Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 6.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 1.jūnijā
 6.jūnijā plkst. 13:05 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 6.jūnijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  192-k  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    A.Pabriks  (izskatīts)   
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1338
TA-2865 
Noteikumu projekts "Datorspēļu izplatīšanas noteikumi"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks  S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-982
TA-2661 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-503
TA-2550 
Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  D.Janauska
V.Vaznis
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-431  Rīkojuma projekts "Par kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas nodošanu Aizsardzības ministrijai"
 
SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Brakovskis
M.Rūtentāle
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-132
TA-721 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.630 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-156
TA-781 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-155
TA-776 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1438  Rīkojuma projekts "Par A.Magoni"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  I.Galzone
A.Magone
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-174
TA-834 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  Dz.Mukāne
A.Vilks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-88
TA-1245 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.889 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  L.Namniece
B.Vītoliņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-454
TA-1190 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.213 "Par Eksporta veicināšanas padomi""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  G.Ābele
Z.Liepiņa
R.Špade
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-585
TA-1455 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.12 "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanas komisiju""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  U.Sarma
M.Vimba
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-336
TA-937 
Likumprojekts "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un labdarības fondu kapitālsabiedrībām"

 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  A.Orehova
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-538
TA-1346 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  L.Agleniece
K.Āboliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-405
TA-1194 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Jūrmalā, Jomas ielā 35 un Raiņa ielā 110, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-325
TA-1010 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lēmuma par atteikumu ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Tormanis  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-315
TA-1210 
Par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku" izpildi   IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1731
TA-1077 
Noteikumu projekts "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  G.Arāja
D.Ozoliņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1728
TA-1216 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta Bērzgalē saglabāšanu valsts īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1843
TA-970 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību"   SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  J.Eiduks
J.Iesalnieks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-258
TA-1127 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  Z.Auce  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-1744
TA-861 
(atbalstīts MKK) Par Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna projektu 2006.gadam

 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Andriksone
V.Kašs
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1883
TA-709 
(atbalstīts MKK) Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas projektu 2006.- 2012.gadam
 
Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-950  Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas Izziņas dienesta reorganizācijas nepieciešamības izvērtējums
(Saņemts aizsardzības ministra A.Slaktera priekšlikums jautājumu izskatīt Ministru kabineta š.g.13.jūnija sēdē)
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  G.Grīnvalds    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-1395  Par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas konvencijas finanšu programmas finansētos projektus
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  Ģ.Kadilis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-662
TA-1568 
Rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1519  Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Indonēzijas civiliedzīvotājiem zemestrīces izraisīto seku likvidēšanai"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-362
TA-1437 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""
(Saņemts labklājības ministres pienākumu izpildītāja vides ministra R.Vējoņa priekšlikums jautājumu izskatīt Ministru kabineta š.g. 13.jūnija sēdē)
 
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  D.Trušinska  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-1351  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  A.Aglonietis
V.Kokorišs
O.Zeile
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1532  Par Administratīvās apgabaltiesas pārvietošanu laikā no 2007.- 2010.gadam  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Bērziņš
A.Tiknuss 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1403  Rīkojuma projekts "Par koncertzāles "Lielā Ģilde" fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  M.Kaijaks
D.Pavļuts
B.Tiltiņa
D.Vilsone
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1509  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  D.Aleksandrova
J.Brazovskis
G.Romeiko
J.Stengrevics
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1558  Latvijas Republikas nostāja, iestājoties Eiropas Kopienu Tiesas lietā C-440/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Savienības Padomi  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  K.Bārdiņa
E.Broks
 
Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1529  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  K.Ketners
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1536  Rīkojuma projekts "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes sastāvu"
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-306
TA-1424 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-181
TA-888 
Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  R.Vējonis  R.Moris  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1563  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 8.sarunu sadaļā (Konkurences politika)  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1567  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.jūnija sanāksmei   FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Vasaraudze  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.819 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1569  Par Eiropas Kopienu un to dalībvalstu un Albānijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks  N.Popens
V.Lučkovska
 
Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1868
TA-585 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvaldes sistēmai"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  P.Barons
U.Sarma
D.Merirands

 
Izskatīts MK un atlikts 
6.13.  VSS-228
TA-1201 
Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  J.Kažociņš  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-627
TA-1556 
Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  G.Grīnvalds  A.Kveska  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-57
TA-1566 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts atbalsts, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2004.gada 6.oktobra Regulu (EK) Nr.1860/2004 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē"lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-1544  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.560 "Par pamatnostādnēm "e-Veselība Latvijā"""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-573
TA-1503 
(atbalstīts MKK) Programmas projekts "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.- 2013.gadam"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  S.Rancāne
D.Vilsone
 
Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-1577  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē izskatāmiem Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kompetencē esošajos jautājumos
 
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  I.Gudele  I.Betaga  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-1581  Latvijas nacionālajās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Satiksmes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

 
SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Ļubļina-Goldmane
E.Šimiņa
I.Gailume
S.Penģerote
D.Jaudzema
A.Krastiņš
J.Lagzdons
A.Zariņš
l.Betaga
A.Ļubļins
M.Dāme
 
Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-1579  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē enerģētikas jomā skatāmajiem jautājumiem
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  N.Freivalds
Z. Liepiņa
U.Sarma
R.Šņuka
 
Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-1580  Latvijas Republikas nacionālas pozīcijas 2006. gada 12.-13. jūnija Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmei
 
ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-1576  Rīkojuma projekts "Par likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" Enerģētikas politikai paredzētās apropriācijas summas sadalījumu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  U.Sarma  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  VSS-479
TA-1334 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Krastiņš
R.Vingris
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
6.24.  TA-1582  Par informatīvo ziņojumu "Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu realizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu