Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 2.februārī
 7.februārī plkst. 14:35 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 7.februārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-287  (Slēgtā daļa) Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam procesa gaitu (papildus iekļautais jautājums)  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars   V.Buša
I.Pētersone 
Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.2.  43-s  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    Dz.Jaundžeikars     
Ministru kabineta lieta
0.3.  38-k  (Slēgtā daļa) Par snaiperu ieroču iepirkumu NBS Speciālo uzdevumu vienības vajadzībām (papildus iekļautais jautājums)    L.Mūrniece  A.Janovs   
Ministru kabineta lieta
0.4.  52-s  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    A.Kalvītis     
I. Papildus iekļautie jautājumi
1.1.  VSS-1665
TA-247 
Par Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.6 55.§) "Par Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadam projektu"
 
FINANŠU MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (II)
2.1.  VSS-743
TA-2078 
Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
III. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
3.1.  VSS-1180
TA-2741 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-295  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.maija rīkojumā Nr.315 "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1817
TA-110 
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 "  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1640
TA-85 
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Smilšu ielā 1/3"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  I.Poriete  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1626
TA-3356 
Noteikumu projekts "Pensionāra apliecību izsniegšanas kārtība"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1693
TA-263 
Noteikumu projekts "Noteikumi par projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta sniegšanas kārtību grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1689
TA-24 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.733 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1688
TA-35 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.aprīļa rīkojumā Nr.201 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīt MKK 
3.9.  VSS-1389
TA-3397 
Noteikumu projekts "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Baštiks  J.Palms  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-859
TA-2564 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ločiem"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Baštiks  A.Brokovskis
A.Krastiņš
A.Logina
 
Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-1382
TA-3126 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  D.Palčevska
E.Stivriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-1445
TA-2959 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  J.Jansons
I.Ļitvinova
E.Stivriņa

 
Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-1799
TA-118 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā Nr.326 ""Par pamatnostādnēm "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1507
TA-73 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanu un darbībām, kas saistītas ar emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienību, sertificētu emisijas samazināšanas vienību un noteiktā daudzuma vienību piešķiršanu un izmantošanu"  Vides ministrija  M.Roze  A.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1504
TA-72 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi""  Vides ministrija  M.Roze  I.Done
R.Vesere
 
Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-1226
TA-3104 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  Z.Auce  Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-1425
TA-3138 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Veterinārās prasības to nagaiņu sugu dzīvnieku apritei, kurus importē vai ved tranzītā caur Latviju no trešajām valstīm"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  Z.Auce  Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-1876
TA-146 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  I.Sviķe  Izskatīts MK sēdē 
3.19.  VSS-761
TA-2803 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.619 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Straujuma  Izskatīts MK sēdē 
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  VSS-1274
TA-7 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Koncepcija finansējuma palielināšanai no valsts budžeta 2006.-2010.gadā Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1273
TA-3360 
(atbalstīts MKK) Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas programmas projekts 2006.-2010.gadam   ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-267  Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Baltiņa
I.Šusta
A.Ūbelis
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-138  Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgām un starptautiski atzītām laboratorijām atzinumu sniegšanai par interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamām programmām"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-686
TA-2526 
Likumprojekts "Koncesiju likums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Lipovska
I.Pagrabniece
A.Pārups
K.Šmits
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1504  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  J.Balčuns
M.Lakševica
K.Lore
A.Ozoliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1726  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 3.februāra rīkojumā Nr.47 "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1727  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.6.  TA-1728  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.405 "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 34, Grāvju ielā 4 un Kāpu ielā 111/113, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1729  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa rīkojuma Nr.137 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Raiņa bulvārī 25" atzīšanu par spēku zaudējušu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.8.  TA-1730  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 22.novembra rīkojuma Nr.507 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11" atzīšanu par spēku zaudējušu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.9.  TA-1733  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.208 "Par nekustamā īpašuma Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.10.  TA-1734  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā Nr.108 "Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1735  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta rīkojumā Nr.425 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 333""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.12.  TA-1736  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 22.maija rīkojumā Nr.187 "Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.13.  TA-1737  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1738  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Kalniņa
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-69
TA-2000 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.16.  VSS-71
TA-2008 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 15.decembra rīkojumā Nr.585 "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-72
TA-2020 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.269 "Par kustamā īpašuma Rīgā, Piedrujas ielā 5, saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-74
TA-2034 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-73
TA-2035 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.janvāra rīkojumā Nr.34 "Par nekustamo īpašumu Kuldīgas rajona Rumbas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.20.  VSS-75
TA-2036 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā Nr.108 "Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
6.21.  VSS-70
TA-2038 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.22.  TA-2167  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā Nr.217 "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā"" (papildus iekļautais jautājums)  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-51  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"   EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
6.24.  VSS-1344
TA-3076 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  I.Belousova
M.Bundule
 
Izskatīts MK sēdē 
6.25.  VSS-459
TA-2498 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Salaspils novada Salaspilī, Miera ielā 1"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
6.26.  VSS-1674
TA-221 
(atbalstīts MKK) Pasākumu plāna projekts problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  I.Juhansone
M.Lazdovskis
L.Medin
 
Izskatīts MK sēdē 
6.27.  TA-337  Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības bāzes aktualizāciju un ar to saistīto iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa politikas maiņu   TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa
O.Spurdziņš
 
I.Juhansone
G.Kalniņš
 
Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-311  Par Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta formālo paziņojumu (pārkāpums Nr.2005/2390)" apstiprināšanu  Vides ministrija  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-12
TA-318 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) īstenošanu, vadību un uzraudzību""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  M.Rāzna  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-1889
TA-294 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides ministrija  M.Roze  A.Stašāne  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-313  Rīkojuma projekts "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta pasākumiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Antonovs
D.Grūberte
A.Ūbelis
 
Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-320  Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu