Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 14.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 9.februārī
 14.februārī plkst. 15:55 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 14.februārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  VSS-1873
TA-140 
(Slēgtā daļa) DV.Par Saprašanās memorandu par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  I.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.2.  TA-151  (Slēgtā daļa) DV.Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra rīkojumā Nr.516 "Par Ārvalstu bruņotos spēkus uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādnēm""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  M.Nilsons  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.3.  TA-152  (Slēgtā daļa) DV.Rīkojuma projekts "Grozījums Ārvalstu bruņotos spēkus uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādnēs"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  M.Nilsons  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.4.  8-s  (Slēgtā daļa) Noteikumu projekts "Valstu saraksts, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā" (papildus iekļautais jautājums)    Dz.Jaundžeikars  U.Dzenītis
J.Leitietis
Z.Liepiņa
M.Manika
R.Ņikiforovs
A.Ozols
M.Roze
D.Rozenberga
 
 
Ministru kabineta lieta
0.5.  52-s  (Slēgtā daļa)(Papildus iekļauitais jautājums)    A.Kalvītis     
Ministru kabineta lieta
0.6.  TA-382  (Slēgtā daļa) (DV.Papildus iekļautais jautājums)  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.7.  59-k  (Slēgtā daļa) (papildus iekļautais jautājums)    A.Šlesers     
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-337  (iebildums par MK sēdes protokollēmumu) Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 55.§) "Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības bāzes aktualizāciju un ar to saistīto iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa politikas maiņu"
 
TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1504  (Iebildums par MK sēdes protokolu) Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 31.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-69
TA-2000 
(Iebildums par MK sēdes protokolu) Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 43.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-51  (Iebildums par MK sēdes protokolu) Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 51.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1179
TA-2718 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  L.Namniece
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1154
TA-2524 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kohēzijas fonda ietvara dokumentu"  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1449
TA-3368 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-105  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novada pašvaldībai, kuras budžeta ieņēmumi pēc pašvaldību apvienošanās novadā samazinās"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-342  Rīkojuma projekts "Par G.Viziņu"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  G.Viziņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1547
TA-316 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  J.Lagzdons  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1809
TA-243 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks  L.Palkina-Baļķīte  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1807
TA-190 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1475
TA-60 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1742
TA-191 
Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  A.Matīss
E.Skribnovska
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1596
TA-23 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  Dž.Innusa
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1794
TA-234 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības "BAO" akciju nodošanu privatizācijai"   EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-319  Par Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 32.§) "Par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora nodrošināšanu ar piemērotām telpām Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā" izpildi  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1668
TA-76 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.605 "Kārtība, kādā uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta""
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  J.Rudzāts  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-550
TA-1563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.104 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1308
TA-3029 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-646
TA-2414 
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtība"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  D.Staķe  G.Arāja
D.Ozoliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1730
TA-98 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1733
TA-99 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-939
TA-100 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumos Nr.370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  D.Staķe  G.Krusts
A.Skrastiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1901
TA-289 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu zinātniskās darbības attīstībai universitātēs 2006.gadā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  D.Staķe  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1584
TA-74 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Salaspilī saglabāšanu valsts īpašumā"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-302  Par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku" izpildi  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1695
TA-3378 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmanto valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1692
TA-3270 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.65 "Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Bauere
S.Cakule
 
Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1740
TA-135 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā Nr.220 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-59
TA-329 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  V.Grapmanis  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-43
TA-339 
Rīkojuma projekts "Par zemes gabala Rīgā, Maskavas ielā 232, pirkšanu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-353  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1380
TA-3154 
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Mūkusalas ielā 41b"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  I.Beierbaha  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-966
TA-33 
Noteikumu projekts "Prasības genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam, genoma datu bāzes autorizētajam apstrādātājam un kārtība, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam izvirzāmajām prasībām"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-967
TA-3331 
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-513
TA-2790 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.82 ''Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras nolikums''"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1667
TA-130 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.715 "Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1795
TA-21 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1505
TA-3382 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu"  Vides ministrija  R.Vējonis  N.Ābele
R.Bebris
 
Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1502
TA-77 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  2006-SAN-485, Saņemtais dokuments  Valsts kontroles ziņojums par finanšu revīzijas gaitu ministrijās un citās centrālās valsts iestādēs     I.Sudraba     
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-6  Par taukiem un cukura piesātināto pārtikas produktu iespējamo tirdzniecības ierobežošanu izglītības iestādēs, kā arī par skolēnu nodrošināšanu ar brīvpusdienām  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  L.Andersone  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-242  Par Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par kopīgiem mērķiem jauniešu līdzdalības un informācijas jomā  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  M.Nīlenders  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-906
TA-81 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-374  Rīkojuma projekts "Par sarunu procedūras piemērošanu aviācijas degvielas iegādei"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-272  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1852
TA-253 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  V.Dreimanis
A.Krastiņš
A.Logina
 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1848
TA-252 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasības"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
V.Putāne
J.Zlidnis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-1849
TA-232 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
A.Ošs
 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-1847
TA-315 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kuģu drošības prasībām"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
A.Ošs
 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-369  Rīkojuma projekts "Par M.Gorodcovu"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-395  Par Latvijas Republikas nostājas apstiprināšanu par Eiropas Kopienu Komisijas 2005.gada 13.decembra argumentēto atzinumu Nr.005/2211  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  R.Bergmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-396  Par Latvijas Republikas nostājas apstiprināšanu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu par pārkāpumu Nr.2005/2381
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  A.Burka
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-394  Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 20.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-398  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 23.augusta rīkojuma Nr.428 "Par nekustamā īpašuma Ogrē, Turkalnes ielā 5a, saglabāšanu valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-399  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 15.decembra rīkojumā Nr.585 "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-400  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 29.februāra rīkojumā Nr.99 "Par nekustamo īpašumu Ludzā, Stroda ielā 12 un Stroda ielā 13, saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-401  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 28.maija rīkojuma Nr.354 "Par nekustamā īpašuma "Lūki" Kuldīgas rajona Rumbas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-402  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-375  Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.K.Kariņš  I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-1535
TA-3236 
Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece  J.Mačis
J.Rozentāls
V.Upeniece
 
Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-32
TA-390 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  D.Robežniece  Izskatīts MK un atlikts 
5.21.  TA-408  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  D.Robežniece  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  VSS-1782
TA-90 
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  O.Geituss-Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-391  Noteikumu projekts "Noteikumi par cukura ražošanas kvotu sadali starp cukura ražotājiem 2006./2007. tirdzniecības gadam"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  V.Grapmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-334  Par problēmām valsts valodas politikas īstenošanā  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  L.Medin  Izskatīts MK un atlikts 
5.25.  TA-407  Par Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2005.gada 13.decembra argumentētajā atzinumā minēto pārkāpumu Nr.2004/1086" apstiprināšanu
 
SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  E.Birģele
A.Krastiņš
L.Pilsuma
E.Šimiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.26.  TA-403  Par SIA "Cemex" emisijas kvotu pieprasījuma iekļaušanu Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam projektā  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu