA-743 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2021.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1003
TA-778 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-893
TA-755 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-780  Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras dalību Pasaules valstu nodarbinātības dienestu asociācijā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1042
TA-751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar atvērto pasta sūtījumu saturu ""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-27
TA-740 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, daļas un nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, Gaviezes ielā 8B, Rīgā, daļas atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-778
TA-667 
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-74
TA-691 
Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-993
TA-621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns (I.Šuplinska)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-108
TA-695 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojuma Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" uzsākšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-463
TA-719 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-175
TA-754 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-806  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-821
TA-748 
Noteikumu projekts "Kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-774  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-165
TA-854 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-836  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-135
TA-873 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-893  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Indru Dreiku"   Veselības ministrija  D.Pavļuts  I.Dreika  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-818  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Protokolam par Eiropas Kodolpētījumu organizācijas privilēģijām un imunitāti"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-92
TA-749 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-883  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2021.gada 23.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-907  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins S.Jantone K.Ploka I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-901  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021.gada 22.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-875  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-876  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  Z.Stade E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme S.Lapiņa M.Zeltiņa L.Atiķe K.Bērziņš J.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-881  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-845  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu operatīvo dienestu – Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, un Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu – Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, nodarbināto vakcināciju"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-871  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 12.februāra rīkojumā Nr.83 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Labklājības ministrija  R.Petraviča  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-870  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.17 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Labklājības ministrija  R.Petraviča  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-865  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-878  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.maija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-887  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par satiksmes nozares kritiski svarīgo darbinieku iekļaušanu V prioritāri vakcinējamo personu grupā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Osmane  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-906  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-884  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-869  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-711  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 19.janvāra rīkojumā Nr.34 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme G.Ozoliņa E.Juhņēviča B.Brasliņa I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-908  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme K.Bērziņš J.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-904  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Digitālā zaļā sertifikāta izstrādi un ieviešanu  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme Ā.Kasparāns M.Dreimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-912  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme G.Ozoliņa I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
4.17.  TA-913  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par V prioritāri vakcinējamo personu grupā iekļaujamajiem kritiski svarīgajiem kultūras un mediju nozares pārstāvjiem"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-894  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta versija)"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  N.Egle E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-890  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Euro grupas un neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 16.aprīļa sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-918  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

6.1.  VSS-827
TA-665 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  J.Grigulis D.Merirands I.Strautmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-809  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-842  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Jaunzeme M.Podiņš S.Jantone K.Ploka   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-843  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Jaunzeme K.Podiņš S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-841  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Jaunzeme K.Podiņš S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-732  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-896  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-888  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Noraidīts 
6.9.  SAN-87
 
MK 20.04.2021. sēdes protokols Nr.34  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu