Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 11.maija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  6.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 11.maijā
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-49
TA-804 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-42
TA-805 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-249
TA-928 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-248
TA-933 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-247
TA-930 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1007 "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-246
TA-929 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.153 "Latvijas institūta nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-874  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-867  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-219
TA-891 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-161
TA-868 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde", Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1080
TA-721 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1082
TA-768 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens (T.Linkaits)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-982  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-985  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "" Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-258
TA-992 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.131 "Vadības koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-291
TA-917 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežsili" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-625
TA-846 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-937  Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-8
TA-756 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK un atlikts 
1.20.  VSS-521
TA-848 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-271
TA-886 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1100
TA-889 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-520  Protokollēmuma projekts "Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un lokālplānojumu izstrādei"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-633
TA-895 
Noteikumu projekts "Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-131
TA-955 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-178
TA-811 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6-12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-177
TA-877 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8-14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-183
TA-859 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1008
TA-885 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-196
TA-856 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-240
TA-879 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-995  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-180
TA-855 
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-243
TA-860 
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Garmasta dambja turpinājums" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-197
TA-941 
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-244
TA-942 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Dikuriem" pārņemšanu valsts īpašumā”   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1029  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 28.aprīļa rīkojumā Nr.284 "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1027  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1066  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1067  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1064  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-993  Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs J.Kanels  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-112
TA-759 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-111
TA-762 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  G.Paidere S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1011  Likumprojekts "Dundagas novada domes atlaišanas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša S.Jantone K.Ploka J.Plūme M.Pūķis   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-224
TA-1017 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  L.Medina G.Paidere S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-223
TA-1018 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  L.Medina G.Paidere S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1043  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu 2021.gada IIHF Pasaules čempionāta hokejā organizēšanas darbu izpildē"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1086  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""   Veselības ministrija  D.Pavļuts (A.T.Plešs)    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1072
TA-926 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana personālvadības pārskatu jomā"   Ministru prezidents  A.K.Kariņš  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-22
TA-847 
Informatīvais ziņojumus "Par Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokumentu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  G.Jegermanis E.Dombrovskis S.Jantone K.Ploka J.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-919  Informatīvais ziņojums "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2020.gadā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1059  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Neatkarīgā Militārā un Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa nodomu deklarāciju"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  N.Egle J.Tuļina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-1031  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve A.Čākure R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1084  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par augsta līmeņa ilgtspējīga tūrisma forumu un Eiropas Savienības tūrisma ministru neformālajā 2021.gada 14.maija konferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1030  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 10.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1071  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 18.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0124  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1074  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-694/20 Orde van Vlaamse Balies un citi  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1075  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas apvienotajās lietās C-702/20 Dobeles HES un C-17/21 GM  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1076  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-551/20 Ungārija/Parlaments un Padome  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1079  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1082  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2021.gada 17.-18.maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere-Abražune E.Severs D.Stepanovs   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-840  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Jūras novērošanas sistēmas projekta īstenošanas gaitu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-861  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2021-TA-8k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"    A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2021-TA-10k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Duarte Agostinho un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm"    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.5.  TA-1032  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore H.Skarbnieks   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  SAN-97
 
MK 11.05.2021. sēdes protokols Nr.40  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu